Certificiranje kontrole izdelave kovinskih konstrukcij po SIST EN 1090-1

  • Certificiranje podjetij
    po SIST EN 1090-1​

  • Postopek certificiranja
  • Označevanje
  • Certifikacijski organ
  • Povpraševanje

Kovinske konstrukcije so iz leta v leto bolj razširjene v našem prostoru. Sem spadajo stavbe, proizvodnji objekti, nadstrešnice, balkoni, nosilne ograje, stebri, povezja, regali, silosi in še vrsta drugih konstrukcij.

Zanje veljajo zakonske zahteve, tako s stališča projektiranja, kot tudi s stališča izdelave. Izdelava in trženje jeklenih in aluminijastih gradbenih konstrukcij že nekaj let ureja uredba o gradbenih proizvodih (UGP oz. CPR). Posledično so stopile v uporabo zahteve SIST EN1090-2 v primeru jeklenih konstrukcij oz. zahteve SIST EN 1090-3 za aluminijaste konstrukcije.

Gradbene kovinske konstrukcije na trgu morajo imeti CE znak, proizvajalci pa morajo imeti certificirano notranjo kontrolo proizvodnje v skladu s SIST EN 1090-1.

Smo eden vodilnih certifikacijskih organov na področju certificiranja notranje kontrole proizvodnje po SIST EN 1090-1. Imamo akreditacijo po SIST EN ISO/IEC 17065 in smo priglašeni pri evropski komisiji za to področje.

Postopek certificiranja notranje kontrole proizvodnje po EN 1090-1 je na prvi pogled težavno in  komplicirano, vendar je s pravilnim sistemskim pristopom rešljivo in izvedljivo brez večjih težav..

V kolikor vas zanimajo informacije v zvezi s predmetnim certificiranjem,  nas kontaktirajte in razložili vam bomo postopek certificiranja notranje kontrole proizvodnje,  način priprave dokumentacije za gradbene konstrukcije, predstavili zahteve standarda SIST EN 1090-1,  standarda SIST EN 1090-2 za izdelavo jeklenih konstrukcij, standarda EN 1090-3 za izdelavo aluminijastih konstrukcij in vam dali navodila za označevanje s CE znakom.

Sprva je bilo predvideno, da so morali imeti vsi proizvajalci certificirano notranjo kontrolo do 1.7.2012. Ta rok je bil podaljšan še za dve leti, kar pomeni, da je bil skrajni rok 1.7.2014.