Delovna oprema in varilne naprave

Delodajalec mora zagotoviti delavcem brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža varnosti in zdravja, varnosti njihovega imetja in naravnega okolja v skladu z pravilnikom o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Uradni list RS 101/04 in 43/11 – ZVZD-1).

Varilne naprave se pregledujejo z namenom brezhibnosti delovanja  in zagotavljanja stabilnosti varilnih parametrov med delovanjem. Pregled in preizkus se izvede skladno s standardom SIST EN 60974.

Domen Senica

Domen Senica

Vodja področja delovne opreme in varilnih naprav

+386 7 49 12 488
+386 40 808 299
domen.senica@qtechna.si