Usposabljanje in certificiranje osebja za montažo prirobičnih in vijačnih spojev skladno s SIST EN 1591-4

  • Usposabljanje in
    certificiranje osebja ​

  • Usposabljanje
  • Certificiranje
  • Cenik
  • Predavatelji
  • Izpitni izpraševalci
  • Termini
  • Povpraševanje

Pri izdelavi in vzdrževanju cevovodov, tlačnih posod, kotlov in cevnih instalacij se skorajda vedno srečamo s prirobničnimi ter vijačnimi spoji. Imajo veliko prednosti, saj omogočajo hitro sestavljanje in razstavljanje ter olajšajo montažo. Predstavljajo pa tudi možnost, da zaradi največkrat neprimerne montaže, spoji ne tesnijo. To predstavlja nevarnost za izliv tekočega medija ali za izpust plinov.

Glede na pomembnost tovrstnih spojev, se od osebja pričakuje, da je ustrezno usposobljeno in certificirano. To je predvideno z evropskim standardom EN 1591-4 ter z zahtevami direktive o tlačni opremi.

Usposabljanje je namenjeno monterjem, kontrolorjem, vodjem del ter vsem tistim, ki se tako ali drugače srečujete s prirobničnimi oz. vijačnimi spoji.