Pregledi LPG cilindara

Q Techna je ovlašteno inspekcijsko i prijavljeno tijelo za inspekciju zavarenih čeličnih i aluminijskih cilindara za ukapljeni naftni plin (UNP).

Vršimo redovite inspekcije pokretne opreme pod tlakom za ukapljeni naftni plin u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i europskim direktivama.

Redoviti pregled uključuje:

  • Vanjska pregled,
  • Unutrašnji pregled,
  • Ispitivanje pod tlakom,
  • Pregled ventila.
Joaquin Lopez Lopez

Joaquin Lopez Lopez

Vođa odjela

+386 41 995 118
joaquin.lopez@qtechna.si

Upit za ponudu