Akreditacije

Certifikati

Uspostavljen sustav upravljanja prema međunarodnim normama: ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001 je preduslov da postanemo vodeća slovenska i konkurentna srednjeeuropska tvrtka za izvođenje kvalitetnih usluga u području energetike, farmacije, infrastrukture i drugim objektima zahtjevne tehnologije. Zadaća tvrtke je da prilagodbom, znanjem, profesionalnim stavom i apsolutnom kvalitetom, gradi dugoročne partnerske odnose s klijentima, zadovoljavajući njihove potrebe, zahtjevi okoliš, društva, djelatnika i vlasnika.

Integrirani sustav upravljanja je istovremeno usklađen sa zahtjevima za osiguranje kvalitete po 10CFR50 App.B

Notifikacije i ovlaštenja

  • Ovlašteno neovisno tijelo , u skladu s odredbama Pravilnika za tlačnu opremu (Pressure Equipment Directive 2014/68/EZ) za odobravanje osoblja za kontrolu bez razaranja, te za odobravanje osoblja i postupaka izrade trajnih spojeva (certificiranje zavarivača i postupaka zavarivanja).
  • Ovlašteno tijelo za periodičke inspekcije opreme pod tlakom u skladu s Pravilnikom o pregledu i ispitivanju opreme pod tlakom (Službeni glasnik RS 92/08).
  • Imenovano tijelo u skladu s Direktivom 2016/797 o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji.
  • Imenovano tijelo u skladu sa uredbom 305/2011 za stavljanje na tržište građevnih proizvoda u skladu sa zahtjevima usklađenih normi SIST EN 1090-1:2009 i EN 1090-1:2009/AC: 2011 Čelične i aluminijske komponente.
  • Ovlašteno tijelo za certifikaciju proizvođača, koji zavarivaju  željeznička vozila i sastavne dijelove po EN 15085-2.
  • Imenovano tijelo u skladu s Direktivom 2010/35/EZ za ispitivanje pritrjenih cistern (vozila cisterne), zamenljivih cistern, cistern zabojnikov i boca za UNP.
  • Ovlašteno tijelo za pregled i ispitivanje spremnika za prijevoz opasnih tvari po ADR-u.