Pregled delovne opreme

Delovno opremo* se pregleduje pred prvo uporabo, nato pa periodično v rokih, ki jih je določil proizvajalec oziroma v rokih, določenih z oceno tveganja, pri čemer le-ti ne smejo biti daljši od 36 mesecev. Pregled in preizkus delovanja ter meritve se opravijo z namenom ugotavljanja pravilnost namestitve in brezhibnosti delovanja.

Obseg pregleda:

   • pregled pripadajoče dokumentacije,
   • pregled in preizkus delovne opreme – vizualni pregled,
   • meritve električnih veličin,
   • izdelavo zapisnika o pregledu in preizkusu ter
   • izdelava potrdil.

Periodični nadzor izvaja strokovno usposobljeno in pooblaščeno osebje. Strokovnjaki Q Techne vam bodo pomagali, da bo vaša oprema brezhibna in varna za vsakodnevno uporabo.

*delovna oprema je vsak stroj, aparat, orodje, naprava in druga oprema, ki se uporablja pri delu.

Domen Senica

Domen Senica

Vodja področja delovne opreme in varilnih strojev

+386 7 49 12 488
+386 40 808 299
domen.senica@qtechna.si

Povpraševanje