Periodički pregledi opreme pod tlakom

Sukladno Pravilniku o pregledu tlačne opreme, vlasnik ili korisnik tlačne opreme odgovoran je za njezin siguran rad tijekom cijelog životnog vijeka.

Tlačna oprema je sva oprema koja je obuhvaćena Pravilnikom o tlačnoj opremi i Odredbom o jednostavnim tlačnim posudama.

Q Techna je dobila ovlaštenje nadležnog ministarstva za praktički čitav opseg periodičkih pregleda tlačne opreme. To su:

  • Tlačne posude
  • Grijana i na drugi način grijana oprema – kotlovi
  • Cjevovodi
  • Sigurnosni ventili

Postupak pregleda opreme pod tlakom je sljedeći:

Joaquin Lopez Lopez

Joaquin Lopez Lopez

Vođa odjela

+386 7 49 12 513
+386 41 995 118
joaquin.lopez@qtechna.si
periodika@qtechna.si

Domen Senica

Domen Senica

Zamjenik vođe odjela

+386 7 49 12 488
+386 40 808 299
domen.senica@qtechna.si

Upit za ponudu