Certificiranje varilcev

Usposobljeno in preskušeno varilno osebje je ključ do kakovostnega proizvoda. To še posebej velja na področju spajanja, kjer je zelo pomembna ročna spretnost posameznika. To je glavni razlog, zakaj je potrebno certificiranje varilnega osebja.

Certificiramo:

 • Varilce
 • Varilni operaterje
 • Spajkalce

Postopki spajanja, za katere certificiramo osebje:

 • Vse postopke varjenja kovin(ročno obločno, MIG/MAG, TIG, EPP, plamensko, lasersko…)
 • Spajkanje
 • Varjenja termoplastov

Standardi za certificiranje varilnega in spajkalnega osebja

 • SIST EN ISO 9606 serija
 • SIST EN ISO 14732
 • AD-2000 HP3
 • SIST EN ISO 13585
 • ASME B&P Code section IX
 • DVS 2207
 • SIST EN ISO 17660 serija
 • DVGW VP 614
 • SIST EN 13067

V PRIMERU DA ŽELI NAROČNIK CERTIFICIRATI VARILNO OSEBJE SKLADNO Z: 

 • AWS D 1.1
 • AWS D 1.6
 • ASME B&P Code section IX

,izvedemo vsa zahtevana neporušna in porušna preskušanja ter zagotovimo pripravo izpisa certifikata. Certifikat odobri proizvajalec, ker gre v tem primeru za certificiranje s strani 2. stranke.

mag. Ambrož Rožman

mag. Ambrož Rožman

+386 7 49 12 419
+386 41 215 267
ambroz.rozman@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Tamara Tomše Mavser

Tamara Tomše Mavser

+386 7 49 12 454
+386 51 384 563
tamara.tomse@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Milan Javornik

Milan Javornik

+386 7 49 12 431
+386 41 599 706
milan.javornik@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Andrej Weiss

Andrej Weiss

+386 7 49 12 439
+386 31 719 834
andrej.weiss@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Jernej Zofič

Jernej Zofič

+386 7 49 12 454
+386 31 818 037
jernej.zofic@qtechna.si
atestiranje@qtechna.si

Postopek certificiranja

Postopek certificiranja je jasno določen in naj bi bil z njim varilec v naprej seznanjen.

Material in oblika vzorcev

Če boste sami pripravili vzorce za varjenje, morate imeti ustrezne certifikate tipa 3.1 ali višje.

Za dodajni material potrebujete certifikate tipa 2.2 ali višje.

Vzorci za certificiranje varilnih postopkov SIST EN ISO 9606-1

Dimenzije vzorcev (mm) za certificiranje v skladu s standardom SIST EN ISO 9606-1 za:

 • varjenje sočelnega spoja na pločevini
 • varjenje kotnega spoja na pločevini
 • varjenje sočelnega spoja na cevi
 • varjenje kotnega spoja na cevi

so prikazani na sledečih skicah:

Sočelni spoj na pločevini
Sočelni spoj na cevi
KP_350x300
Kotni spoj na pločevini
KC_350x300
Kotni spoj na cevi

Varjenje vzorcev

WPS

Varilci varijo po specifikaciji varilnega postopka, ki ga pripravi naročnik. Pri tem vam lahko nudimo ustrezno pomoč.

Kje zavariti preskusne vzorce?

Svetujemo, da se preizkusni vzorci, pod našim nadzorom, zavarijo pri naročniku, kajti tako so rezultati optimalni. Varilci delajo v svojem okolju s svojo opremo.

Naši strokovnjaki vam bodo pred začetkom svetovali pri pripravi atestnih nalog, tako da bo območje veljavnosti ustrezalo vaši proizvodnji.

Izdaja certifikata in certificirano osebje

V primeru izpolnjevanja zahtev standardov, vam izdamo certifikat, katerega veljavnost je določena z referenčnim standardom.

Spisek certificiranega osebja lahko dobite na zahtevo na sledečem naslovu info@qtechna.si ali pošljite povpraševanje s pomočjo spletnega obrazca.

 

Pogosta vprašanja

Kakšna je veljavnost certifikata varilca po SIST EN ISO 9606?
3 leta.

Koliko časa je potrebno, da dobimo certifikat?
Certifikat izdamo najkasneje v 10 dneh po varjenju vzorcev, po dogovoru pa tudi prej.

Kako podamo točne zahteve za obseg certificiranja?
Podamo ga v zahtevi za certificiranje, za kar obstaja formaliziran obrazec.

Katere so ključne spremenljivke, ki določajo področje veljavnosti certifikata?
To so postopek varjenja; vrsta, debelina in oblika osnovnega materiala, vrsta dodajnega materiala, tip zvarnega spoja (sočelni/kotni), lega varjenja, varjenje s popravkom (oz. s podložko) ali brez popravka korena.

Ali sočelni zvar »pokrije« tudi kotni zvar?
Z zadnjo revizijo standarda SIST EN ISO 9606-1:2013 to v nobenem primeru več ne pride v poštev. Za »pokritje« kotnega zvara je potrebno zavariti tudi vzorec s kotnim varom.

Kakšen je obseg veljavnosti certifikata po SIST EN ISO 9606-1?
Obseg je podan na certifikatu.

Kako določimo atestno nalogo in s tem posledično veljavnost certifikata?
Za izhodišče nam služijo zvarjenci, ki jih varimo v proizvodnji. Če potrebujete pomoč, se obrnite na nas s skicami in opisom postopkov varjenja oz. nas pokličite po telefonu.

Kako vem, koliko bo stalo certificiranje?
Na osnovi zahtevka vam pošljemo ponudbo.

Kako pošljem zahtevek?
Pošljete/posredujete ga lahko na različne načine: pošta, e-pošta, s spletno aplikacijo z začetne strani za to področje, po telefonu ali osebno.

Povpraševanje