Certificiranje postopkov toplotnega rezanja

V skladu z zahtevami standardov za izdelavo jeklenih in aluminjastih konstrukcij certrtificiramo postopke toplotnega rezanja (CPQR), s katerimi proizvajalci dokazujejo ustrezno kakovost rezanih površin oz. robov. Rezanje je treba izvajati tako, da so izpolnjene zahteve glede geometrijskih toleranc pravokotnosti ali poševnosti, gladkosti oz. hrapavosti in največjih trdot prostih robov navedenih v teh evropskih standardih.

mag. Ambrož Rožman

mag. Ambrož Rožman

+386 7 49 12 419
+386 41 215 267
ambroz.rozman@qtechna.si
certificiranje1090@qtechna.si

Tamara Tomše Mavser

Tamara Tomše Mavser

+386 7 49 12 454
+386 51 384 563
tamara.tomse@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Andrej Weiss

Andrej Weiss

+386 7 49 12 439
+386 31 719 834
andrej.weiss@qtechna.si
certificiranje1090@qtechna.si

Jernej Zofič

Jernej Zofič

+386 7 49 12 454
+386 31 818 037
jernej.zofic@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Material in oblika vzorcev

Oblika vzorca je prikazana spodaj in je določena s standardom SIST EN 1090-2:2018. Debelina vzorca se izbere tako, da se odreže najtanjši in najdebeljši vzorec katerega proizvajalec želi certificirati.

Kakovost materiala testnega vzorca v povezavi z odobritvijo CPQR-ja je prikazana v spodnji tabeli

Testni vzorec Materiali skupine po standardu CEN/ISO CR 15608

Obseg veljavnosti Materiali skupine po standardu CEN/ISO CR 15608

11a, 2b
1.41b, 2b
21.1, 2b
31a, 2b, 3b

a Razen za 1.4 in velja za jekla z enako ali manjšo določeno mejo tečenja

b Velja za jekla z enako ali manjšo določeno mejo tečenja

Povpraševanje