Obuka i certificiranje osoblja za ugradnju prirubnica i vijčanih spojeva u skladu sa SIST EN 1591-4

U proizvodnji i održavanju cjevovoda, posuda pod tlakom, kotlova i cijevnih instalacija gotovo uvijek susrećemo prirubničke i vijčane spojeve. Imaju brojne prednosti, jer omogućuju brzu montažu i demontažu i olakšavaju instalaciju. Međutim, i kod njih postoji mogućnost, zbog najčešće neprikladne ugradnje, spojevi ne brtve. To predstavlja opasnost od izlijevanja tekućine ili ispuštanja plina.

S obzirom na važnost takvih spojeva, očekuje se da će osoblje biti odgovarajuće obučeno i certificirano. To je predviđeno europskom normom EN 1591-4 i zahtjevima Direktive o tlačnoj opremi.

Obuka je namijenjena instalaterima, kontrolorima, voditeljima radova i svima onima koji na ovaj ili onaj način nailaze na prirubnice ili vijčane spojeve.

Domen Ribič

Domen Ribič

Vođa odjela

+386 7 49 12 509
+386 40 609 436
domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Trening

Obuka traje dva radna dana. Teorija se obrađuje prvi dan, a praktične vježbe izvode se drugi dan.

Trening pokriva sljedeće teme:

 • Konstrukcija prirubničkih spojeva
 • Brtveni materijali
 • Vijci
 • Brtvene površine
 • Montaža i pritezanje vijaka
 • Ispitivanje

Prirubnički spojevi:

 • Opće sigurnosne mjere
 • Vrste prirubničkih spojeva
 • Vrste vijaka i osnove zatezanja
 • Vrste brtvi i njihova svojstva
 • Zahtjevi za brtvenu površinu
 • Tolerancije
 • Kontrolirano zatezanje vijaka
 • Problemi i nedostaci

Vijačni cijevni spojevi:

Obrađuje se postupak montaže i demontaže prirubničkih spojeva, kao i upute za ugradnju navojnih spojeva cijevi.

 • Vrste cijevnih vijčanih spojeva
 • Pravila za ugradnju cijevnih vijčanih spojeva: Obrađuje se postupak montaže i demontaže prirubničkih spojeva, kao i upute za ugradnju navojnih spojeva cijevi.

Na praktičnim vježbama kandidati se upoznaju sa:

 • Montaža i demontaža spojeva cijevi s prirubnicom i vijcima
 • Ispitivanje nepropusnosti
 • Priprema izvješća o montaži i ispitivanju

Predavanja drže stručnjaci za tlačnu opremu i periodički pregledi tlačne opreme koji imaju dugogodišnje praktično iskustvo u ovom području.

Trening se može pripremiti i održati na zahtjev klijenta u prostorijama klijenta za najmanje 5 ili najviše 10 osoba.

Certificiranje

Ako kandidat želi dobiti certifikat za rastavljanje, sastavljanje i pritezanje vijčanih spojeva u skladu sa SIST EN 1591-4, mora uspješno položiti i ispit nakon završetka obuke. Ispit se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela.

 • U teorijskom dijelu kandidat mora odgovoriti na 20 ispitnih pitanja. Za pozitivnu ocjenu pojedinac mora postići najmanje 70%.
 • U praktičnom dijelu kandidat dobiva 3 različita ispitna uzorka (dvije prirubnice, gdje izvodi montažu na jednoj i demontažu na drugoj, te jedan vijčani spoj cijevi). Za pozitivnu ocjenu pojedinac mora postići najmanje 70%.

Valjanost certifikata

Certifikat se izdaje kandidatu koji ispunjava sve uvjete za certificiranje. Valjanost certifikata je pet (5) godina. Početno razdoblje valjanosti započinje kada su ispunjeni svi uvjeti za certificiranje obuka i uspjeh na ispitu).

Prije isteka pet godina od prvog certificiranja, kandidat se mora prijaviti za produženje certifikata. Pored toga, pojedinac mora uspješno položiti cjelokupni ispit kako bi dokazao trajnu osposobljenost za obavljanje posla u mjeri navedenoj u certifikatu. Ako pojedinac ne postigne ocjenu od najmanje 70%, mora ponovo pohađati trening.

Cjenik

Cijena obuke i certifikata iznosi 370,00 EUR / osobi (bez PDV-a). Cijena drugog i svakog sljedećeg registriranog sudionika iz iste tvrtke iznosi 296,00 EUR / osobi (bez PDV-a).

U cijenu su uključeni svi troškovi potrošnog materijala, gradiva, organizacije izobrazbe i certificiranja, predavači i ispitivači, provedba ispita i izdavanje potvrde o osposobljenosti i certifikata (u slučaju uspješnog završetka ispita).

Predavači

No, ne smijemo zaboraviti da čak i dobar stručnjak ne može biti predavač ako nema odgovarajući način prenošenja znanja, odnosno odgovarajući andragoški pristup.

Velik naglasak stavljamo na izbor predavača. Moraju biti odgovarajuće stručno osposobljeni, moraju imati odgovarajuće stručne reference, a istodobno moraju biti dobri pedagozi, odnosno znati na odgovarajući način prenijeti svoje znanje slušateljima.

Baza predavača vrlo je široka. Dolaze iz industrije, instituta i sveučilišta.

Na području ispitivanja bez razaranja, naši predavači su međunarodno certificirani u skladu s međunarodnim normama SIST EN ISO 9712 i SNT-TC-1A (CP-189). Uz to, mnogi od njih završili su specijaliziranu obuku za NDT instruktore u Sjedinjenim Državama na Electric Power Research Institut (EPRI – www.epri.com).

Odlikuje ih dugogodišnje iskustvo u provođenju ispitivanja bez razaranja, kao i profesionalni odnos prema kandidatima na tečajevima. Uvijek su vam spremni pomoći u rješavanju problema s kojima se susrećete radeći svoj posao. Obuku osoblja za ispitivanje bez razaranja provode sljedeći stručnjaci:

Ispitivači

Marko Andrejaš

Marko Andrejaš

Marko Andrejaš, u Q Techni radi kao inženjer NDT kontrole i QC, te kao inženjer na području interoperabilnosti željezničkih sustava.  

U centar za obučavanje uključen je prvenstveno u provedbi osposobljavanja NDT osoblja i drugih seminara iz područja bezrazornih ispitivanja.

Studirao je na Fakultetu strojarstva u Ljubljani, gdje je diplomirao na temi digitalne radiografije zavara i zavarenih spojeva. Studij je okončao s titulom univerzitetski diplomiranog inženjera strojarstva.

Od 2012. godine zaposlen je u laboratoriju za bezrazorna ispitivanja, a od 2015. godine i u odjelu prijavljenog tijela za interoperabilnost željezničkih sustava.

Certifikate za pojedine NDT metode stekao je preko njemačke certifikacijske kuće SECTOR Cert.

Justin Božič

Justin Božič

Justin Božič, po obrazovanju diplomirani inženjer strojarstva, kao NDT instruktor od 2004. godine, sudjeluje u pripremi i provedbi programa školovanja Q TECHNA.

Od 1999. godine zaposlen je u Nuklearnoj elektrani Krško, gdje je odgovoran za utvrđivanje tehničkih uvjeta, planiranje, organizaciju i provedbu NDT inspekcija u najvišem sigurnosnom razredu rada komponenata tijekom proizvodnog ciklusa.

Školovanje u području NDT započeo je 1999. (HDKBR-Zagreb) i nastavio specijalističku obuku u SAD (ECT-ZETEC). U 2003. uspješno je završena obuka za dijagnostku nepovratnih ventila (CRANE / SAD) gdje se koriste sljedeće bezrazorne metode: AE (akustična emisija), ETC (metoda vrtložnih struja) i UT (ultrazvučna metoda).

Kada ste u području certifikaciju osoblja pojavili formalno stroži zahtjevi, njemačka tvrtka SEKTOR Cert i Lavander International (Engleska), u skladu s aktualnim europskim i američkim normama, uspješno je završio obuku za četiri (4) NDT metode. U američkoj ustanovi EPRI (Electric Power Research Institute) specializirao je području specijalističkih ultrazvučnih ispitivanja zavarenih spojeva i završio tečaj instruktora za NDE potreban za predavača u programe školovanja NDT osoblja prema američkim standardima (ASME).

Krešimir Gudek

Krešimir Gudek

Krešimir Gudek, je jedan od pionira školovanja bezrazornih ispitivanja u Q TECHNA-i.

Vlastitim školovanjem na području NDT-a započeo je 1985. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je diplomirao kao univerzitetski diplomirani inženjer strojarstva. Karijeru je započeo kao nastavnik u srednjoj školi, a zatim u Tvornici parnih kotlova, odakle je s radnog mjesta voditelja Laboratorija za ispitivanje bez razaranja došao u Nuklearnu elektranu Krško. Od 1991. godine radi u ISI grupi i odgovoran je za provedbu NDT metoda nadzora osnovnih komponenata u proizvodnom ciklusu te za školovanje i certifikaciju osoblja ISI Grupe.

Prve certifikate stekao je u Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja (1986). Od 1991. godine, nastavio je školovanje i certificiranje u SAD u tvrtki ZETEC za metodu vrtložnih struja te WESTINGHOUSE i EPRI u području specijalističkih ultrazvučnih ispitivanja zavarenih spojeva i na području vizualnih ispitivanja u Lavande International (Engleska). Trenutno važeće certifikate u skladu sa EN 473 i ANSI / ASNT CP 189 stekao je u SEKTOR Cert Njemačka.

Trening za NDT instruktora prošao je u SAD pri Electric Power Research Institute (EPRI).

Milan Javornik

Milan Javornik

Milan Javornik, med prvimi je pri podjetju Q Techna d.o.o. kot namestnik vodje preskusnega laboratorija pričel z nadzori varjenja in uvajanjem neporušitvenih preiskav.

Leta 1978 je zaključil Tehnično srednjo šolo kot Strojni tehnik. Leta 1979 se je zaposlil v oddelku kontrole v podjetju Kovinarska Krško. V podjetjih  KOVINARSKA Krško, KOVINARSKA PROCESNA OPREMA, KOVINARSKA INTELEKTUALNA STORITVE,  CONTO KRŠKO IN CBT d.o.o. KRŠKO je prodobival znanja s področja varjenja in neporušitvenih preskušanj , pri izdelavi tlačne opreme , jeklenih konstrukcij in asfaltnih baz. Poklicno kariero je začel kot kontrolor pri pripravi tehnične dokumentacije, nadaljeval pa v oddelku Defektoskopije kot kontrolor pri neporušnih preiskavah, z leti napredoval na mesto vodje laboratorija za neporušitvene preiskav-Defektoskopije v CPI KOVINARSKA Krško. V podjetju CBT d.o.o. je delal daljše obdobje  kot varilni tehnolog in kasneje kot vodja varjenja.

V podjetje Q Techna d.o.o je prišel leta 1999. Leta 1999 je končal tudi usposabljanje za evropskega varilnega tehnologa –EWT. Od leta 2005 dela na NDT področju in tudi na certificiranju varilcev/operaterjev in varilnih postopkov. V več podjetjih v Sloveniji je pogodbeno delal kot varilni tehnolog in varilni koordinator/ nadzor varjenja. Prav tako pogodbeno dela kot Nivo III za RT in PT metode v Sloveniji in na Hrvaškem v več podjetjih, ki izdelujejo tlačno opremo v skladu z ASME regulativo.

S svojim usposabljanjem na področju NDT je pričel z radiografsko metodo -RT leta 1982 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje v Zagrebu in nadaljeval na Institutu Boris Kidrič Vinča-Srbija- RT nivo 2 ter praktično izpopolnjeval znanje ocenjevanja radiogramov na IMK Ljubljana. Izobraževanje in certificiranje po tedanjih predpisih je nadaljeval z UZ- ultrazvočno metodo pri g. Mitju Šipku na Srednji šoli tehniško naravoslovne in pedagoške usmeritve-Ravne na Koroškem(UT I. + UT 2). Ostale NDT (VT, PT, MT) metode je kasneje certificiral pri SLOVENSKEM DRUŠTVU ZA NEPORUŠNE PREISKAVE do leta 1999.

Leta 2000 in 2001 je nadaljeval usposabljanje in certificiranje po novih evropskih normah(EN 473) s področja štirih NDT metod (PT, MT, UT, RT) pri firmi SECTOR Cert Nemčija ter na področju vizualnih preiskav(VT) pri Lavander International (Anglija). Trenutno veljavne certifikate v skladu s SIST EN ISO 9712  kot tudi ANSI/ASNT CP 189 je pridobil pri SECTOR Cert Nemčija ter dodatno nivo III za metode RT in PT pri ASNT po ACCP programu certificiranja.

Trenutno je imenovan s strani direktorja Q Techna d.o.o kot »principle level III« za NDT metode VT, PT, RT v skladu z pisano prakso Q Techna d.o.o po SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP 189 .

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: VT in PT

Borut Krivec

Borut Krivec

Borut Krivec, univ. dipl. inž. Strojništva je leta 1998 diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, smer Konstruiranje in gradnja strojev. Od leta 1996 zaposlen v Metalni ECCE, Primatu in Montavarju, od leta 2007 pa je zaposlen v podjetju MIN d.o.o. Delovne izkušnje je pridobival v fazi proizvodnje, montaže, vodenja projektov, QA/QC in nazdora na področju hidromehanske, turbinske, metalurške in procesne opreme.
Leta 2009 je pridobil diplomo za mednarodnega varilnega inženira (EWE) in kontrolorja za neporušitvene preiskave na 2. stopnji za VT, PT, MT in UT. V letu 2015 je opravil vse štiri NDT metode za 3. stopnjo. Pridobljene ima tudi ASNT ACCP profesional level III certifikate za PT, MT in VT. V letu 2020 je pridobil certifikat FROSIO 3. stopnje za inšpektorja protikorozijske zaščite.
V izobraževalnem centru Q Techne sodeluje kot predavatelj na različnih seminarjih. V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave pa je izpitni izpraševalec za: VT, PT, MT in UT.

Gabor Sekereš

Gabor Sekereš

Gabor Sekereš, po izobrazbi univ. dipl. fizik, je razvojni inženir v podjetju SIJ Ravne Systems d.o.o.
Dela na področju neporušitvenih preiskav je pričel v SIJ Metal Ravne d.o.o. Izvajal je neporušitvene preiskave odkovkov in valjanih profilov (UT, MT). V podjetju SIJ Ravne Systems je aktivno vključen v izobraževalnem centru za neporušitvene metode. V tem času se je certificiral tudi na področju ostalih osnovnih neporušitvenih preiskav (VT, PT, RT).
Kot NDT inštruktor je vključen v izvedbo izobraževalnega programa za MT, PT, UT in VT. V certifikacijskem organu  Q Techne pa je izpitni izpraševalec za radiografijo (RT).

Aleš Vučajnk

Aleš Vučajnk

Aleš Vučajnk, po izobrazbi univ. dipl. inž. metalurgije, je kot NDT inštruktor od začetka vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

Izobraževanje na področju NDT je pričel 1993 (ECT-ZETEC / ZDA) in potem kot ECT analizator več let sodeloval na posameznih inšpekcijah uparjalnikov kot član projektne skupine podjetij Inetec, Westinghouse in Framatome na različnih koncih sveta. S tem si je nabral koristne izkušnje za timsko delo ISI skupine, ki je skrbela za vzdrževalna dela na starih uparjalnikih.

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v petih (5) NDT metodah, v ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) pa še tečaj za NDE inštruktorja. Slednji tečaj se zahteva za predavatelje, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: MT

Raspored

wdt_ID MJESEC POČETAK OBUKE KRAJ OBKUE ISPIT PODRUČJE NASLOV SEMINARA (PRIJAVNI OBRAZAC) LOKACIJA
1 Siječanj 18/01/2024 19/01/2024 19/01/2024 SIST EN 1591-4 Obuka i certificiranje osoblja za ugradnju prirubnica i vijčanih spojeva u skladu sa SIST EN 1591-4 Krško
2 Veljača 15/02/2024 16/02/2024 16/02/2024 SIST EN 1591-4 Obuka i certificiranje osoblja za ugradnju prirubnica i vijčanih spojeva u skladu sa SIST EN 1591-4 Krško
3 Ožujak 14/03/2024 15/03/2024 15/03/2024 SIST EN 1591-4 Obuka i certificiranje osoblja za ugradnju prirubnica i vijčanih spojeva u skladu sa SIST EN 1591-4 Krško
5 Svibanj 16/05/2024 17/05/2024 17/05/2024 SIST EN 1591-4 Obuka i certificiranje osoblja za ugradnju prirubnica i vijčanih spojeva u skladu sa SIST EN 1591-4 Krško
6 Lipanj 13/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 SIST EN 1591-4 Obuka i certificiranje osoblja za ugradnju prirubnica i vijčanih spojeva u skladu sa SIST EN 1591-4 Krško
7 Srpanj 11/07/2024 12/07/2024 12/07/2024 SIST EN 1591-4 Obuka i certificiranje osoblja za ugradnju prirubnica i vijčanih spojeva u skladu sa SIST EN 1591-4 Krško
8 Kolovoz 22/08/2024 23/08/2024 23/08/2024 SIST EN 1591-4 Obuka i certificiranje osoblja za ugradnju prirubnica i vijčanih spojeva u skladu sa SIST EN 1591-4 Krško
9 Rujan 12/09/2024 13/09/2024 13/09/2024 SIST EN 1591-4 Obuka i certificiranje osoblja za ugradnju prirubnica i vijčanih spojeva u skladu sa SIST EN 1591-4 Krško
10 Listopad 17/10/2024 18/10/2024 18/10/2024 SIST EN 1591-4 Obuka i certificiranje osoblja za ugradnju prirubnica i vijčanih spojeva u skladu sa SIST EN 1591-4 Krško
11 Studeni 14/11/2024 15/11/2024 15/11/2024 SIST EN 1591-4 Obuka i certificiranje osoblja za ugradnju prirubnica i vijčanih spojeva u skladu sa SIST EN 1591-4 Krško

Upit za ponudu