Q Techna ima odobrena sredstva v višini 6.608,00 € vezano na operacijo »Digitalizacija Q Techne«, ki vključuje aktivnosti vezane na digitalizacijo prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19). Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Cilj operacije je, da s pomočjo različnih prodajnih poti (spletna stran, Linkedin,…) povečamo prepoznavnost našega podjetja tudi na tujih trgih. Pripravili smo različna predstavitvena in trženjska gradiva za promocijo naših storitev (e-katalogi, video vsebine). Rezultati operacije bodo spremljani skozi različne merilnike na naši spletni strani in drugih digitalnih prodajnih poteh.

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.