Certificiranje varilne proizvodnje po SIST EN ISO 3834

Postopki, kot je talilno varjenje, se na široko uporabljajo za izdelavo mnogih izdelkov in imajo v nekaterih podjetjih ključen položaj v proizvodnji. Ti izdelki lahko segajo od enostavnih do zapletenih, kot so npr. tlačne posode, cevovodi, konstrukcije, žerjavi, mostovi, transportna vozila in drugo. Pri tem imajo ti postopki odločilen vpliv na stroške proizvodnje in kakovost izdelka. Zato je pomembno zagotoviti, da se ti postopki izvajajo na najučinkovitejši način in da je za vse vidike izvedbe predviden ustrezen nadzor.

Poudariti je treba, da ISO 3834 ni standard za sistem vodenja kakovosti, ki bi nadomeščal ISO 9001, vendar pa je lahko koristno orodje, kadar proizvajalci uporabljajo ISO 9001 in ga tako dopolnjuje.

Da med izdelavo in tudi med uporabo ne bi prihajalo do resnejših problemov pri izdelkih, je treba zagotoviti kontrolo od faze zasnove do izbire materiala, izdelave in končne kontrole. Slaba zasnova za varjenje npr. lahko povzroči resne in drage težave v delavnici, na gradbišču ali med obratovanjem. Napačna izbira materiala lahko povzroči probleme pri varjenju, npr. razpoke v zvarnih spojih.

Z izpolnjevanjem zahtev iz serije standardov EN ISO 3834 podjetje vzpostavi in dokazuje v proizvodnji pogoje za doseganje določene kakovosti varilskih del. S pridobljenim certifikatom s strani certifikacijskega organa pa lahko to izkazuje tudi v svojem poslovnem okolju. S tem pa se poveča zaupanje naročnikov in pridobi se določena konkurenčna prednost. Standard EN ISO 3834 predvideva tri nivoje cirtificiranja, in sicer:

  • Obširnejše zahteve – EN ISO 3834, 2. del
  • Standardne zahteve – EN ISO 3834, 3. del
  • Osnovne zahteve – EN ISO 3834, 4. del
mag. Ambrož Rožman

mag. Ambrož Rožman

+386 7 49 12 419
+386 41 215 267
ambroz.rozman@qtechna.si
certificiranje1090@qtechna.si

Tamara Tomše Mavser

Tamara Tomše Mavser

+386 7 49 12 454
+386 51 384 563
tamara.tomse@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Andrej Weiss

Andrej Weiss

+386 7 49 12 439
+386 31 719 834
andrej.weiss@qtechna.si
certificiranje1090@qtechna.si

Jernej Zofič

Jernej Zofič

+386 7 49 12 454
+386 31 818 037
jernej.zofic@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Postopek certificiranja je jasno določen in naj bi bilo z njim podjetje v naprej seznanjeno.

Povpraševanje