Kontrola tlačne opreme

Vse od nastanka parnega stroja in posledične industrijske revolucije, je težko najti proizvodnjo brez kotla, tlačne posode ali cevovoda. Že najmanjša poškodba te opreme lahko povzroči nesrečo z zelo hudimi posledicami.

Posledično so bila že pred stoletji na tem področju sprejeta prva pravila, ki so varovala ljudi in premoženje. Govorimo o prvi tehnični zakonodaji.

Z veseljem vam pomagamo pri pregledu vaših tlačnih posod, kotlov, cevovodov, varnostne opreme, premične tlačne opreme, vključno z jeklenkami, kot tudi cistern za prevoz nevarnega blaga (ADR).

Kontaktirajte ali obiščite nas in radi vam bomo strokovno svetovali ter pomagali.

Joaquín López López, univerzitetni diplomirani fizik je svojo službeno pot v Q Techni je pričel leta 2009. Od začetka je bil vključen v delo  kontrolnega organa za tlačno opremo, od leta 2015 pa je njegov vodja. Aktivno sodeluje pri pripravi nacionalne zakonodaje na področju tlačne opreme in pri skupini  priglašenih organov na evropskem nivoju za premično tlačno opremo (TPED).

Domen Senica , po izobrazbi univ. dipl. inž. elektrotehnike, je v Q Techni zaposlen kot namestnik vodje kontrolnega organa. Opravlja tudi dela pooblaščenca za preglede vozil in cistern za prevoz nevarnega blaga (ADR) in preglednika delovne opreme.

Joaquin Lopez Lopez

Joaquin Lopez Lopez

Vodja kontrolnega organa

+386 7 49 12 513
+386 41 995 118
joaquin.lopez@qtechna.si
periodika@qtechna.si

Domen Senica

Domen Senica

Namestnik vodje kontrolnega organa

+386 7 49 12 488
+386 40 808 299
domen.senica@qtechna.si

Q Techna izvaja zelo širok spekter pregledov, katerih cilj je varno obratovanje tlačne opreme. Smo akreditirani v skladu SIST EN ISO/IEC 17020, imamo ustrezna pooblastila ter dolgoletne izkušnje.