Izobraževalni center

Izobraževalni center Q Techne deluje že skorajda dve polni desetletji, osnovni cilj pa ostaja vseskozi enak – nuditi kvalitetne programe usposabljanj in certificiranj. Praviloma gre za programe, ki izhajajo iz potreb industrije, kjer se velikokrat zahteva, da se za specifična dela strokovnjaki še dodatno usposobijo. Usposabljanja temeljijo na praktičnih izkušnjah, pri čemer je pomembno, da na ustrezen način združimo teoretična znanja s praktičnim delom.

Osnovni program centra je povezan s področjem neporušitvenih preiskav. To je zelo pomembno področje, kjer lahko napačne odločitve vodijo do velikih poškodb, visoke materialne škode in na žalost tudi do tragičnih posledic za ljudi in okolje. Zato je potrebno, da so strokovnjaki dobro teoretično in praktično podkovani ter da lahko kompetentno opravljajo svoje delo. Kandidati tekom usposabljanja veliko časa namenijo delu z različnimi primeri in nepravilnostmi iz različnih industrijskih sektorjev. Le tako lahko kandidati dobijo ustrezna znanja, ki ga pri svojem delu nadgrajujejo.

Razvili smo tudi program za usposabljanje in certificiranje osebja za montažo vijačnih spojev. Vse bolj in bolj k nam prihaja zahteva, da morajo biti monterji prirobničnih in cevnih vijačnih spojev v naftni, kemični, farmacevtski in procesni industriji oz. v sektorju oskrbe s plinom ustrezno usposobljeni in certificirani.

Ponujamo tudi vrsto eno oz. dvodnevnih seminarjev, ki so vezani na področja materialov, procesov in tehnologij ter kakovosti. Velikokrat se prilagodimo posebnim željam podjetij in pripravimo prilagojene vsebine za končnega naročnika. V takšnem primeru jih praviloma izvedemo v njegovem okolju.      

Veseli smo, da se radi udeležujete naših programov in da nam potrjujete, da ste zadovoljni z njihovo kakovostjo.  Mi se bomo še naprej trudili, ne samo, da  ostanemo na tem nivoju, ampak da ga še izboljšamo.

Domen Ribič

Domen Ribič

Vodja izobraževalnega centra

+386 7 49 12 509
+386 40 609 436

domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si