Seminarji

Na osnovi vrste anket lahko trdimo, da nas odlikujejo:

 • kvalitetni predavatelji,
 • sodobno urejeni prostori
 • in veliko število vzorcev za praktično delo.

V izobraževalnem centru že vrsto let uspešno prenašamo naše strokovno znanje na slušatelje. Izvajamo predvsem usposabljanja na področjih, na katerih smo vsakodnevno aktivni kot izvajalci različnih storitev. Obseg naših usposabljanj s področja kontrole in zagotavljanja kakovosti je zelo širok, poudarki pa so na usposabljanju osebja s področja neporušitvene kontrole, tlačne opreme, varjenja in kakovosti.

Usposabljanja za zaključene skupine in enodnevne seminarje izvajamo v predavalnicah izobraževalnega centra v Krškem (CKŽ 135c) in širom Slovenije. Na željo naročnika pa organiziramo usposabljanja tudi v njihovih prostorih.

Naš izobraževalni center izobražuje na področjih:

 • neporušitvene kontrole (NDT)
 • varjenja
 • tlačne opreme
 • materialov
 • sistemov kakovosti
 • prirobnični spoji, vijačni spoji

Na vašo željo organiziramo tudi:

 • tečaje specifično usmerjene za vaše zaposlene,
 • organiziramo jih lahko tudi v vašem podjetju.

Primeri: avtokontrola, vhodna kontrola,..

Domen Ribič

Domen Ribič

Vodja izobraževalnega centra

+386 7 49 12 509
+386 40 609 436
domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Vrste Seminarjev

1.NDT metode

Usposabljanje zajema 6 osnovnih NDT metod. Izbirate lahko med:

 • Vizualno
 • Penetrantsko
 • Magnetno
 • Ultrazvočno (Phased Array)
 • Radiografsko kontrolo (radioskopija, digitalna radiografija)
 • Ocenjevanjem radiografskih filmov
 • Kontrolo tesnosti

Predavali bodo specialisti za neporušitveno kontrolo, ki imajo na tem področju dolgoletne praktične izkušnje.
Seminar se pripravi na željo naročnika, kateri izbira število različnih NDT metod in časovno trajanje seminarja.

Koliko časa traja?

Eden do pet delovnih dni.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar NDT metode je v prvi vrsti namenjen konstrukterjem, tehnologom in nadzornikom, po drugi strani pa tudi komercialistom, ker se lahko ravno na prevelikem obsegu kontrole, ki ni bila vračunana v ceno lomi rentabilnost celotnega projekta.

Namen predavanja ni zahajanje v podrobnosti izvajanja neporušne kontrole, temveč zaokrožiti ključne zahteve v zaključeno celoto.

2.Usposabljanje za notranje presojevalce na področju ISO 9001 in ISO 14001

Na področju sistemov vodenja kakovosti izvajamo tudi usposabljanja osebja za notranje presojevalce na področju ISO 9001 in ISO 14001.

Program usposabljanja izvajamo na sledeč način (ali po željah naročnika):

 • Razvoj in trendi mednarodnih standardov
 • Zahteve standardov
 • Metode in tehnike izvajanja presoj
 • Izvedba delavnice, simulacija izvajanja notranje presoje procesa, usmerjenega v naročnikovem področju
 • Praktični del
 • Preizkus znanja
Vsi udeleženci prejmejo delovno gradivo. Po uspešno izvedenem preskusu znanja in uspešni presoji usposobljenosti pa prejmejo potrdilo "Notranjega presojevalca".

Seminar se lahko na željo naročnika pripravi tudi v naročnikovih prostorih, za najmanj pet udeležencev.

Koliko časa traja?

Dva delovna dneva.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar Usposabljanje za notranje presojevalce na področju ISO 9001 in ISO 14001 je namenjen vodjem službe kakovosti, notrajim presojevalcem ter tistim, ki tako ali drugače delate na področju kakovosti.

3.Periodični pregledi opreme pod tlakom

Usposabljanje se nanaša na periodične preglede opreme pod tlakom - tlačnih posod, kotlov, cevovodov in testiranje varnostnih ventilov, kot to določa Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom Ur.l 92/2008, hkrati pa so predmet usposabljanja tudi na popravila obstoječe opreme pod tlakom in rekonstrukcije.

V nadaljevanju bomo predstavili določene praktične izkušnje s področja periodičnih pregledov, s poudarkom na problemih in težavah, ki se lahko pojavijo tako s strani uporabnika opreme pod tlakom ali izvajalca periodičnih pregledov.

Koliko časa traja?

En dan.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar Periodični pregledi opreme pod tlakom je v prvi vrsti namenjen skrbnikom opreme pod tlakom v okviru posameznih podjetij in ustanov, po drugi strani pa predstavnikom organov za periodične preglede.

Na tovrstnih seminarjih se vedno izmenja veliko izkušenj, hkrati pa pridobi informacije, ki jih je drugače težje pridobiti.

4.Ventili

Na seminarju se predstavijo vrste varnostne opreme in njen namen. Predstavijo se tipi varnostnih ventilov in razpočnih diskov ter njihov namen. Ravno tako se predela zakonodaja, standardi in kiteriji sprejemljivosti preskušanja varnostnih ventilov ter izračun varnostnih ventilov. Preskušanje varnostnih ventilov se predstavi tudi v praksi.

Koliko časa traja?

En dan.

Komu je usposabljanje namenjeno?

 • Uporabnikom oz. lastnikom tlačne opreme in varnostne opreme
 • Organom za periodične preglede
 • Dobaviteljem varnostne opreme

5.Osnove jedrske tehnologije (OJT)

Usposabljanje organiziramo skupaj z »Izobraževalnim centrom za jedrske tehnologije IJS«, ki je vodilna ustanova na tem področju.

Predavali bodo strokovnjaki, ki imajo na tem področju dolgoletne praktične izkušnje.

Pripravili smo usposabljanje, ki v kratkem podaja osnovne informacije o jedrski fiziki, varstvom pred sevanji in o tehnologiji jedrskih elektrarn. Poznavanje tega področja je zelo pomembno za vse posameznike, ki neposredno ali posredno delajo na področju jedrske tehnologije.

Velikokrat se zgodi, da strokovnjaki, ki delajo na svojem ozkem področju, ne poznavajo celotnih sistemov. Prav njim je namenjeno to enotedensko usposabljanje. Namen ni spoznavanje detajlov, temveč pridobiti si osnovno sliko o tem področju.

Koliko časa traja?

Program je zaokrožen v 40 ur predavanj vključno z izpitom.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar Osnove jedrske tehnologije je namenjen zelo širokemu spektru udeležencev. To so lahko inženirji, tehniki, vzdrževalci; ekonomisti, ki delajo na tem področju; osebje, ki izvaja nadzor; projektanti in še kdo.

V okviru usposabljanja s področja jedrske tehnologije je poudarek na sistemih NE Krško, pri čemer tudi glavnina predavanj odpade na ta sklop.

To usposabljanje ni nadomestilo daljšim usposabljanjem s področja jedrske tehnologije in sistemov, ki trajajo 2 ali 9 mesecev. Je pa lahko dober uvod v to področje in je lahko tudi izhodišče, da se določeni posamezniki, ki bodo potrebovali poglobljeno znanje s tega področja, kasneje udeležijo tudi teh usposabljanj.

6.Interoperabilnost železniškega sistema

Q Techna d.o.o. je priglašeni organ za področje gradnje, nadgradnje in obnove železniške infrastrukture.

Letno organiziramo eno ali dva usposabljanja na področju interoperabilnosti železniškega sistema.

Na seminarjih vas bomo seznanili s praktičnimi primeri, odprtimi vprašanji in problemi, ki se pojavljajo v vsakodnevni praksi. Prepričani smo, da bo odprava problemov in pravilna interpretacija posameznih postavk interoperabilnosti, bistveno olajšala delo vseh udeležencev v investicijskem procesu.

Teme seminarjev in vsebine so objavljene sprotno na naši spletni strani.

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo število kreditnih točk iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, MST in MSS, katere glede na obseg in vsebino določi IZS.

Koliko časa traja?

En delovni dan (4 do 5h).

7.Nerjavna jekla, varjenje le teh in njihova uporaba

Nerjavna jekla zelo izpodrivajo nekoliko cenejše materiale, ki pa po svojih, predvsem trajnostnih lastnostih, praviloma daleč zaostajajo za lastnostmi nerjavnih jekel. Njihova prisotnost in uporaba je še posebej izrazita v farmacevtski, prehrambni, avtomobilski, procesni in kemični industriji, energetiki, industriji bele tehnike ter gradbeništvu.

Govorimo o zelo široki skupini jekel, ki se med seboj močno razlikujejo, skupna lastnost pa je njihova odpornost na korozijo. Če želimo ta jekla uporabiti, moramo poznati njihove lastnosti ter obvladovati ključne tehnologije kot so: preoblikovanje, rezanje in varjenje.

Seminar je zasnovan kot zaključena celota. Prepričani smo, da bo večina vsebin zanimiva za zelo širok krog udeležencev ter da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, ki vam bodo pomagale k še uspešnejšemu delu.

Komu je seminar namenjen?

Vabljeni ste projektanti, vodje projektov, varilni inženirji in varilni tehnologi, nadzorniki, predstavniki službe za kakovost, prodajalci materialov, tehnologi, kupci izdelkov, ki uporabljate nerjavne proizvode ter vsi ostali, ki se tako ali drugače srečujete z nerjavnimi jekli.

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za vse matične sekcije.

Koliko časa traja?

En delovni dan (4h).

8.Prirobnični spoji in tesnila

Pri izdelavi in vzdrževanju cevovodov, tlačnih posod, kotlov in cevnih instalacij se skorajda vedno srečamo s prirobničnimi ter vijačnimi spoji. Imajo veliko prednosti, saj omogočajo hitro sestavljanje in razstavljanje ter olajšajo montažo. Predstavljajo tudi možnost, da zaradi največkrat neprimerne montaže, spoji ne tesnijo. To predstavlja nevarnost za izliv tekočega medija ali za izpust plinov.

Urnik predavanja:

Komu je seminar namenjen?

Seminar je zasnovan kot zaključena celota. Vabljeni ste projektanti, vodje projektov, nadzorniki, predstavniki službe za kakovost, tehnologi in vsi tisti, ki se kakorkoli srečujete s projektiranjem ali montažo prirobničnih spojev. Prepričani smo, da bo večina vsebin zanimiva za zelo širok krog udeležencev ter da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, ki vam bodo pomagale k še uspešnejšemu delu.

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za vse matične sekcije.

Koliko časa traja?

En delovni dan (4h).

9.Protikorozijska zaščita konstrukcij

V kolikor je jeklo oz. jeklena konstrukcija izpostavljena raznim vremenskim razmeram, začenja izgubljati svoje dobre lastnosti. Če jekla ustrezno ne zaščitimo, le ta po nekaj letih prične propadati. Na seminarju bojo predstavljene osnove korozije, postopek priprave površine jeklene konstrukcije, izbira ustreznega zaščitnega premaza kakor tudi način nanosa. Ravno tako bo predstavljena kontrola zaščitnega premaza, smernice za projektiranje in standardi, ki se nanašajo na protikorozijsko zaščito.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je zasnovan kot zaključena celota. Vabljeni ste projektanti, vodje projektov, nadzorniki, predstavniki službe za kakovost, tehnologi in vsi tisti, ki se kakorkoli srečujete s protikorozijsko zaščito konstrukcij. Prepričani smo, da bo večina vsebin zanimiva za zelo širok krog udeležencev ter da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, ki vam bodo pomagale k še uspešnejšemu delu.

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za vse matične sekcije.

Koliko časa traja?

En delovni dan (4h).

Cenik

Cene posameznih seminarjev se oblikujejo sprotno glede na vrsto, obseg, lokacijo, število oseb itd.

Urnik

Povpraševanje