Usposabljanje NDT osebja

V skladu z zahtevami SIST EN ISO 9712 izvajamo usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave. Usposabljanja izvajamo za vse  metode, ki so navedene v rubriki NDT metode in sektorje izdelkov, tj. ulitke, odkovke, zvarne spoje, cevi in preoblikovane izdelke. V okviru industrijskih sektorjev pa pokrivamo področje proizvodnje ter preiskave pred in med obratovanjem, ki vključujejo preiskave v fazi proizvodnje.

Novi prostori izobraževalnega centra se nahajajo v prostorih AVTOLINE, Žadovinek 37 v Krškem. V prostorih imamo dve predavalnici, eno za 25 in eno za 15 oseb, kateri sta opremljeni z vso potrebno računalniško, vizualno in avdio tehnologijo.

Za praktične vaje je na voljo laboratorij za 10 oseb in temnica z moderno merilno in preizkusno opremo ter vzorci, ki so rezultat dvajsetletnega skrbnega izbiranja in selekcije. Naš poudarek je na praktičnem delu, ker lahko posameznik le tako dobi ustrezna izhodišča za svoj nadaljnji strokovni razvoj. Zato je večina naših predavateljev s področja industrije.

Na željo naročnika, izvajamo usposabljanja tudi na drugih lokacijah ali na lokaciji naročnika.

Veseli nas, da so odzivi udeležencev usposabljanja, kar se tiče kakovosti in pogojev usposabljanja, zelo pozitivni. Seveda pa se vedno najde kakšna pripomba ali predlog za izboljšavo, ki jih po naših najboljših močeh vedno upoštevamo.

Prav tako se veselimo vsakega novega udeleženca tečajev ter vseh tistih, ki se vračate k nam zaradi novih vsebin ali kvalitetnega usposabljanja. To nam sporoča, da smo na pravi poti.

Na osnovi vrste anket lahko trdimo, da nas odlikujejo kvalitetna predavanja in predavatelji, sodobno urejeni prostori ter veliko število vzorcev za praktično delo.

Velik poudarek dajemo izbiri predavateljev. Še tako dobra infrastruktura ne pomeni nič, če za programi ne stojijo strokovnjaki z ustreznim strokovnim teoretičnim in praktičnim znanjem.

Domen Ribič

Domen Ribič

Vodja področja usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave

+386 7 49 12 509
+386 40 609 436
domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Pogoji za pristop na usposabljanje

Kandidat za usposabljanje je lahko vsaka oseba, starejša od 16 let, ne glede na spol, kraj bivanja, materni jezik, status zaposlen/nezaposlen in šolsko izobrazbo.

NDT metode

Na področju usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave (NDT) v skladu z EN ISO 9712 in SNT-TC-1A / CP-189 izvajamo spodaj navedene programe:

Metoda Opis metode
VT Vizualna preiskava VT-Vizualna preiskava
PT Penetrantska preiskava PT – Penetrantska preiskava
MT Magnetna preiskava MT – Magnetna preiskava
LT Preiskava tesnosti LT – Preiskava tesnosti
UT Ultrazvočna preiskava in merjenje debelin UT – Ultrazočna preiskava
RT Radiografska preiskava RT – Radiografska preiskava

Pogoji prijav in plačilni pogoji

Prijavnica za udeležbo na usposabljanju mora biti oddana centru za usposabljanje v pisni obliki ali uporabite obrazec za prijavo. Ko je prijavnica uspešno sprejeta in prijavnina poravnana, center za usposabljanje izvede rezervacijo in o tem obvesti naročnika. Stroške tečaja in certificiranja je potrebno pred začetkom tečaja oz. izpita poravnati na transakcijski račun, odprt pri NLB d.d. SI56 0298 0001 6674 363. V kolikor stroški usposabljanja in certificiranja niso poravnani v celoti, se certifikati ne predajo naročniku.

V primeru, da udeleženec izpita ni opravil uspešno, se lahko ponovno brezplačno udeleži usposabljanja. Pri ponovni prijavi na izpit zaradi ponavljanja, je le-to potrebno v obrazcu za prijavo ustrezno označiti.

Prijavnice morajo biti oddane najmanj deset (10) dni pred pričetkom usposabljanja. Zadnji rok za odjavo je pet (5) delovnih dni pred pričetkom usposabljanja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v celoti. V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri neudeležbi tečaja oz. certificiranja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki. Delno ponavljanje izpita je možno in se obračuna v skladu z veljavnim cenikom.

Dokumenti

Prijava na usposabljanje

Domen Ribič, vodja področja usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave

+386 (0)7 49 12 509
+386 (0)40 609 436

domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Izvajamo predhodne rezervacije za vsa razpisana izobraževanja, ki vam omogočajo prednost pri razpisu posameznega izobraževanja v primeru prevelikega števila prijav.

V primeru, da udeleženec izpita ni opravil uspešno, se lahko ponovno brezplačno udeleži usposabljanja. Pri ponovni prijavi na usposabljanje zaradi ponavljanja, je le-to potrebno v obrazcu za prijavo ustrezno označiti – usposabljanje je v tem primeru brezplačno.

Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom usposabljanja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v celoti. V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri neudeležbi tečaja oz. certificiranja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki.

Prijava na certificiranje

Klemen Perčič, vodja področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave

+386 (0)7 49 12 484
+386 (0)51 352 218

certificiranje@qtechna.si

Vso dokumentacijo za prijavo na certificiranje (prošnja z vsemi zahtevanimi prilogami) v elektronski obliki pošljete, pred pričetkom usposabljanja, vodji področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave.

Predavatelji

Justin Božič

Justin Božič

NDT inštruktor za VT, MT in UT

Justin Božič, po izobrazbi dipl. inž. strojništva, je kot NDT inštruktor od leta 2004 vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

Od leta 1999 je zaposlen v Nuklearni elektrarni Krško, kjer skrbi za določevanje tehničnih pogojev, planiranje, organizacijo in izvedbo med-obratovalnih NDT pregledov komponent v najvišjem varnostnem razredu.

Izobraževanje na področju NDT je pričel 1999 (HDKBR-Zagreb) in nadaljeval specialistična usposabljanja v ZDA (ECT-ZETEC/ZDA). Leta 2003 je uspešno končal šolanje za diagnostiko protipovratnih ventilov (CRANE/ZDA), kjer uporablja sledeče neporušitvene metode: AE (akustična emisija), ECT (metoda vrtinčnih tokov) in UT (ultrazvočna metoda).

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert (Nemčija) in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v štirih (4) NDT metodah. V ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) se je izpolnjeval na področju specialističnih ultrazvočnih preiskav zvarnih spojev in opravil tečaj za NDE inštruktorja, ki se zahteva za predavatelje v programih usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V izobraževalnem centru predava na področju vizualne in magnetne preiskave, kakor tudi na področju ultrazvočne preiskave.

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za PT

Krešimir Gudek

Krešimir Gudek

NDT inštruktor za PT, MT in UT

Krešimir Gudek, je eden izmed začetnikov izobraževanja za neporušitvene preiskave pri Q Techni.

S svojim usposabljanjem na področju NDT je pričel leta 1985 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje v Zagrebu, kjer je zaključil študij kot univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Poklicno kariero je začel kot predavatelj na srednji strojni šoli, potem v Tvornici parnih kotlova, od koder je z mesta vodje laboratorija za neporušitvene preiskave prišel v Nuklearno elektrarno Krško. Tu je zaposlen od leta 1991, kjer v ISI skupini skrbi za izvajanje NDT metod pri med-obratovalnih pregledih primarnih komponent ter za usposabljanje in certifikacijo osebja ISI skupine.

Prve certifikate je pridobil pri Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja (1986). Od leta 1991 je nadaljeval šolanje in certificiranje v ZDA pri firmi ZETEC za metodo vrtinčnih tokov, pri Westinghouse in Electric Power Research Institute na področju specialističnih ultrazvočnih preiskav zvarnih spojih ter na področju vizualnih preiskav pri Lavander International (Anglija). Trenutno ima veljavne nivo 3 certifikate v skladu z EN ISO 9712 in ACCP Professional Level III ameriškega združenja American Society for Nondestructive Testing (ASNT).

Usposabljanje za NDT inštruktorja je opravil v ZDA pri Electric Power Research Institut (EPRI).

V izobraževalnem centru predava na področju magnetne in penetrantske preiskave, kakor tudi na področju ultrazvočne preiskave.

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za VT

Klemen Hlebec

Klemen Hlebec

NDT inštruktor za PT, MT in RT

Klemen Hlebec, je v Q Techni zaposlen kot inženir za NDT kontrolo in QC, ter kot vodja projektov.  

Študiral je na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, kjer je diplomiral na temo zagotavljanja kakovosti pri izvedbi NDT kontrol na velikih energetskih objektih. Študij je zaključil z nazivom diplomirani inženir strojništva (UN).

Certifikate za posamezne NDT metode je pridobil preko nemške certifikacijske hiše SECTOR Cert in Q  Techne. Leta 2019 je pridobil tudi ASNT Level III iz magnetne kontrole.

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izobraževanj za NDT osebjena področju radiografije in magnetne preiskave in ostalih seminarjih, ki zajemajo teme NDT preiskav.

Milan Javornik

Milan Javornik

NDT inštruktor za RT

Milan Javornik, med prvimi je pri podjetju Q Techna d.o.o. kot namestnik vodje preskusnega laboratorija pričel z nadzori varjenja in uvajanjem neporušitvenih preiskav.

Leta 1978 je zaključil Tehnično srednjo šolo kot Strojni tehnik. Leta 1979 se je zaposlil v oddelku kontrole v podjetju Kovinarska Krško.

V podjetjih  KOVINARSKA Krško, KOVINARSKA PROCESNA OPREMA, KOVINARSKA INTELEKTUALNA STORITVE,  CONTO KRŠKO IN CBT d.o.o. KRŠKO je prodobival znanja s področja varjenja in neporušitvenih preskušanj , pri izdelavi tlačne opreme , jeklenih konstrukcij in asfaltnih baz.

Poklicno kariero je začel kot kontrolor pri pripravi tehnične dokumentacije, nadaljeval pa v oddelku Defektoskopije kot kontrolor pri neporušnih preiskavah, z leti napredoval na mesto vodje laboratorija za neporušitvene preiskav-Defektoskopije v CPI KOVINARSKA Krško. V podjetju CBT d.o.o. je delal daljše obdobje  kot varilni tehnolog in kasneje kot vodja varjenja.

V podjetje Q Techna d.o.o je prišel leta 1999. Leta 1999 je končal tudi usposabljanje za evropskega varilnega tehnologa –EWT. Od leta 2005 dela na NDT področju in tudi na certificiranju varilcev/operaterjev in varilnih postopkov. V več podjetjih v Sloveniji je pogodbeno delal kot varilni tehnolog in varilni koordinator/ nadzor varjenja. Prav tako pogodbeno dela kot Nivo III za RT in PT metode v Sloveniji in na Hrvaškem v več podjetjih, ki izdelujejo tlačno opremo v skladu z ASME regulativo.

S svojim usposabljanjem na področju NDT je pričel z radiografsko metodo -RT leta 1982 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje v Zagrebu in nadaljeval na Institutu Boris Kidrič Vinča-Srbija- RT nivo 2 ter praktično izpopolnjeval znanje ocenjevanja radiogramov na IMK Ljubljana. Izobraževanje in certificiranje po tedanjih predpisih je nadaljeval z UZ- ultrazvočno metodo pri g. Mitju Šipku na Srednji šoli tehniško naravoslovne in pedagoške usmeritve-Ravne na Koroškem(UT I. + UT 2). Ostale NDT (VT, PT, MT) metode je kasneje certificiral pri SLOVENSKEM DRUŠTVU ZA NEPORUŠNE PREISKAVE do leta 1999.

Leta 2000 in 2001 je nadaljeval usposabljanje in certificiranje po novih evropskih normah (EN 473) s področja štirih NDT metod (PT, MT, UT, RT) pri firmi SECTOR Cert Nemčija ter na področju vizualnih preiskav(VT) pri Lavander International (Anglija). Trenutno veljavne certifikate v skladu s SIST EN ISO 9712  kot tudi ANSI/ASNT CP 189 je pridobil pri SECTOR Cert Nemčija ter dodatno nivo III za metode RT in PT pri ASNT po ACCP programu certificiranja.

V izobraževalni center se vključuje kot predavatelj na področju radiografske preiskave, ocenjevanju radiogramov in radioskopiji v skladu z SIST EN ISO 9712 in v skladu z pisano prakso Q Techna d.o.o po SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189.

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave pa je izpitni izpraševalec za: VT in PT

Andrej Lešnjak

Andrej Lešnjak

Direktor

Andrej Lešnjak, od samega začetka sodeluje pri pripravi in izvedbi izobraževanj v okviru Q Techne, kjer je od leta 2001 zaposlen kot direktor.

Že skorajda trideset let dela na področju kontrole varjenja, zagotavljanja kakovosti, projektiranja tlačnih posod, izobraževanja in certificiranja. Njegova specialnost sta varjenje in tlačna oprema. Kot nosilec je sodeloval pri pripravi več pravilnikov, v okviru SIST je predsednik tehničnega komiteja za tlačne posode, aktiven je tudi kot presojevalec za različne sisteme kakovosti.

Diplomiral je leta 1991 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani in leta 1993 zaključil enoletno varilsko specializacijo na Ecole Supérieure du Soudage et de ses Application v Parizu ter si pridobil naslov inž. ESSA. Leta 1999 je magistriral in leta 2006 doktoriral, obakrat s področja varjenja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani.

Joaquin Lopez Lopez

Joaquin Lopez Lopez

NDT inštruktor za LT

Joaquin Lopez Lopez, v Q Techni zaposlen kot vodja kontrolnega organa in inženir zagotavljanja kakovosti.

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izbraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme in fizikalne osnove ter na področju usposabljanja in certificiranja osebja za montažo prirobničnih in vijačnih spojev skladno s SIST EN 1591-4.

Dela na področju opreme pod tlakom, vodenja kakovosti in je vključen v vodenje in nadzore zahtevnih projektov v nuklearni industriji v Sloveniji in v tujini.

Študiral je v Granadi (Španija) in zaključil študij kot Univerzitetni diplomirani fizik.  V letu 2011 je bil certificiran s strani Westinghousa kot QA/QC, ter v letu 2012 uspešno zaključil usposabljanje za International Welding Engineer (IWE).

Domen Ribič

Domen Ribič

NDT inštruktor za VT, PT, MT, UT in LT

Domen Ribič, po izobrazbi dipl. inž. elektrotehnike (UNI), vodja področja usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave, ki skrbi za organizacijo in izvedbo NDT usposabljanj ter seminarjev.

V izobraževalni center je vključen že od leta 2012. Zaradi vedno večjih potreb po več metodah za delo v izobraževalnem centru Q Techne, je v preteklih letih opravil številna NDT certificiranja v certifikacijski hiši SECTOR Cert in ASNT, leta 2016 pa tudi certificiranje za mednarodnega varilskega inženirja (E/IWE).

Opravlja tudi dela kontrolorja v laboratoriju Q Techne. Prvo bližnje srečanje z NDT-jem je imel leta 2010, za potrebe remontnih del v Nuklearni elektrarni Krško.

Aktivno se vključuje tudi v sama usposabljanja na področju vseh NDT metod, ki se izvajajo v Q Techni.

Domen Senica

Domen Senica

NDT inštruktor za LT

Domen Senica, po izobrazbi univ. dipl. inž. elektrotehnike, je v Q Techni zaposlen kot namestnih vodje kontrolnega organa ter kot inženir za področje interoperabilnosti železniškega prometa.

Opravlja tudi dela pooblaščenca za preglede delovne opreme za izvajanje pregledov vozil in cistern za prevoz nevarnega blaga (ADR).

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izobraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme in varne uporabe le-te.

Na področju neporušnih metod dela od leta 2009 za potrebe remontnih del v Nuklearni elektrarni Krško in na nuklearnih elektrarnah po Evropi in Ameriki.

V letu 2016 je pridobil naziv International Welding Engineer (E/IWE), leta 2018 pa je opravil strokovni izpit iz varnosti in zdravje pri delu.

Certifikate za posamezne NDT metode je pridobil preko nemške certifikacijske hiše SECTOR Cert.

V izobraževalnem centru predava na področju preiskave tesnosti.

Aleš Vučajnik

Aleš Vučajnik

NDT inštruktor za VT, PT, UT in LT

Aleš Vučajnk, po izobrazbi univ. dipl. inž. metalurgije, je kot NDT inštruktor od začetka vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.
Izobraževanje na področju NDT je pričel 1993 (ECT-ZETEC / ZDA) in potem kot ECT analizator več let sodeloval na posameznih inšpekcijah uparjalnikov kot član projektne skupine podjetij Inetec, Westinghouse in Framatome na različnih koncih sveta. S tem si je nabral koristne izkušnje za timsko delo ISI skupine, ki je skrbela za vzdrževalna dela na starih uparjalnikih.

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v petih (5) NDT metodah, v ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) pa še tečaj za NDE inštruktorja. Slednji tečaj se zahteva za predavatelje, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V izobraževalnem centru predava na področju vizualne in penetrantske preiskave, kakor tudi na področju preskušanja tesnosti in ultrazvočne preiskave.

Termini

Mesec Začetek usposabljanja wdt_ID Zaključek usposabljanja Izpit Metoda (Prijavnica) Lokacija Skladno z zahtevami Stopnja
10.06.2024 167 10.06.2024 10.06.2024 Preiskava tesnosti - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
11.06.2024 172 11.06.2024 11.06.2024 Ultrazvočna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
14.06.2024 173 14.06.2024 14.06.2024 Penetrantska preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
19.06.2024 174 19.06.2024 19.06.2024 Vizualna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
Avgust 27.08.2024 175 27.08.2024 27.08.2024 Penetrantska preiskava - recertifikacija Krško SNT-TC-1A in CP-189 II
September 02.09.2024 176 06.09.2024 10.09.2024 Vizualna preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1+2
29.08.2024 177 30.08.2024 30.11.-0001 SEP-VT2 Krško EN ISO 9712:2022 2
09.09.2024 178 09.09.2024 10.09.2024 Vizualna preiskava - recertifikacija Krško SNT-TC-1A in CP-189 II
11.09.2024 179 11.09.2024 11.09.2024 Vizualna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
12.09.2024 180 13.09.2024 SEP-PT2 Krško EN ISO 9712:2022 2
16.09.2024 181 20.09.2024 24.09.2024 Penetrantska preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1+2
23.09.2024 182 23.09.2024 23.09.2024 Penetrantska preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
24.09.2024 183 24.09.2024 24.09.2024 Magnetna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
26.09.2024 184 27.09.2024 SEP-MT2 Krško EN ISO 9712:2022 2
Oktober 30.09.2024 185 04.10.2024 08.10.2024 Magnetna preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1+2
07.10.2024 186 11.10.2024 15.10.2024 Vizualna preiskava Online / Krško EN ISO 9712:2022 3
08.10.2024 187 08.10.2024 08.10.2024 Magnetna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
15.10.2024 188 15.10.2024 15.10.2024 Vizualna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
17.10.2024 189 17.10.2024 17.10.2024 Penetrantska preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
21.10.2024 190 29.10.2024 30.10.2024 Preiskava tesnosti Krško EN ISO 9712:2022 1+2
November 04.11.2024 191 22.11.2024 26.11.2024 Radiografska preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1+2
12.11.2024 192 12.11.2024 12.11.2024 Radiografska preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 1
21.11.2024 194 22.11.2024 SEP-UT1 Krško EN ISO 9712:2022 1
24.11.2024 195 06.12.2024 10.12.2024 Ultrazvočna preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1
26.11.2024 196 26.11.2024 26.11.2024 Radiografska preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
29.11.2024 197 29.11.2024 29.11.2024 Ultrazvočna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 1
December 10.12.2024 198 10.12.2024 10.12.2024 Ultrazvočna preiskava - recertifikacija / podaljšanje z izpitom Krško EN ISO 9712:2022 2
Junij 03.06.2024 199 07.06.2024 10.06.2024 Vizualna preiskava Krško EN ISO 9712:2022, SNT-TC-1A in CP-189 1+2

Povpraševanje