Zaštita osobnih podataka (GDPR)

Politika privatnosti i zaštite osobnih podataka

Pravo na privatnost

U tvrtki Q Techna d.o.o. svjesni smo da je pravo na privatnost jedno od najvažnijih ljudskih prava, stoga s dobivenim osobnim podacima postupamo odgovorno, pažljivo i u skladu s važećim zakonom. Pristup osobnim podacima dopušten je samo ovlaštenim osobama u mjeri i u svrhu koja je nužno potrebna za nesmetanu provedbu radnih procesa, pružanje usluga tvrtke i ispunjavanje prava i obveza koje proizlaze iz sklopljenih ugovornih odnosa.

Područje uporabe

Zaštita privatnosti odnosi se na svakoga tko nam na bilo koji način daje svoje osobne podatke: naše zaposlenike, studente, ugovorne radnike, kupce, dobavljače itd.

Dobiveni osobni podaci ne prosljeđuju se trećim stranama, osim ako ne postoji zakonska, ugovorna ili druga odgovarajuća osnova za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Svatko tko pokaže pravni interes može zatražiti i dobiti mogućnost za pregled i ažuriranje podataka u bazi podataka. Osobni podaci zaštićeni su od gubitka, uništavanja, krivotvorenja, pristup im je uskraćen neovlaštenim osobama.

Svrha obrade osobnih podataka i pravne osnove

Voditelj osobnih podataka je tvrtka Q Techna d.o.o. Osobni podaci obrađuju se u okviru provedbe ugovornih odnosa, koristimo ih samo u mjeri potrebnoj za zaključivanje ugovora, u fazi pregovora, u ponudi ili upite, itd.

Tvrtka Q Techna d.o.o. obrađuje osobne podatke pojedinaca:

  • u vezi s ispunjenjem svojih obveza na temelju poslovnog ili ugovornog odnosa s kupcima,
  •  na temelju mjerodavnog zakona koji u određenim slučajevima zahtijeva prijenos osobnih podataka javnim tijelima i drugim kontrolorima radi ispunjavanja zakonskih obveza ili odgovornosti,
  •  na temelju pristanka ili suglasnosti za obradu osobnih podataka u odabrane svrhe do opoziva.

Svi osobni podaci koje pruža Q Techna d.o.o. pohranjeni i obrađeni prikupljaju se u katalogu zbirki osobnih podataka koji se nalazi u odjelu za ljudske resurse u podružnici na adresi Cesta krških žrtev 135e, Krško.

Prava pojedinaca

Pismenim zahtjevom upućenim na adresu Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana ili na e-adresu info@qtechna.si, svaki pojedinac može zatražiti pristup svojim osobnim podacima i njihovo dopunjavanje, ispravljanje, blokiranje ili ograničenje ili brisanje. Pojedinac može u bilo kojem trenutku trajno ili privremeno, u cijelosti ili djelomično, opozvati pisanu suglasnost datu za obradu osobnih podataka, što ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je izvršena na temelju pristanka pojedinca do njegovo opoziv.

Pojedinac ima pravo podnijeti žalbu Povjereniku za informiranje Republike Slovenije ako smatra da se njegovi osobni podaci pohranjuju ili obrađuju na način suprotan važećim propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Razdoblje čuvanja osobnih podataka

Tvrtka Q Techna d.o.o. upravljat će dobivenim osobnim podacima samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe prikupljanja podataka. Osobni podaci tada se blokiraju, brišu ili uništavaju.