Periodični pregledi varnostnih ventilov

Varnostni ventil je zasnovan za odpiranje in razbremenitev presežnega tlaka iz posod ali opreme. Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju opreme pod tlakom PPTO (Ur. list RS, št. 92/2008) določa, da pregled opreme pod tlakom in pregled varovalne opreme, opravi organ za periodične preglede (OPP), ki ga imenuje pristojno ministrstvo in je akreditiran za opravljanje pregledovanja varnostne opreme.

Funkcionalni preskus varnostnih ventilov se mora izvajati v rokih, ki jih določi proizvajalec opreme pod tlakom, sicer pa v predpisanih rokih za zunanji pregled tlačne opreme.

Joaquin Lopez Lopez

Joaquin Lopez Lopez

Vodja kontrolnega organa

+386 7 49 12 513
+386 41 995 118
joaquin.lopez@qtechna.si
periodika@qtechna.si

Domen Senica

Domen Senica

Namestnik vodje kontrolnega organa

+386 7 49 12 488
+386 40 808 299
domen.senica@qtechna.si

Povpraševanje