Certificiranje varilnih postopkov

Preskušeni postopki spajanja (varjenja) so predpogoj za pričetek del. Neustrezna tehnologija in s tem neustrezne lastnosti zvarnih spojev imajo lahko zelo težke posledice.

Certificiranje = Atestiranje

Področja certificiranja:

 • Varilni postopki
 • Spajkalni postopki

Standardi za certificiranje varilnih in spajkalnih postopkov:

 • EN ISO 15614 serija
 • EN ISO 15613
 • AD-2000 HP2/1
 • ASME B&P Code section IX
 • SIST EN 13134
 • SIST EN 13067
 • DVS – Merkblätter 2201-1/2;  2203-1; 2207-2

Postopki spajanja, katere certificiramo:

 • Vse postopke varjenja kovin (ročno obločno, MIG/MAG, TIG, EPP, plamensko, lasersko,…),
 • spajkanje,
 • varjenja termoplastov

mag. Ambrož Rožman

mag. Ambrož Rožman

+386 7 49 12 419
+386 41 215 267
ambroz.rozman@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Tamara Tomše Mavser

Tamara Tomše Mavser

+386 7 49 12 454
+386 51 384 563
tamara.tomse@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Milan Javornik

Milan Javornik

+386 7 49 12 431
+386 41 559 706
milan.javornik@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Andrej Weiss

Andrej Weiss

+386 7 49 12 439
+386 31 719 834
andrej.weiss@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Jernej Zofič

Jernej Zofič

+386 7 49 12 454
+386 31 818 037
jernej.zofic@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Postopek certificiranja varilnih postopkov

Postopek certificiranja varilnih postopkov je jasno določen in naj bi bil z njim naročnik v naprej seznanjen.

Material in oblika vzorcev

Če boste sami pripravili vzorce za varjenje, morate imeti ustrezne certifikate tipa 3.1 ali višje.

Za dodajni material potrebujete certifikate tipa 2.2 ali višje.

Vzorci za certificiranje varilnih postopkov SIST EN ISO 15614

Dimenzije vzorcev (mm) za certificiranje v skladu s standardom SIST EN ISO 15614-1 za:

 • varjenje sočelnega spoja na pločevini
 • varjenje sočelnega spoja na cevi
 • varjenje kotnega spoja na pločevini
 • varjenje cevnega vboda
so prikazani na sledečih skicah:

Priprava zvarnega spoja za sočelni zvar na plošči:
a – minimalna vrednost dimenzije 150 mm
b – minimalna vrednost dimenzije 350 mm
t – Debelina plošče

Priprava zvarnega spoja za sočelni zvar na cevi:
a – minimalna vrednost dimenzije 150 mm
D – zunanji premer cevi
t – Debelina stene cevi

Priprava zvarnega spoja za kotni zvar na plošči:
a – minimalna vrednost dimenzije 150 mm
b – minimalna vrednost dimenzije 350 mm
t – Debelina plošče

Priprava zvarnega spoja cevi vboda pod kotom:
α - Kot a – minimalna vrednost 150 mm
D1 – zunanji premer na glavni cevi
t1 – Debelina stene glavne cevi
D2 – zunanji premer na cevi
t2 – Debelina stene cevi pod kotom

Varjenje vzorcev

pWPS

Varilci varijo po predhodni specifikaciji varilnega postopka, ki ga pripravi naročnik. Pri tem vam lahko nudimo ustrezno pomoč.

Kje zavariti preskusne vzorce?

Svetujemo, da se preizkusni vzorci, pod našim nadzorom, zavarijo pri naročniku, kajti tako so rezultati optimalni. Varilci delajo v svojem okolju s svojo opremo.Naši strokovnjaki vam bodo pred začetkom svetovali pri pripravi atestnih nalog, tako da bo območje veljavnosti ustrezalo vaši proizvodnji.

Izdaja certifikata/WPQR (PQR)

V primeru izpolnjevanja zahtev standardov, vam izdamo certifikat – odobritev varilnega postopka (WPQR), katerega veljavnost je praviloma ni omejena. Potrjuje se z redno uporabo oz. po potrebi delovnimi preskusi (SIST EN 13445-4, zahteve AD 2000 HP 2/1, SIST EN 1090-2 in 3,..). Pri certificiranju po ASME Code Section IX. izdamo poročilo o preskušanju- osnutek PQR, podjetje pa nato na osnovi našega poročila izda PQR.

Pogosta vprašanja

Kakšna je veljavnost certifikata varilca po SIST EN ISO 15614-1?

Neomejeno, s tem da produktni standardi za tlačne posode ali jeklene konstrukcije zahtevajo redno delo po tej tehnologiji in izdelavo delovnih preskusov. Posebnost je standard SIST EN 1090-2 za jeklene nosilne konstrukcije, ki odvisnosti od vrste osnovnega materiala podaja veljavnost WPQR.

Koliko časa je potrebno, da dobimo certifikat?

Certifikat izdamo praviloma v 15 dneh po varjenju vzorcev, po dogovoru pa tudi prej.

Kako podamo točne zahteve za obseg certificiranja?

Podamo ga v zahtevku.

Katere so ključne spremenljivke, ki določajo področje veljavnosti certifikata?

Ključne spremenljivke, ki določajo področje veljavnosti certifikata so:

 • postopek varjenja;
 • vrsta, debelina in oblika osnovnega material,
 • vrsta dodajnega materiala,
 • tip zvarnega spoja (sočelni/kotni),
 • lega varjenja, varjenje s popravkom (oz. s podložko) ali brez popravka korena,
 • vnos energije,..

Obseg veljavnosti je bistveno »ožji« kot pri certificiranju varilcev.

Ali sočelni zvar »pokrije« tudi kotni zvar po SIST EN ISO 15614-1?

Da, vendar pri večjih obsegih kotnih varov na izdelkih naročnik praviloma zahteva preskus kotnega zvara.

Kakšen je obseg veljavnosti certifikata po SIST EN ISO 15614-1?

Obseg je podan na certifikatu.

Kako določimo atestno nalogo in s tem posledično obseg veljavnosti WPQR?

Za izhodišče nam služijo zvarjenci, ki jih varimo v proizvodnji. Če potrebujete pomoč, se obrnite na nas s skicami in opisom postopkov varjenja oz. nas pokličite po telefonu.

Kako vem, koliko bo stalo certificiranje?

Na osnovi zahtevka vam pošljemo ponudbo?

Kako pošljem zahtevek?

Pošljete/posredujete ga lahko na različne načine: pošta, e-pošta, s spletno aplikacijo z začetne strani za to področje, po telefonu ali osebno.

V kolikor imate še kakšno strokovno ali komercialno vprašanje, nas pokličite ali nam pošljite vprašanje po e-pošti.

Povpraševanje