Periodični pregledi tlačne opreme

  • Periodični pregledi
    tlačne opreme

  • Pogosta vprašanja
  • Povpraševanje

V skladu s Pravilnikom o pregledovanju opreme pod tlakom je lastnik oz. uporabnik opreme pod tlakom odgovoren za njeno varno obratovanje tekom celotne življenske dobe.  Oprema pod tlakom, ki je v osnovi predmet pravilnika, je vsa tista oprema, ki je zajeta v Pravilniku o tlačni opremi in Odredbi o enostavnih tlačnih posodah.

Q Techna je pridobila pooblastilo Ministrstva za gospodarstvo za praktično celoten obseg periodičnih pregledov opreme pod tlakom. To so:

  • Tlačne posode
  • Kurjena in drugače ogrevana oprema – kotli
  • Cevovodi
  • Varnostni ventili

Postopek pregledovanja opreme pod tlakom je sledeč:

Joaquin Lopez Lopez

Joaquin Lopez Lopez

Vodja kontrolnega organa

+386 7 49 12 513
+386 41 995 118
joaquin.lopez@qtechna.si
periodika@qtechna.si

Domen Senica

Domen Senica

Namestnik vodje kontrolnega organa

+386 7 49 12 488
+386 40 808 299
domen.