Kontrola kakovosti

Nudimo aktivnosti zagotavljanja kakovosti, pri čemer so vam na voljo ustrezno šolani in certificirani strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnajmi.Aktivnosti zagotavljanja kakovosti izvajamo med proizvodnimi, instalacijskimi in vzdrževalnimi deli oz. pri izvedbenih projektih, kar največkrat pride do izraza pri različnih industrijskih in energetskih postrojenjih.

Glavna področja delovanja:

  • Nuklearna in konvencionalna energetika
  • Farmacija
  • Kemijska, prehranska in ostala procesna industrija
  • Jeklene konstrukcije
Kontrola kakovosti ni odgovorna za kakovost izdelkov, temveč le ugotavlja skladnost kakovosti izdelka s predpisanimi kriteriji sprejemljivosti. Vsak posameznik je odgovoren za kakovost svojega dela!

Iztok Palčič

Iztok Palčič

Vodja preskušanja in nadzorov

+386 7 49 12 428
+386 40 454 626
iztok.palcic@qtechna.si
ndt@qtechna.si

Marko Andrejaš

Marko Andrejaš

Tehnični vodja, nuklearna in farmacevtska industrija

+386 7 49 12 479
+386 31 559 251
marko.andrejas@qtechna.si

Klemen Hlebec

Klemen Hlebec

Tehnični vodja, konvencionalna energetika in livarska industrija

+386 7 49 12 409
+386 40 726 825
klemen.hlebec@qtechna.si

Varilska dela

Skorajda ni izdelka, ki ne bi bil tako ali drugače povezan z varjenjem. Z njim prvenstveno spajamo kovine in zelo širok spekter umetnih mas.Kot tehnologijo jo prištevamo med t.i. specialne procese, kjer brez porušnih metod ne moremo točno napovedati vseh lastnosti zvarnih spojev. Ker pa proizvodov, ki jih bomo uporabili, ni moč preskusiti na ta način, je bistvenega pomena, da zagotovimo vse potrebne predpogoje za kakovostno delo ter da ga zatem izvedemo v skladu s preskušeno tehnologijo.

To pomeni, da je velik poudarek na zagotavljanju kakovosti.Pri večjih projektih na področju energetike, infrastrukture, plinovodov, nosilnih konstrukcij, farmacije, kemije in drugih zahtevnih tehnologij, je praksa, da investitor podrobno spremlja varjenje. Na ta način ima vpogled v vse faze procesa; mnoge so take, ki jih brez prisotnosti v fazi izvedbe kasneje ni več moč preveriti. Pri izvajanju varilnega nadzora na začetku preverimo varilno tehnično dokumentacijo-WPS-e, varilne plane, vse certifikate/ateste zatem pa izvajamo kontrolo pred, med in po varjenju.

Na koncu po je praviloma velik poudarek tudi na kakovostni izvedbi preskusov, kjer je potrebno še posebej omeniti neporušitvene preiskave. Na ta način, tj s spremljanjem varilskih del, se je moč v veliki meri izogniti problemov s kakovostjo in s tem težavam v fazi zagona oz. Obratovanja.

 

QC

Pri zahtevnejših projektih je zaželjena stalna prisotnost kontrolorja, saj le tako zagotovimo, da so vsa dela izvedena v skladu z zahtevami. Zadolžitve kontrolorja kakovosti (QC) so neodvisno preverjanje skladnosti fizičnih karakteristik in parametrov materialov, komponent ali sistemov s predpisanimi zahtevami kriterijev sprejemljivosti, pri izvedbi aktivnosti, katero med obratovanjem ni mogoče več preveriti in ima posreden vpliv na nuklearno varnost in zanesljivost obratovanja.

QA

Program Quality Assurance (QA) združuje vse planirane in sistematične ukrepe potrebne za zagotavljanje varnega in kakovostnega obratovanja.

Povpraševanje