Usposabljanje in certificiranje osebja za montažo prirobičnih in vijačnih spojev skladno s SIST EN 1591-4

Pri izdelavi in vzdrževanju cevovodov, tlačnih posod, kotlov in cevnih instalacij se skorajda vedno srečamo s prirobničnimi ter vijačnimi spoji. Imajo veliko prednosti, saj omogočajo hitro sestavljanje in razstavljanje ter olajšajo montažo. Predstavljajo pa tudi možnost, da zaradi največkrat neprimerne montaže, spoji ne tesnijo. To predstavlja nevarnost za izliv tekočega medija ali za izpust plinov.

Glede na pomembnost tovrstnih spojev, se od osebja pričakuje, da je ustrezno usposobljeno in certificirano. To je predvideno z evropskim standardom EN 1591-4 ter z zahtevami direktive o tlačni opremi.

Usposabljanje je namenjeno monterjem, kontrolorjem, vodjem del ter vsem tistim, ki se tako ali drugače srečujete s prirobničnimi oz. vijačnimi spoji.

Domen Ribič

Domen Ribič

Vodja izobraževalnega centra

+386 7 49 12 509
+386 40 609 436
domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Usposabljanje

Usposabljanje poteka dva delovna dneva. Prvi dan se obdela teorija, v drugem dnevu pa se izvajajo praktične vaje.

Na usposabljanju se obdelajo sledeče teme:

 • Konstrukcija prirobničnih spojev
 • Tesnilni materiali
 • Vijaki
 • Tesnilne površine
 • Montaža in pritegovanje vijakov
 • Testiranje

Prirobnični spoji:

 • Splošni varnostni ukrepi
 • Vrste prirobničnih spojev
 • Vrste vijakov ter osnova pritegovanja
 • Vrste tesnil in njihove lastnosti
 • Zahteve za tesnilno površino
 • Tolerance
 • Kontrolirano pritegovanje vijak
 • Težave in pomanjkljivosti

Vijačni cevni spoji:

Obdela se postopek za montažo in demontažo prirobničnih spojev kakor tudi navodilo za montažo navojnih cevnih spojev.
 • Vrste cevnih vijačnih spojev
 • Pravila za montažo cevnih vijačnih spojev: Obdela se postopek za montažo in demontažo prirobničnih spojev kakor tudi navodilo za montažo navojnih cevnih spojev.

Na praktičnih vajah se kandidatom predstavi:

 • Montaža in demontaža prirobničnih in vijačnih cevnih spojev
 • Preskušanje tesnosti
 • Priprava poročila o montaži in preskušanju
Predavanja izvajajo specialisti za tlačno opremo in periodične preglede tlačne opreme, ki imajo na tem področju dolgoletne praktične izkušnje. Usposabljanje se lahko pripravi tudi na željo naročnika v naročnikovih prostorih za najmanj 5 oz. največ 10 oseb.

Certificiranje

V kolikor želi kandidat prejeti certifikat za Demontažo, montažo in zategovanje vijačnih spojev v skladu s SIST EN 1591-4, mora po opravljenem usposabljanju uspešno opraviti tudi izpit. Izpit se sestoji iz teoretičnega in praktičnega dela.

 • Na teoretičnem delu mora kandidat odgovoriti na 20 izpitnih vprašanj. Za pozitivno oceno, mora posameznik doseči najmanj 70 %.
 • Na praktičnem delu prejme kandidat 3 različne izpitne vzorce (dve prirobnici, kjer izvede na eni montažo in na drugi demontažo ter en vijačni cevni spoj). Za pozitivno oceno, mora posameznik doseči najmanj 70 %.

Veljavnost certifikata

Kandidatu, ki izpolnjuje vse pogoje za certificiranje, je izdan certifikat. Veljavnosti certifikata je pet (5 let). Začetno obdobje veljavnosti se začne, ko so izpolnjene vse zahteve za certificiranje (usposabljanje in uspeh pri izpitu).

Pred pretekom petih let od prvega certificiranja, mora kandidat zaprositi za podaljšanje certifikata. Dodatno mora posameznik uspešno opraviti celotni izpit, s katerim dokaže trajno usposobljenost za izvajanje dela v obsegu, opredeljenem v certifikatu. Če posameznik ne doseže ocene vsaj 70% se mora udeležiti ponovnega usposabljanja.

Cenik

Cena usposabljanja in certificiranja je 370,00 EUR (brez DDV). Za drugega in vsakega nadaljnjega prijavljenega udeleženca iz istega podjetja je cena 296,00 EUR (brez DDV) po osebi.

V ceno so všteti vsi stroški potrošnega materiala, gradivo, organizacija usposabljanja in certificiranja, predavatelji in izpitni izpraševalci, izvedba izpita in izdaja potrdila o usposabljanju ter certifikat (v primeru uspešno opravljenega izpita).

 

Predavatelji

Joaquin Lopez Lopez

Joaquin Lopez Lopez

Kontrolni organ za tlačno opremo

Joaquin Lopez Lopez, v Q Techni zaposlen kot vodja kontrolnega organa in inženir zagotavljanja kakovosti.

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izbraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme in fizikalne osnove ter na področju usposabljanja in certificiranja osebja za montažo prirobničnih in vijačnih spojev skladno s SIST EN 1591-4.

Dela na področju opreme pod tlakom, vodenja kakovosti in je vključen v vodenje in nadzore zahtevnih projektov v nuklearni industriji v Sloveniji in v tujini.

Študiral je v Granadi (Španija) in zaključil študij kot Univerzitetni diplomirani fizik.  V letu 2011 je bil certificiran s strani Westinghousa kot QA/QC, ter v letu 2012 uspešno zaključil usposabljanje za International Welding Engineer (IWE).

Zvonko Majcen

Zvonko Majcen

Strokovni sodelavec

Zvonko Majcen, po izobrazbi univ. dipl. inž. strojništva, od leta 1997 zaposlen v podjetju Donit Tesnit d.o.o. (proizvodnja tesnilnih materialov in tesnil), kjer od leta 1998 vodi oddelek »Aplikacijski inženiring«.

V Donitu deluje na področju servisiranja uporabnikov tesnil, svetovanja in iskanja rešitev s področja statičnega tesnjenja, testiranja tesnilnih materialov in tesnil, razvoja testnih metod in testne opreme ter izobraževanja uporabnikov tesnil o pravilni izbiri in uporabi tesnil.

Leta 2018 je opravil tečaj za inštruktorja/ocenjevalca s področja montaže vijačenih prirobničnih spojev skladno s standardom EN 1591-4.

Domen Senica

Domen Senica

Kontrolni organ za tlačno opremo

Domen Senica, po izobrazbi univ. dipl. inž. elektrotehnike, je v Q Techni zaposlen kot namestnih vodje kontrolnega organa ter kot inženir za področje interoperabilnosti železniškega prometa.

Opravlja tudi dela pooblaščenca za preglede delovne opreme za izvajanje pregledov vozil in cistern za prevoz nevarnega blaga (ADR).

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izobraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme in varne uporabe le-te ter na področju usposabljanja in certificiranja osebja za montažo prirobničnih in vijačnih spojev skladno s SIST EN 1591-4.

Na področju neporušnih metod dela od leta 2009 za potrebe remontnih del v Nuklearni elektrarni Krško in na nuklearnih elektrarnah po Evropi in Ameriki.

V letu 2016 je pridobil naziv International Welding Engineer (E/IWE), leta 2018 pa je opravil strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu.

Dejan Žajber

Dejan Žajber

Strokovni sodelavec

Dejan Žajber, po izobrazbi Inž. Strojništva,  je od leta 2016, kot predavatelj vključen v pripravo in izvedbo izobraževanja na področju prirobničnih in vijačnih spojev.

Od leta 2003 zaposlen v Jedrski elektrarni Krško, od začetka kot vzdrževalec, kasneje po končanem študijo pa kot Specialist za stabilne komponente, pod katere spadajo čistilni stroji na Savi, prelivne segmentne zapornice na jezu, in pa tlačna oprema kot so izmenjevalci, rezervoarji, kotla, in pa tudi prirobnični ter vijačni spoji.

Veliko izkušenj na področju vzdrževanja je pridobil z dejanskim delom na opremi.

Izpitni izpraševalci

Joaquin Lopez Lopez

Joaquin Lopez Lopez

Kontrolni organ za tlačno opremo

Joaquin Lopez Lopez, v Q Techni zaposlen kot vodja kontrolnega organa in inženir zagotavljanja kakovosti.

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izbraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme in fizikalne osnove ter na področju usposabljanja in certificiranja osebja za montažo prirobničnih in vijačnih spojev skladno s SIST EN 1591-4.

Dela na področju opreme pod tlakom, vodenja kakovosti in je vključen v vodenje in nadzore zahtevnih projektov v nuklearni industriji v Sloveniji in v tujini.

Študiral je v Granadi (Španija) in zaključil študij kot Univerzitetni diplomirani fizik.  V letu 2011 je bil certificiran s strani Westinghousa kot QA/QC, ter v letu 2012 uspešno zaključil usposabljanje za International Welding Engineer (IWE).

Razpisana usposabljanja in certificiranja

wdt_ID Mesec Začetek usposabljanja Zaključek usposabljanja Datum izpita Področje Naslov seminarja (Prijavnica) Lokacija
19 Maj 16.05.2024 17.05.2024 17.05.2024 SIST EN 1591-4 Usposabljanje in certificiranje osebja za montažo prirobničnih in vijačnih cevnih spojev skladno s SIST EN 1591-4 Krško
20 Junij 13.06.2024 14.06.2024 14.06.2024 SIST EN 1591-4 Usposabljanje in certificiranje osebja za montažo prirobničnih in vijačnih cevnih spojev skladno s SIST EN 1591-4 Krško
21 Julij 11.07.2024 12.07.2024 12.07.2024 SIST EN 1591-4 Usposabljanje in certificiranje osebja za montažo prirobničnih in vijačnih cevnih spojev skladno s SIST EN 1591-4 Krško
22 Avgust 22.08.2024 23.08.2024 23.08.2024 SIST EN 1591-4 Usposabljanje in certificiranje osebja za montažo prirobničnih in vijačnih cevnih spojev skladno s SIST EN 1591-4 Krško
23 September 12.09.2024 13.09.2024 13.09.2024 SIST EN 1591-4 Usposabljanje in certificiranje osebja za montažo prirobničnih in vijačnih cevnih spojev skladno s SIST EN 1591-4 Krško
24 Oktober 17.10.2024 18.10.2024 18.10.2024 SIST EN 1591-4 Usposabljanje in certificiranje osebja za montažo prirobničnih in vijačnih cevnih spojev skladno s SIST EN 1591-4 Krško
25 November 14.11.2024 15.11.2024 15.11.2024 SIST EN 1591-4 Usposabljanje in certificiranje osebja za montažo prirobničnih in vijačnih cevnih spojev skladno s SIST EN 1591-4 Krško

Povpraševanje