V okviru izobraževalnega centra Q Techna vam ponujamo različne programe. Zelo poznani smo po programih usposabljanja in certificiranja kontrolorjev na področju neporušitvenih preizkav in po specialističnih seminarjih, ki so namenjeni inženirjem in tehnologom in so vezani na področja materialov, procesov in tehnologij ter kakovosti. Zelo pomemben sklop so programi stalnega usposabljanja za pooblaščene inženirje v okviru kreditnega sistema IZS. Ne smemo pa tudi pozabiti rastočega programa za usposabljanje in certificiranje osebja za montažo vijačnih strojev. Vabimo vas, da si prelistate našo Brošuro 2024.