Oprema za rad i uređaji za zavarivanje

Poslodavac mora radnicima osigurati besprijekornu radnu opremu koja ne ugrožava sigurnost i zdravlje, sigurnost njihove imovine i prirodnog okoliša u skladu s pravilima o sigurnosti i zdravlju pri korištenju radne opreme (Službeni glasnik RS 101/04 i 43 / 11 – ZVZD-1)

Uređaji za zavarivanje pregledavaju se kako bi se osigurao nesmetan rad i osigurala stabilnost parametara zavarivanja tijekom rada. Inspekcija i ispitivanje provodi se u skladu sa standardom SIST EN 60974.

Domen Senica

Domen Senica

Vođa područja opreme za rad i uređaja za zavarivanje

+386 7 49 12 488
+386 40 808 299
domen.senica@qtechna.si