Akreditacije

Certifikati

Certificiran sistem vodenja v skladu z mednarodnimi standardi: ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001 je predpogoj, da smo lahko eno od vodilnih slovenskih in srednjeevropskih podjetij za izvajanje kakovostnih storitev na področju energetike, farmacije, infrastrukture in ostalih objektih zahtevnih tehnologij. Naloga družbe je, da s prilagajanjem, znanjem, profesionalnim odnosom in brezpogojno kakovostjo, gradimo dolgoročne partnerske odnose s kupci, z zadovoljevanjem njihovih potreb, zahtev okolja, družbe, zaposlenih in lastnikov.

Integralni sistem vodenja je hkrati usklajen z zahtevami zagotavljanja kakovosti po 10 CFR 50 App.B

Priglasitve in pooblastila

  • Imenovani neodvisni organ, v skladu s pravilnikom o tlačni opremi (direktiva 2014/68/ES) za odobritev osebja za neporušitvene preiskave ter za odobritev osebja in postopkov za izdelavo stalnih spojev (certificiranje varilcev in varilnih postopkov).
  • Imenovani organ za izvajanje periodičnih pregledov opreme pod tlakomv skladu s pravilnikom o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (Ur. l. RS 92/08)
  • Priglašen organ v skladu z direktivo 2016/797 o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski uniji.
  • Priglašen organ v skladu z uredbo 305/2011 za trženje gradbenih proizvodov v skladu z zahtevami harmoniziranih standardov SIST EN 1090-1:2009 in SIST EN 1090-1:2009/AC:2011 - Jekleni in aluminijevi sestavni deli.
  • Pooblaščen organ za certificiranje ponudnika varilnih storitev, ki izvajajo varjenje železniških vozil in elementov po SIST EN 15085-2.
  • Priglašen organ v skladu z direktivo 2010/35/ES za pregledovanje pritrjenih cistern (vozila cisterne), zamenljivih cistern, cistern zabojnikov in jeklenk za UNP.
  • Pooblaščena organizacija za preglede in preskuse cistern za prevoz nevarnega blaga po ADR.