Prosto delovno mesto:

Vodja področja certificiranja osebja
za neporušitvene preiskave (M/Ž)

Opis delovnega mesta:

 • planiranje, organiziranje, koordiniranje in vodenje poslovnih procesov ter sprejemanje odločitev vezanih na področje,
 • izvajanje določil poslovnika vodenja sistema podjetja ter postopkov, kjer ima pristojnosti in pooblastila,
 • nadzor nad certificiranjem, skrb za pripravo izpitnih vprašanj in vzorcev, opravlja nadzor nad izvedbo del izpitnih izpraševalcev in asistentov, skrb za izpolnjevanje planov, organiziranje dela, obveščanje o planiranih kvalifikacijskih izpitih, pripravljanje izpitnih map, pregled/preverjanje predpogojev, rezultatov izpitov, pogojev za izdajo certifikata, sprejemanje odločitev o certificiranju, podpisovanje in izdajanje certifikatov ali o neizpolnjevanju pogojev za izdajo certifikata, urejanje/nadzor nad arhivom, evidencah,
 • izdelovanje ponudb/pogodb, naročil, kalkulacij, ipd. in priprava le-teh,
 • vodenje in koordiniranje projektov,
 • izvajanje aktivnosti zagotavljanja in kontrole kakovosti,
 • razvoj novih storitev,
 • skrb za odnose s strankami ter komunikacijo s kupci-naročniki, podizvajalci, dobavitelji,
 • skrb za svoje stalno izobraževanje, usposabljanje za učinkovito opravljanje dela,
 • opravljanje nalog mentorstva in motiviranja pri novo zaposlenih, študentih, dijakih kakor tudi pri spremembah delovnega mesta zaposlenih znotraj podjetja,
 • sodelovanje z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami in sodelavci v podjetju,
 • sodelovanje pri pripravljanju in vpeljevanju sistemskih, operativnih postopkov, navodil za delo ter njihovi reviziji,
 • skrb in izvajanje nadzora nad zaupnimi podatki,
 • sodeluje in poroča na presojah akreditacijskih in certifikacijskih organov in presojah s strani drugih pristojnih organizacij,
 • sodelovanje in poročanje na sestankih ter direktorju družbe ter upravnemu odboru za certificiranje (slednje vezano samo na oddelke iz področja certificiranja),
 • opravljanje del in nalog v skladu z vsakokrat podeljenimi pooblastili direktorja,
 • odgovornost pri izvajanju predpisanih, kakor tudi s strani odgovorne osebe določene ukrepe za varstvo pri delu ter požarne varnosti,
 • spremljanje novosti in zakonodaje, ki se nanašajo na področje dela oddelka,
 • opravljanje ostalih del in nalog v okviru zmožnosti in usposobljenosti v okviru dejavnosti družbe po navodilih vodje,
 • nadomeščanje vodje oddelka v času njegove odsotnosti,
 • vožnja osebnega/službenega avtomobila,

Pričakujemo:

 • vsaj VI. stopnja tehnične smeri,
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj,
 • aktivno znanje slovenskega jezika,,
 • aktivno znanje angleškega jezika (branje, pisanje in govorjenje),
 • zaželeno znanje nemškega oz. drugega tujega jezika,
 • obvladovanje računalniških orodij (word, excel, outlook),
 • vozniško dovoljenje za vožnjo vozil B kategorije,
 • samostojnost, odgovornost pri delu, timsko delo, komunikativnost, stabilnost in vzdržljivost, izvajanja zastavljenih in planiranih ciljev.

Zaželeno je:

 • poznavanje standardov,
 • poznavanje vodenja projektov,
 • usposobljenost za notranjega presojevalca sistema vodenja kakovosti.

Ponujamo:

 • delo za nedoločen čas s 6 mesečnim poskusnim delom za polni delovni čas,
 • enoizmensko delo (občasno tudi izven delovnega časa),
 • delo v urejenem, sproščenem in stabilnem delovnem okolju v podružnici v Krškem,
 • možno tudi delo na različnih lokacijah naročnikov v Sloveniji ter delo v tujini,
 • stimulativno plačilo in nagrajevanje uspešnosti,
 • možnost dodatnih izobraževanj,
 • možnost dodatnih zavarovanj,
 • možnost dokazovanja in razvoja svojih potencialov,
 • možnost članstva v športnem društvu družbe in neformalna druženja.

Prijava na delovno mesto:

Prošnje z življenjepisom skupaj z vašimi kontaktnimi podatki (telefonska številka, elektronski naslov), sprejemamo na elektronski naslov info@qtechna.si najkasneje do 14. 2. 2024.

V Q Techni verjamemo v oblikovanje delovnega okolja, ki je pripravljeno na izzive in v kateri je vsak posameznik cenjen. Naši zaposleni so osnova našega uspeha, zato se posvečamo profesionalnemu razvoju vsakega posameznika. Razvoj osebja smatramo kot naložbo v naše podjetje, saj so ustrezno izobraženi in visoko motivirani zaposleni osnova stalnega uspeha na našem in tujem trgu.

Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Prijava na delovno mesto