ADR pregledi

Radimo na području ADR-a, odnosno odobrenju tipa/uzorka i izdavanje certifikata o pouzdanosti spremnika za prijevoz opasnih tvari po “Zakonu o prijevozu opasnih tvari ZPNB-UPB1 (Službeni glasnik RS. 33/06 – službeno pročišćeni tekst, 41/09, 97/10 i 56/15) u suradnji s ADR-a.

Također pregledavamo prenosivu opremu pod tlakom (cisterne i spremnike) za prijevoz tekućina Grupe 2 stavljene na tržište u skladu s ADR-om, zahtjevima Direktive 2010/35 / EC o pokretnoj tlačnoj opremi i Direktivom 2008/68 / EC o unutarnjem prometu opasnih roba.

Obavljamo sljedeće inspekcije:

Cisterne za prijevoz opasne robe (tekućine, prah ili granule) *:

  • Tipska odobrenja
  • Kontrola proizvodnje spremnika
  • Prvi pregled prije upotrebe (početni pregled)
  • Periodični pregledi spremnika: redovni pregled, među pregled, izvanredni pregled

Cisterne za prevoz plinova – pokretna tlačna oprema *:

  • Kontrola proizvodnje kontejnera
  • Prvi pregled prije upotrebe (početni pregled)
  • Periodični pregledi spremnika *: redovni pregled, među pregled, izvanredni pregled

Cestna vozila za prijevoz opasne robe: EX/II, EX/III, FL, AT, MEMU:

godišnji pregled prikladnosti vozila – integritet vozila

Naš niz inspekcija i odobrenja cisterni i vozila za prijevoz opasne robe (ADR) najširi je u Sloveniji.

* fiksne cisterne (vozila cisterne), zamjenjive cisterne, baterijska vozila, cisterne spremnici, spremnici za plin s više odjeljaka (MEGC)

Domen Senica

Domen Senica

Vođa područja ADR

+386 40 808 299
domen.senica@qtechna.si
adr@qtechna.si

Upit za ponudu