Nadzor izdelave in montaže ter prevzemi

Združujemo strokovnjake iz več področji, zato vam lahko na enem mestu ponudimo rešitev za večje projekte, tako s področja strojnih del, varjenja, neporušna preiskava, AKZ, vijačnih spojev, itd. V okviru pisarne nudimo strankam storitve kot so npr. svetovanje, pripregled razpisnih pogojev, pregled tehničnih zmoglivosti in še mnogo več.

Iztok Palčič

Iztok Palčič

Vodja preskušanja in nadzorov

+386 7 49 12 428
+386 40 454 626
iztok.palcic@qtechna.si
ndt@qtechna.si

Svetovanje pri razpisni dokumentaciji

Izdelki morajo biti skonstruirani, izdelani, vzdrževani in preiskušeni tako, da brez napak opravljajo svojo funkcijo. Prvi korak, da se to zgodi, je kvalitetna priprava razpisne dokumentacije. V našem segmentu ponujamo pomoč pri izdelavi razpisne in projektne dokumentacije, ker v praksi opažamo, da je na trgu veliko dokumentacije, ki ni primerna za kvalitetno izdelavo in uporabo.

Nadzori

Izvajamo nadzore, na katerih sistematično pregledujemo in preverjamo ali so dela izvedena strokovno, ter ocenjujemo stanja na različnih strojno/tehnoloških projektih z zahtevami projektne dokumentacije in veljavne zakonodaje. Pri nadzorih se preverjajo:

  • kvaliteta osnovnega in dodajnega materiala
  • kvaliteta spojnega materiala
  • kvaliteta uporabljenih premazov protikorozijske zaščite
  • usposobljenosti varilcev, varilnih koordinatorjih, NDT osebja
  • varilske in montažne dnevnik
  • merske protokole
  • poročila o rezultatih kontrol kvalitete zvarov (vizualna kontrola, neporušne preiskave)
  • kontrola vijačnih spojev
  • protikorozijske zaščite (meritve debelin, oprijema posameznih premazov in skupne debeline)
  • pisni potrditvi sprememb, ki so nastale v času izdelave in montaže,…
  • izjavo o lasnostih
  • CE znakake

Nadzore izvajamo na področju Jeklenih konstrukcij, Tlačne OPREME, Hidroenergetske opreme, Procesni in farmacevtski opremi, Industrijska dvigala, Mostovi, Nuklearna oprema.

 

Tehnični pregledi in prevzem objekta

V sklopu tehničnih pregledov in prevzemov ugotavljajo popolnost prejete tehnične dokumenztacije in funkcije samega objekta.

Povpraševanje