Preskušanje in nadzori

Nepravilna izdelava, vgradnja, uporaba ali vzdrževanje sestavnega dela, npr. jeklene konstrukcije, delov vozil,… lahko povzroči visoke stroške, nevarnost za okolje in zdravje ljudi. Preskušanja, neporušitvena kontrola in nadzori so zato bistvenega pomena pri zagotavljanju varnosti in kakovosti izdelkov.

Uvrščamo se med vodilne ponudnike tovrstnih storitev s pridobljeno  akreditacijo  SIST EN ISO 17025 ter zaposlujemo certificirane strokovnjake v skladu z  EN ISO 9712 in SNT-TC-1A (CP-189). Prisotni smo v energetskem sektorju npr. nuklearni industriji, termo energetskih objektih ter prehrambni, farmacevtski, kemijski,  železniški industriji, ogromno pa sodelujemo tudi z livarsko industrijo, pomorstvom ter pristaniško infrastrukturo.

Z neporušitvenimi preiskavami ugotavljamo kakovost ter skladnost izdelkov s predpisanimi zahtevami v tehničnih specifikacijah ter standardih. Preiskave izvajamo na strojnih komponentah, kot npr. cevovodih, energetskih kotlih, tlačnih posodah, končnih obdelovancih, ulitkih, itd.

V oddelku »Preskušanje in nadzori« izvajamo tudi nadzore, s katerimi preverjamo skladnost izvedenih del z zahtevami projektne dokumentacije ter veljavno zakonodajo.

Z našimi  visoko usposobljenimi strokovnjaki zagotavljamo celovite rešitve na področju kontrole kvalitete za neporušne kontrole, vijačnih spojev, livarstva, varjenja in antikorozijske zaščite.

Ne oklevajte in nas kontaktirajte.

Iztok Palčič

Iztok Palčič

Vodja preskušanja in nadzorov

+386 7 49 12 428
+386 40 454 626
iztok.palcic@qtechna.si
ndt@qtechna.si

Marko Andrejaš

Marko Andrejaš

Tehnični vodja, nuklearna in farmacevtska industrija

+386 7 49 12 479
+386 31 559 251
marko.andrejas@qtechna.si

Klemen Hlebec

Klemen Hlebec

Tehnični vodja, konvencionalna energetika in livarska industrija

+386 7 49 12 409
+386 40 726 825
klemen.hlebec@qtechna.si