Pregled uređaji za zavarivanje

Osnovna svrha pregleda aparata i uređaja za zavarivanje je osigurati sigurnost u uporabi te utvrditi i osigurati stabilnost parametara zavarivanja tijekom rada.

Pregled uključuje:

  • opći vizualni pregled,
  • mjerenje otpora izolacije,
  • mjerenje pada napona kruga uzemljenja,
  • mjerenje zaštite od izravnog dodira,
  • ispitivanje uređaja za zavarivanje pod opterećenjem i mjerenje dinamičkih karakteristika struja.

Također pregledavamo peći za sušenje elektroda, kako sa stajališta sigurnosti, tako i sa stajališta osiguravanja postavljenih parametara.

Domen Senica

Domen Senica

Vođa područja opreme za rad i uređaja za zavarivanje

+386 7 49 12 488
+386 40 808 299
domen.senica@qtechna.si

Upit za ponudu