Oznaka: Spirit

Q Techna ima odobrena sredstva v višini 6.608,00 € vezano na operacijo »Digitalizacija Q Techne«, ki vključuje aktivnosti vezane na digitalizacijo prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19). Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj operacije je, da s pomočjo različnih prodajnih poti (spletna […]