Qualifizierung und Zertifizierung von Personal zur Montage von Flansch- und Schraubverbindungen nach SIST EN 1591-4

Bei der Herstellung und Instandhaltung von Rohrleitungen, Druckbehälter, Kessel und Rohrinstallationen begegnen wir stets Flansch- und Schraubverbindungen. Sie haben viele Vorteile, da sie schnellen Zusammenbau und Demontage ermöglichen und die Montage erleichtern. Sie weisen auch auf die Möglichkeit hin, dass die Schraubverbindungen, in den meisten Fällen wegen ungeeigneter Montage, nicht dichten. Das stellt eine Gefahr für den Austritt flüssigen Mediums oder Freisetzung von Gasen dar.

Angesichts der Wichtigkeit dieser Verbindungen wird vom Personal erwartet, dass es entsprechend qualifiziert und zertifiziert ist. Das ist mit der europäischer Norm EN 1591-4 und mit den Anforderungen der Druckgeräte-Richtlinie vorgesehen.

Die Schulung richtet sich an Monteure, Kontrolleure, Führungskräfte und alle, die sich auf eine oder andere Weise mit den Flansch- oder Schraubverbindungen beschäftigen. 

Domen Ribič

Domen Ribič

Abteilungsleiter

+386 7 49 12 509
+386 40 609 436
domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Schulung

Die Schulung dauert zwei Werktage. Am ersten Tag wird die Theorie behandelt, am zweiten Tag werden praktische Übungen durchgeführt.

In der Schulung werden folgende Themen behandelt:

 • Dichtungsmaterialien
 • Schrauben
 • Dichtungsflächen
 • Montage und Anzug von Schrauben
 • Prüfen

Flanschverbindungen:

 • Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen
 • Arten von Flanschverbindungen
 • Arten von Schrauben und Grundlagen des Anzugsverfahrens
 • Arten von Dichtungen und ihre Eigenschaften
 • Anforderungen an die Dichtfläche
 • Toleranzen
 • Kontrollierter Schraubenanzug
 • Probleme und Mängel

Verschraubte Rohrverbindungen:

Es werden sowohl das Verfahren für die Montage und Demontage von Flanschverbindungen als auch die Anweisung für die Montage der Rohrverschraubungen mit Gewinde behandelt.

 • Arten von Rohrverschraubungen
 • Regeln für die Montage von Rohrverschraubungen

Bei den praktischen Übungen wird den Kandidaten vorgestellt:

 • Montage und Demontage der Flanschverbindungen und Rohrverschraubungen
 • Dichtheitsprüfung und
 • Berichterstellung der Montage und Prüfung

Predavanja izvajajo specialisti za tlačno opremo in periodične preglede tlačne opreme, ki imajo na tem področju dolgoletne praktične izkušnje.

Die Vorlesungen werden von Fachmännern für Druckgeräte und wiederkehrende Prüfungen der Druckgeräte durchgeführt, die in diesem Bereich über langjährige Erfahrungen verfügen.Die Schulung kann auf Wunsch des Auftraggebers in seinen Räumlichkeiten für mindestens 5 bzw. maximal 10 Personen durchgeführt werden.

Zertifizierung

Falls sich der Kandidat einen Erhalt des Zertifikats für Demontage, Montage und Anziehen der Schraubverbindungen nach SIST EN 1591-4 wünscht, muss nach der absolvierten Schulung auch erfolgreich eine Prüfung abgelegt werden. Die Prüfung besteht aus einem theoretischen und einem praktischen Teil.

 • Beim theoretischen Teil muss der Kandidat 20 Prüfungsfragen beantworten. Für eine positive Bewertung muss die Einzelperson mindestens 70% erzielen.

 • Beim praktischen Teil empfängt der Kandidat 3 unterschiedliche Prüfstücke (2 Flanschen, wobei er mit einer eine Montage und mit der anderen eine Demontage ausführt und eine Rohrverschraubung). Für eine positive Bewertung muss er mindestens 70% erzielen.

Zertifikatsgültigkeit

Dem Kandidaten, der alle Voraussetzungen für die Zertifizierung erfüllt, wird ein Zertifikat ausgestellt. Die Gültigkeitsdauer des Zertifikates beträgt fünf (5) Jahre. Die Gültigkeitsdauer beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem alle Voraussetzungen für die Zertifizierung erfüllt sind (Schulung und erfolgreich bestandene Prüfung).

Vor Ablauf der fünf Jahre von der Erstzertifizierung muss der Kandidat eine Zertifikatsverlängerung beantragen. Darüber hinaus muss die Einzelperson die gesamte Prüfung ablegen, mit der er eine dauerhafte Befähigung von Durchführung der Arbeiten beweist, deren Umfang im Zertifikat bestimmt wird. Falls die Einzelperson bei der Prüfung nicht mindestens 70% erreicht, ist sie zur erneuten Teilnahme an der Schulung verpflichtet.

Preisliste

Der Preis für die Schulung und Zertifizierung beträgt 370, 00 EUR (ohne MwSt.). Für jeden zweiten und weiteren Angemeldeten aus der gleichen Firma beträgt der Preis pro Person 296,00 EUR (ohne MwSt.). Im Preis sind alle Kosten von Verbrauchsmaterial, Unterlagen, Organisation der Schulung und Zertifizierung, Vortragenden und Prüfer, Prüfungsdurchführung und Ausstellung der Bescheinigung (im Fall einer erfolgreich bestandenen Prüfung) enthalten.

Lehrerschaft

Joaquin Lopez Lopez

Joaquin Lopez Lopez

Inspektion von Druckgeräten

Joaquin Lopez Lopez, v Q Techni zaposlen kot vodja kontrolnega organa in inženir zagotavljanja kakovosti.

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izbraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme in fizikalne osnove ter na področju usposabljanja in certificiranja osebja za montažo prirobničnih in vijačnih spojev skladno s SIST EN 1591-4.

Dela na področju opreme pod tlakom, vodenja kakovosti in je vključen v vodenje in nadzore zahtevnih projektov v nuklearni industriji v Sloveniji in v tujini.

Študiral je v Granadi (Španija) in zaključil študij kot Univerzitetni diplomirani fizik.  V letu 2011 je bil certificiran s strani Westinghousa kot QA/QC, ter v letu 2012 uspešno zaključil usposabljanje za International Welding Engineer (IWE).

Zvonko Majcen

Zvonko Majcen

Fachmitarbeiter

Zvonko Majcen, po izobrazbi univ. dipl. inž. strojništva, od leta 1997 zaposlen v podjetju Donit Tesnit d.o.o. (proizvodnja tesnilnih materialov in tesnil), kjer od leta 1998 vodi oddelek »Aplikacijski inženiring«.

V Donitu deluje na področju servisiranja uporabnikov tesnil, svetovanja in iskanja rešitev s področja statičnega tesnjenja, testiranja tesnilnih materialov in tesnil, razvoja testnih metod in testne opreme ter izobraževanja uporabnikov tesnil o pravilni izbiri in uporabi tesnil.

Leta 2018 je opravil tečaj za inštruktorja/ocenjevalca s področja montaže vijačenih prirobničnih spojev skladno s standardom EN 1591-4.

Domen Senica

Domen Senica

Inspektion von Druckgeräten

Domen Senica, po izobrazbi univ. dipl. inž. elektrotehnike, je v Q Techni zaposlen kot namestnih vodje kontrolnega organa ter kot inženir za področje interoperabilnosti železniškega prometa.

Opravlja tudi dela pooblaščenca za preglede delovne opreme za izvajanje pregledov vozil in cistern za prevoz nevarnega blaga (ADR).

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izobraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme in varne uporabe le-te ter na področju usposabljanja in certificiranja osebja za montažo prirobničnih in vijačnih spojev skladno s SIST EN 1591-4.

Na področju neporušnih metod dela od leta 2009 za potrebe remontnih del v Nuklearni elektrarni Krško in na nuklearnih elektrarnah po Evropi in Ameriki.

V letu 2016 je pridobil naziv International Welding Engineer (E/IWE), leta 2018 pa je opravil strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu.

Dejan Žajber

Dejan Žajber

Fachmitarbeiter

Dejan Žajber, po izobrazbi Inž. Strojništva,  je od leta 2016, kot predavatelj vključen v pripravo in izvedbo izobraževanja na področju prirobničnih in vijačnih spojev.

Od leta 2003 zaposlen v Jedrski elektrarni Krško, od začetka kot vzdrževalec, kasneje po končanem študijo pa kot Specialist za stabilne komponente, pod katere spadajo čistilni stroji na Savi, prelivne segmentne zapornice na jezu, in pa tlačna oprema kot so izmenjevalci, rezervoarji, kotla, in pa tudi prirobnični ter vijačni spoji.

Veliko izkušenj na področju vzdrževanja je pridobil z dejanskim delom na opremi.

Prüfer

Marko Andrejaš

Marko Andrejaš

Preskušanje in nadzori

Marko Andrejaš, je v Q Techni zaposlen kot inženir za NDT kontrolo in QC, ter kot Inženir za področje interoperabilnosti železniškega prometa.  

Študiral je na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kjer je diplomiral na temo Digitalna radiografija varov in zvarnih spojev. Študij je zaključil z nazivom diplomirani inženir strojništva.

Od leta 2012 je zaposlen v laboratoriju za neporušne preiskave, od leta 2015 pa tudi v oddelku priglašenega organa za področje interoperabilnosti železniškega prometa.

Certifikate za posamezne NDT metode je pridobil preko nemške certifikacijske hiše SECTOR Cert.

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: RT

Justin Božič

Justin Božič

Strokovni sodelavec

Justin Božič, po izobrazbi dipl. inž. strojništva, je kot NDT inštruktor od leta 2004 vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

Od leta 1999 je zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško, kjer skrbi za določevanje tehničnih pogojev, planiranje, organizacijo in izvedbo med-obratovalnih NDT pregledov komponent v najvišjem varnostnem razredu.

Izobraževanje na področju NDT je pričel 1999 (HDKBR-Zagreb) in nadaljeval specialistična usposabljanja v ZDA (ECT-ZETEC/ZDA). Leta 2003 je uspešno končal šolanje za diagnostiko protipovratnih ventilov (CRANE/ZDA), kjer uporablja sledeče neporušitvene metode: AE (akustična emisija), ECT (metoda vrtinčnih tokov) in UT (ultrazvočna metoda).

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v štirih (4) NDT metodah. V ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) se je izpolnjeval na področju specialističnih ultrazvočnih preiskav zvarnih spojev in opravil tečaj za NDE inštruktorja, ki se zahteva za predavatelje v programih usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: PT

 

Krešimir Gudek

Krešimir Gudek

Strokovni sodelavec

Krešimir Gudek, je eden izmed začetnikov izobraževanja za neporušitvene preiskave pri Q Techni.

S svojim usposabljanjem na področju NDT je pričel leta 1985 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje v Zagrebu, kjer je zaključil študij kot univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Poklicno kariero je začel kot predavatelj na srednji strojni šoli, potem v Tvornici parnih kotlova, od koder je z mesta vodje laboratorija za neporušitvene preiskave prišel v Nuklearno elektrarno Krško. Tu je zaposlen od leta 1991, kjer v ISI skupini skrbi za izvajanje NDT metod pri med-obratovalnih pregledih primarnih komponent ter za usposabljanje in certifikacijo osebja ISI skupine.

Prve certifikate je pridobil pri Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja (1986). Od leta 1991 je nadaljeval šolanje in certificiranje v ZDA pri firmi ZETEC za metodo vrtinčnih tokov, pri Westinghouse in Electric Power Research Institute na področju specialističnih ultrazvočnih preiskav zvarnih spojih ter na področju vizualnih preiskav pri Lavander International (Anglija). Trenutno ima veljavne nivo 3 certifikate v skladu z EN ISO 9712 in ACCP Professional Level III ameriškega združenja American Society for Nondestructive Testing (ASNT).

Usposabljanje za NDT inštruktorja je opravil v ZDA pri Electric Power Research Institut (EPRI).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: VT

Milan Javornik

Milan Javornik

Certifikacijski organ za varilno področje, proizvodnjo in sisteme vodenja

Milan Javornik, med prvimi je pri podjetju Q Techna d.o.o. kot namestnik vodje preskusnega laboratorija pričel z nadzori varjenja in uvajanjem neporušitvenih preiskav.

Leta 1978 je zaključil Tehnično srednjo šolo kot Strojni tehnik. Leta 1979 se je zaposlil v oddelku kontrole v podjetju Kovinarska Krško. V podjetjih  KOVINARSKA Krško, KOVINARSKA PROCESNA OPREMA, KOVINARSKA INTELEKTUALNA STORITVE,  CONTO KRŠKO IN CBT d.o.o. KRŠKO je prodobival znanja s področja varjenja in neporušitvenih preskušanj , pri izdelavi tlačne opreme , jeklenih konstrukcij in asfaltnih baz. Poklicno kariero je začel kot kontrolor pri pripravi tehnične dokumentacije, nadaljeval pa v oddelku Defektoskopije kot kontrolor pri neporušnih preiskavah, z leti napredoval na mesto vodje laboratorija za neporušitvene preiskav-Defektoskopije v CPI KOVINARSKA Krško. V podjetju CBT d.o.o. je delal daljše obdobje  kot varilni tehnolog in kasneje kot vodja varjenja.

V podjetje Q Techna d.o.o je prišel leta 1999. Leta 1999 je končal tudi usposabljanje za evropskega varilnega tehnologa –EWT. Od leta 2005 dela na NDT področju in tudi na certificiranju varilcev/operaterjev in varilnih postopkov. V več podjetjih v Sloveniji je pogodbeno delal kot varilni tehnolog in varilni koordinator/ nadzor varjenja. Prav tako pogodbeno dela kot Nivo III za RT in PT metode v Sloveniji in na Hrvaškem v več podjetjih, ki izdelujejo tlačno opremo v skladu z ASME regulativo.

S svojim usposabljanjem na področju NDT je pričel z radiografsko metodo -RT leta 1982 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje v Zagrebu in nadaljeval na Institutu Boris Kidrič Vinča-Srbija- RT nivo 2 ter praktično izpopolnjeval znanje ocenjevanja radiogramov na IMK Ljubljana. Izobraževanje in certificiranje po tedanjih predpisih je nadaljeval z UZ- ultrazvočno metodo pri g. Mitju Šipku na Srednji šoli tehniško naravoslovne in pedagoške usmeritve-Ravne na Koroškem(UT I. + UT 2). Ostale NDT (VT, PT, MT) metode je kasneje certificiral pri SLOVENSKEM DRUŠTVU ZA NEPORUŠNE PREISKAVE do leta 1999.

Leta 2000 in 2001 je nadaljeval usposabljanje in certificiranje po novih evropskih normah(EN 473) s področja štirih NDT metod (PT, MT, UT, RT) pri firmi SECTOR Cert Nemčija ter na področju vizualnih preiskav(VT) pri Lavander International (Anglija). Trenutno veljavne certifikate v skladu s SIST EN ISO 9712  kot tudi ANSI/ASNT CP 189 je pridobil pri SECTOR Cert Nemčija ter dodatno nivo III za metode RT in PT pri ASNT po ACCP programu certificiranja.

Trenutno je imenovan s strani direktorja Q Techna d.o.o kot »principle level III« za NDT metode VT, PT, RT v skladu z pisano prakso Q Techna d.o.o po SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP 189 .

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: VT in PT

Borut Krivec

Borut Krivec

Strokovni sodelavec

Borut Krivec, univ. dipl. inž. Strojništva je leta 1998 diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, smer Konstruiranje in gradnja strojev. Od leta 1996 zaposlen v Metalni ECCE, Primatu in Montavarju, od leta 2007 pa je zaposlen v podjetju MIN d.o.o. Delovne izkušnje je pridobival v fazi proizvodnje, montaže, vodenja projektov, QA/QC in nazdora na področju hidromehanske, turbinske, metalurške in procesne opreme.
Leta 2009 je pridobil diplomo za mednarodnega varilnega inženira (EWE) in kontrolorja za neporušitvene preiskave na 2. stopnji za VT, PT, MT in UT. V letu 2015 je opravil vse štiri NDT metode za 3. stopnjo. Pridobljene ima tudi ASNT ACCP profesional level III certifikate za PT, MT in VT. V letu 2020 je pridobil certifikat FROSIO 3. stopnje za inšpektorja protikorozijske zaščite.
V izobraževalnem centru Q Techne sodeluje kot predavatelj na različnih seminarjih. V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave pa je izpitni izpraševalec za: VT, PT, MT in UT.

Gabor Sekereš

Gabor Sekereš

Strokovni sodelavec

Gabor Sekereš, po izobrazbi univ. dipl. fizik, je razvojni inženir v podjetju SIJ Ravne Systems d.o.o.
Dela na področju neporušitvenih preiskav je pričel v SIJ Metal Ravne d.o.o. Izvajal je neporušitvene preiskave odkovkov in valjanih profilov (UT, MT). V podjetju SIJ Ravne Systems je aktivno vključen v izobraževalnem centru za neporušitvene metode. V tem času se je certificiral tudi na področju ostalih osnovnih neporušitvenih preiskav (VT, PT, RT).
Kot NDT inštruktor je vključen v izvedbo izobraževalnega programa za MT, PT, UT in VT. V certifikacijskem organu  Q Techne pa je izpitni izpraševalec za radiografijo (RT).

Aleš Vučajnk

Aleš Vučajnk

Strokovni sodelavec

Aleš Vučajnk, po izobrazbi univ. dipl. inž. metalurgije, je kot NDT inštruktor od začetka vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

Izobraževanje na področju NDT je pričel 1993 (ECT-ZETEC / ZDA) in potem kot ECT analizator več let sodeloval na posameznih inšpekcijah uparjalnikov kot član projektne skupine podjetij Inetec, Westinghouse in Framatome na različnih koncih sveta. S tem si je nabral koristne izkušnje za timsko delo ISI skupine, ki je skrbela za vzdrževalna dela na starih uparjalnikih.

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v petih (5) NDT metodah, v ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) pa še tečaj za NDE inštruktorja. Slednji tečaj se zahteva za predavatelje, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: MT

Terminplan

wdt_ID MONAT AUSBILDUNG PRÜFUNGSDATUM BEREICH TITEL DES SEMINARS LOCATION
2 März 16/03/2023 17/03/2023 SIST EN 1591-4 Schulung des Personals für die Montage der Schraubverbindungen (EN 1591-4) Krško
3 April 13/04/2023 14/04/2023 SIST EN 1591-4 Schulung des Personals für die Montage der Schraubverbindungen (EN 1591-4) Krško
4 Mai 18/05/2023 19/05/2023 SIST EN 1591-4 Schulung des Personals für die Montage der Schraubverbindungen (EN 1591-4) Krško
5 Juni 15/06/2023 16/06/2023 SIST EN 1591-4 Schulung des Personals für die Montage der Schraubverbindungen (EN 1591-4) Krško
6 Juli 27/07/2023 28/07/2023 SIST EN 1591-4 Schulung des Personals für die Montage der Schraubverbindungen (EN 1591-4) Krško

Konakt