Obuka i certificiranje NDT osoblja

U skladu sa zahtjevima SIST EN ISO / IEC 17024, provodimo obuku i certificiranje osoblja za ispitivanje bez razaranja u skladu sa standardom SIST EN ISO 9712. Obuke i certificiranja provode se za sve metode navedene u rubrici NDT metode i grupe proizvoda, tj. odljevci, otkovci, zavari, cijevi i lijevani proizvodi.

Unutar industrijskih sektora pokrivamo područje proizvodnje i ispitivanja prije i tijekom pogona, što uključuje i ispitivanje u fazi proizvodnje.

Novi prostori centra za obuku smješteni su u prostorijama JOB centra, CKŽ 135e u Krškom. Imamo dvije predavaonice, jednu za 9 i drugu za 20 osoba, koje su opremljene svom potrebnom računalnom, vizualnom i audio tehnologijom.

Pozvani ste u šetnju prostorijama obrazovnog centra Q Techna

Za praktične vježbe postoji laboratorij za 10 osoba i tamna komora s modernom mjernom i ispitnom opremom i uzorcima, što je rezultat petnaestogodišnjeg pažljivog odabira i selekcije. Naš je naglasak na praktičnom radu, jer samo na taj način pojedinac može dobiti odgovarajuća polazišta za svoj daljnji profesionalni razvoj. Zbog toga većina naših predavača dolazi iz industrije.

Na zahtjev klijenta provodimo obuku i certifikaciju na drugim mjestima ili na lokaciji klijenta.

Sretni smo što je odziv sudionika treninga u pogledu kvalitete i uvjeta treninga vrlo pozitivan. Naravno, uvijek postoji komentar ili prijedlog za poboljšanje, koji uvijek uzmemo u obzir i uvažavamo što bolje možemo.

Također se radujemo svakom novom polazniku tečajeva i svih onih koji nam se vraćaju zbog novih sadržaja ili kvalitetnih treninga. To nam govori da smo na dobrom putu.

Na temelju niza anketa možemo reći da nas odlikuju kvalitetna predavanja i predavači, moderne prostorije i velik broj uzoraka za praktični rad.

Velik naglasak stavljamo na izbor predavača. Čak i tako dobra infrastruktura ne znači ništa ako iza programa ne stoje stručnjaci s odgovarajućim profesionalnim, teorijskim i praktičnim znanjem.

Domen Ribič

Domen Ribič

Vođa odjela

+386 7 49 12 509
+386 40 609 436
domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Rebeka Topolnik

Rebeka Topolnik

Voditelj certifikacijskega tijela za NDT osoblje

+386 7 49 12 484
+386 41 365 942
rebeka.topolnik@qtechna.si
certificiranje@qtechna.si

Uvjeti za pristup treningu odnosno certificiranju

Kandidat za osposobljavanje ili certificiranje može biti svaka osoba starija od 16 godina, bez obzira na spol, mjesto prebivališta, materinji jezik, status zaposlenog / nezaposlenog i školovanje. Dodjelom certifikata, certificirani NDT kontrolor stječe pravo korištenja certifikata za obavljanje djelatnosti za koje je certificiran, u opsegu navedenom u certifikatu.

Certifikat prema SIST EN ISO 9712 vrijedi 5 godina. Certifikat se mora obnoviti prije isteka. Ako se ne produži, kandidat mora ponovno pristupi certifikaciji (pristupiti ispitu). Postupak ponovnog certificiranja odgovornost je nositelja certifikata.

Nakon 10 godina od prvog certificiranja, nositelj certifikata mora ponovo položiti praktični dio ispita, prije nego što certifikat istekne.

Tijek certifikacije

Postupak certificiranja jasno je definiran i kandidat bi s njim trebao biti unaprijed obaviješten.

Trening

Kandidat koji se prijavljuje za certifikaciju mora imati prethodno završenu obuku za svaku metodu. Obuka se mora odvijati u centru za obuku koji je odobrilo akreitirano i imenovano tijelo za certificiranje.

Dokaz o adekvatnosti vida kandidat mora obaviti i potvrdu predati centru za obuku prije početka obuke.

Slijedeća tablica prikazuje minimalno trajanje svakog treninga. Izravno pristupanje certificiranju za nivo 2, sati za oba nivo se zbrajaju.

NDT metoda

1. nivo (sati)

2. nivo (sati)

3. nivo (sati)

VT

 

16

24

24

PT

 

16

24

24

MT

 

16

24

32

LT

B – tlačna metoda

24

32

32

C – metoda s plinom za detekciju

24

40

40

UT

 

40

80

40

RT

 

40

80

40

 

Zahtjev za certifikaciju

Prijava za certifikaciju je dokument kojim kandidat za certifikaciju  određuje opseg za koji želi biti certificiran. Potpisivanjem prijave kandidat potvrđuje da je upoznat s pravilima i postupcima certificiranja.

Prijava mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Datum i mjesto rođenja
 • Podaci o formalnoj obrazovanju
 • Podaci poslodavca
 • Podaci za certificiranje
 • Potpisana izjava ulagatelja
 • Potisana izjava naručitelja
 • Potvrda za izdavanje PED certifikata (ako je potrebno)
 • Potpis za izdavanje džepne potvrde (ako je potrebna)

Prilozi:

 • Kopija dokaza o adekvatnosti vida (potvrda liječnika ili optičara da kandidat ispunjava zahtjeve SIST EN ISO 9712)
 • Svjedodžba o školskom obrazovanju (na prvom certificiranju)
 • Potvrda o NDT obuci (na prvom certificiranju)
 • Osobna fotografija u elektroničkom obliku
 • Potpisani principi profesionalne etike

Iskustvo

Iskustvo potrebno prije certificiranja navedeno je u donjoj tablici. U pristupu izravnom certificiranju nivoa 2, sumira se iskustvo za oba nivoa.

NDT metoda

Iskustvo (mjeseci)

1. nivo

2. nivo

3. nivo

VT

 

1

3

12

PT

 

1

3

12

MT

 

1

3

12

LT

djelomično iskustvo za tlačnu metodu

3

9

18

djelomično iskustvo samo za metodu s plinom za detekciju

3

9

18

UT

 

3

9

18

RT

 

3

9

18

Osobni podaci dobiveni u postupku certificiranja su povjerljivi, javni je popis samo imena i prezimena certificiranog osoblja, zajedno s opsegom za koji je izdan certifikat i broj certifikata.

Ispit

Ispit je sastavljen iz tri djela, i to:

 • opći pismeni dio (trajanje ispita: 2 min / pitanju),
 • specifični pismeni dio (trajanje ispita: 3 min / pitanju),
 • praktična provjera znanja (trajanje ispita: približno 4 sata).

Specifični i praktični dio ispita izvodi se posebno za SIST EN ISO 9712 i posebno za SNT-TC-1A / CP-189.

Tablica u nastavku prikazuje broj pitanja potrebnih za nivo 1 i 2 u skladu sa SIST EN ISO 9712.

NDT metoda

Broj pitanja
(opći dio)

Broj pitanja
(specifični dio)

1. nivo

2. nivo

1. nivo

2. nivo

VT

30

30

30

30

PT

MT

LT

UT

40

40

RT

40

40

RS

/

40

/

20

Tablica u nastavku prikazuje broj pitanja potrebnih za 3. nivo (osnovni ispit) u skladu sa SIST EN ISO 9712.

Dio

Predmet

Broj pitanja

A

Tehničko znanje iz područja materijala i procesne tehnologije.

25

B

Poznavanje sustava kvalifikacija i certificiranja certifikacijskog tijela na temelju SIST EN ISO 9712, Ovo može biti otvoreni ispit

10

C

Opće znanje o najmanje četiri metode kako je potrebno za nivo 2 koje je kandidat odabrao od metoda opisanih u točki 5.1 ovog postupka. Jedna od ovih metoda mora biti volumetrijska (UT ili RT).

15 za vsako metodo preiskave (skupaj 60)

Tablica u nastavku prikazuje broj pitanja potrebnih za 3. nivo (ispit iz glavne metode) u skladu sa SIST EN ISO 9712.

Dio

Predmet

Broj pitanja

D

Znanje na nivou 3 o korištenoj metodi ispitivanja.

30

E

Primjena NDT metode ispitivanja u dotičnom sektoru, uključujući relevantna pravila, standarde, specifikacije i postupke. Ovo može biti otvoreni ispit u smislu politika, standarda, specifikacija i postupaka.

20

F

Planiranje jednog ili više postupaka ispitivanja NDT-a u odgovarajućem sektoru. Kandidatu moraju biti na raspolaganju odgovarajuća pravila, standardi, specifikacije i postupci.

Tablica u nastavku prikazuje broj pitanja potrebnih za nivo I i II prema SNT-TC-1A / CP-189.

Uvjeti za pozitivan rezultat ispita

Da bi uspješno položio ispit u skladu sa SIST EN ISO 9712, kandidat mora postići najmanje 70% u svakom dijelu ispita (tj. Opći, specifični, praktični dio ili A, B, C te D, E i F). Uz to, u praktičnom dijelu ispita mora se postići ocjena od najmanje 70% za svaki ispitivani uzorak zasebno i za upute za ispitivanje bez razaranja.

Da bi položio ispit u skladu sa ASME standardima, kandidat mora postići najmanje 70% u svakom dijelu ispita (tj. Opći, specifični, praktični dio ili A, B i C). Prosjek svih ispita mora biti najmanje 80%.

NDT certifikat

Dodjelom certifikata i ovlaštenjem nositelja certifikata od strane poslodavca, certificirana NDT osoba stječe pravo korištenja certifikata za obavljanje djelatnosti za koje je certificirana, u opsegu navedenom u certifikatu.

NDT metode

Na području osposobljavanja osoblja za ispitivanja bez razaranja (NDT) u sukladu sa EN ISO 9712 i SNT-TC-1A (CP-189) vršimo dolje navedene programe:

 MetodaOpis metode
VTVizualno ispitivanjeVT – Vizualno ispitivanje
PTPenetrantsko ispitivanjePT – Penetrantsko ispitivanje
MTIspitivanje magnetnim česticamaMT – Ispitivanje magnetnim česticama
LTIspitivanje propusnostiLT – Ispitivanje propusnosti
UTUltrazvučno ispitivanje i mjerenje debljinaUT – Ultrazvučno ispitivanje i mjerenje debljina
RT
Radiografsko ispitivanjeRT – Radiografsko ispitivanje

Cijenik

DOLJE NAVEDENE CIJENE VRIJEDE OD 1. 1. 2023. ZA VIŠE INFORMACIJA KLIKNITE NA PONUDU.

Vrsta osposobljavanja (po ISO 9712)
Cijena osposobljavanja (EUR)
Cijena ispita po ISO 9712 ili CP-189 ili SNT-TC-1A (EUR)
Cijena dodatnog ispita po ANSI/ASNT CP-189 (EUR)
Cijena dodatnog ispita po SNT-TC-1A (EUR)
1.100,00
550,00
135,00
135,00
VT 3
1.430,00
630,00
/
/
1.140,00
550,00
135,00
135,00
PT 3
1.430,00
630,00
/
/
1.140,00
550,00
135,00
135,00
MT 3
1.580,00
630,00
/
/
1.500,00
550,00
135,00
135,00
UT 2
1.740,00
550,00
135,00
135,00
UT 3
1.790,00
630,00
/
/
1.430,00
550,00
/
/
RT 2
1.780,00
550,00
135,00
135,00
2.760,00
550,00
135,00
135,00
RT 3
1.790,00
630,00
/
/
RTFI 2 (ocjenjivanje filmova)
1.410,00
550,00
/
/
RTR 2 (radioskopija)
1.670,00
630,00
/
/
LT 1+2
1.410,00
550,00
/
/
BASIC
2.520,00
630,00
230,00
230,00
220,00
330,00
/
/
/
195,00
/
/
PED certifikat
Bez nadoplate
Bez nadoplate
/
/

Ponovno certificiranje nakon 10 godina u skladu sa EN ISO 9712

Metoda (po SIST EN ISO 9712)
Cijena osposobljavanja (EUR)
Br. dana osposobljavanja
Cijena ispita (EUR)
220,00
1 dan
330,00
220,00
1 dan
330,00
220,00
1 dan
330,00
220,00
1 dan
330,00
220,00
1 dan
340,00
220,00
1 dan
340,00
220,00
1 dan
440,00
220,00
1 dan
440,00

U koliko se ne želite prijaviti na osposobljavanje za recertifikaciju po EN ISO 9712, se možete prijaviti samo na ispit

Recertifikacije po ASME standardima (CP-189/SNT-TC-1A)

Vrsta osposobljavanja (po ASME standardima)
Cijena osposobljavanja (EUR)
Br. dana osposobljavanja
Cijena ispita po CP-189/SNT-TC-1A (EUR)
240,00
1 dan
430,00
240,00
1 dan
430,00
240,00
1 dan
430,00
435,00
2 dana
440,00
435,00
2 dana
440,00
480,00
2 dana
550,00

U koliko se ne želite prijaviti na osposobljavanje za recertifikaciju po CP-189/SNT-TC-1A, se možete prijaviti samo na ispit

Doplata

Usluga

Cijena (EUR)

Iznajmljivanje UT uređaja

150,00

Duplikat certifikata

80,00

Džepni certifikat (osobna iskaznica)

25,00

U cijene nije uračunat PDV od 22%, koji se posebno naplaćuje. U cijenu ispita su uključeni i svi troškovi certificiranja i izdavanja certifikata (A4) u skladu sa zahtjevima SIST EN ISO 9712. U slučaju da kandidat želi pristupiti ispitu i dobiti certifikat o rezultatima (Certificate of Examination) i u skladu s američkim propisima CP-189 / SNT-TC-1A, potrebno je doplatiti 135,00 EUR + 22% PDV-a.

Prema novom zakonu, hrvatske tvrtke ne plaćaju 22% PDV-a (izračunatog po načelu Reverse Charge).

Uvjeti prijave i uvjeti plačanja

Prijavnica za prijavu za sudjelovanje u obuci mora se predati centru za obuku u pisanom obliku ili koristiti obrazac za prijavu. Kada je obrazac za prijavu uspješno prihvaćen i naknada za prijavu plaćena, centar za obuku vrši rezervaciju i obavještava klijenta. Troškovi tečaja i certificiranja potrebni su prije početka tečaja ili ispita platiti na transakcijskom računu otvorenom kod NLB d.d. SI56 0298 0001 6674 363. Ako troškovi obuke i ovjere nisu u potpunosti plaćeni, certifikati se ne predaju klijentu.

U slučaju da polaznik padne na ispitu, može ponovno pohađati trening besplatno. Pri ponovnoj registraciji za ponavljanje ispita to mora biti označeno u prijavnom obrascu.

 • Zahtjev za certifikaciju
 • Obrazac prijave u slučaju sudjelovanja na besplatnom osposobljavanju
 • Kopija dokaza o očnom liječničkom pregledu
 • Potpisani principi profesionalne etike

Prijavnice se moraju podnijeti najmanje deset (10) dana prije početka obuke. Rok za otkazivanje je pet (5) radnih dana prije početka treninga. U tom ćemo slučaju kotizaciju vratiti u cijelosti. U slučaju otkazivanja nakon ovog roka, naplaćujemo administrativne troškove (40% od kotizacije). U slučaju nesudjelovanja na tečaju ili certificiranje bez prethodne odjave zadržavamo kotizacije u cijelosti. Otkazivanje se mora poslati u pisanom obliku. Djelomično ponavljanje ispita je moguće i izračunava se u skladu s važećim cjenikom.

Dokumenti

Prijava za trening

Domen Ribič, vodja področja usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave

+386 (0)7 49 12 509
+386 (0)40 609 436

domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Unaprijed rezerviramo sve oglašene treninge, koji vam daju prednost prilikom najave pojedinačnih treninga u slučaju prekomjernog broja prijava.

U slučaju da polaznik padne na ispitu, može ponovno pohađati trening besplatno. Pri ponovnom prijavljivanju na trening zbog ponavljanja, to mora biti označeno u prijavnici – trening je u ovom slučaju besplatan.

Rok za otkazivanje je pet radnih dana prije početka obuke. U tom ćemo slučaju vratiti kotizaciju u cijelosti. U slučaju otkazivanja nakon ovog roka, naplaćujemo administrativne troškove (40% od kotizacije). U slučaju nesudjelovanja na tečaju ili certificiranju bez prethodne odjave zadržavamo cijenu kotizacije u cijelosti. Otkazivanje se mora poslati u pisanom obliku.

Prijava za certificiranje

Rebeka Topolnik,

vodja področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave

+386 (0)7 49 12 484
+386 (0)41 365 942
Faks: + 386 (0)1 42 04 383

rebeka.topolnik@qtechna.si
certificiranje@qtechna.si

Sva dokumentacija za prijavu za certificiranje (prijava sa svim potrebnim prilozima) treba biti poslana u elektroničkom obliku prije početka obuke voditelju područja certifikacije osoba za ispitivanje bez razaranja.

Predavači

Justin Božič

Justin Božič

NDT inštruktor za VT, PT, UT in LT

Justin Božič, po obrazovanju diplomirani inženjer strojarstva, kao NDT instruktor od 2004. godine, sudjeluje u pripremi i provedbi programa školovanja Q TECHNA.

Od 1999. godine zaposlen je u Nuklearnoj elektrani Krško, gdje je odgovoran za utvrđivanje tehničkih uvjeta, planiranje, organizaciju i provedbu NDT inspekcija u najvišem sigurnosnom razredu rada komponenata tijekom proizvodnog ciklusa.

Školovanje u području NDT započeo je 1999. (HDKBR-Zagreb) i nastavio specijalističku obuku u SAD (ECT-ZETEC). U 2003. uspješno je završena obuka za dijagnostku nepovratnih ventila (CRANE / SAD) gdje se koriste sljedeće bezrazorne metode: AE (akustična emisija), ETC (metoda vrtložnih struja) i UT (ultrazvučna metoda).

Kada ste u području certifikaciju osoblja pojavili formalno stroži zahtjevi, njemačka tvrtka SEKTOR Cert i Lavander International (Engleska), u skladu s aktualnim europskim i američkim normama, uspješno je završio obuku za četiri (4) NDT metode. U američkoj ustanovi EPRI (Electric Power Research Institute) specializirao je području specijalističkih ultrazvučnih ispitivanja zavarenih spojeva i završio tečaj instruktora za NDE potreban za predavača u programe školovanja NDT osoblja prema američkim standardima (ASME).

Rok Germšek

Rok Germšek

NDT inštruktor za LT

Krešimir Gudek

Krešimir Gudek

NDT inštruktor za PT, MT in UT

Krešimir Gudek, je jedan od pionira školovanja bezrazornih ispitivanja u Q TECHNA-i.

Vlastitim školovanjem na području NDT-a započeo je 1985. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je diplomirao kao univerzitetski diplomirani inženjer strojarstva. Karijeru je započeo kao nastavnik u srednjoj školi, a zatim u Tvornici parnih kotlova, odakle je s radnog mjesta voditelja Laboratorija za ispitivanje bez razaranja došao u Nuklearnu elektranu Krško. Od 1991. godine radi u ISI grupi i odgovoran je za provedbu NDT metoda nadzora osnovnih komponenata u proizvodnom ciklusu te za školovanje i certifikaciju osoblja ISI Grupe.

Prve certifikate stekao je u Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja (1986). Od 1991. godine, nastavio je školovanje i certificiranje u SAD u tvrtki ZETEC za metodu vrtložnih struja te WESTINGHOUSE i EPRI u području specijalističkih ultrazvučnih ispitivanja zavarenih spojeva i na području vizualnih ispitivanja u Lavande International (Engleska). Trenutno važeće certifikate u skladu sa EN 473 i ANSI / ASNT CP 189 stekao je u SEKTOR Cert Njemačka.

Trening za NDT instruktora prošao je u SAD pri Electric Power Research Institute (EPRI).

Klemen Hlebec

Klemen Hlebec

NDT inštruktor za PT, MT in RT

Klemen Hlebec, je v Q Techni zaposlen kot inženir za NDT kontrolo in QC, ter kot vodja projektov.  

Študiral je na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, kjer je diplomiral na temo zagotavljanja kakovosti pri izvedbi NDT kontrol na velikih energetskih objektih. Študij je zaključil z nazivom diplomirani inženir strojništva (UN).

Certifikate za posamezne NDT metode je pridobil preko nemške certifikacijske hiše SECTOR Cert in Q  Techne. Leta 2019 je pridobil tudi ASNT Level III iz magnetne kontrole.

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izobraževanj za NDT osebjena področju radiografije in magnetne preiskave in ostalih seminarjih, ki zajemajo teme NDT preiskav.

Milan Javornik

Milan Javornik

NDT inštruktor za RT

Milan Javornik, među prvima je u društvu Q Techna d.o.o. kao zamjenik u ispitnom laboratoriju počeo s kontrolom zavarivanja i uvođenjem ispitivanja bez razaranja

Godine 1978. završio je srednju tehničku školu kao strojarski tehničar. Prije zapošljavanja u Q Techna-i stjecao je znanja u području zavarivanja i ispitivanja bez razaranja u tvrtki KOVINARSKA Krško u proizvodnji tlačne opreme, čeličnih konstrukcija i asfaltnih baza. Karijeru započinje na poziciji voditelja ispitnog laboratorija za ispitivanja bez razaranja u KOVINARSKA Krško, gdje je, u dužem razdoblju radio i kao tehnolog zavarivanja.

U Q Techna d.o.o. došao je 1999. Iste 1999. gidine završio je obuku za Europskog tehnologa zavarivanja - EWT. Od 2005. godine radi na području NDT i na certificiranju zavarivača / operatera i postupaka zavarivanja. U nekoliko slovenskih tvrtki ugovorno radi na poslovima tehnologa zavarivanja i poslovima koordinatora zavarivanja / nadzora zavarivanje. Također, u nekoliko tvrtki slovenskih i hrvatskih tvrtki koje proizvode tlačne opreme u skladu sa ASME propisima ugovorno radi kao Nivo III za RT i PT metode.

Školovanjem u području NDT počeo je radiografskom metodon - RT 1982. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i nastavio u Institutu Boris Kidrič Vinča Srbija - RT Nivo II. Školovanje i certificiranje u skladu s tadašnjim propisima nastavlja Zuz - ultrazvučna metoda kod gosp. Mitje Šipka u srednjoj školi znanosti tehničke i pedagoške orijentacije -Ravne (UT I. UT + 2).

Godine 2000. i 2001. nastavio je obućavanje i certifikaciju u skladu s novim europskim normama (EN 473) na područja četiri NDT metode (PT, MT, UT, RT) u tvrtki SECTORA Cert Njemačka, kao i na području vizualne metode (VT) u Lavande International (Engleska), Trenutno važeće certifikata u skladu sa EN 473 i ANSI / ASNT CP 189 stekao je u SECTOR CERT-u Njemačka i dodatno Nivo III za RT i PT pri ASNT po ACCP programu certificiranja.

Andrej Lešnjak

Andrej Lešnjak

Direktor

Andrej Lešnjak, uključeni je od samog početaka u pripremu i provedbu izobrazbe u okviru Q techne, gdje je od 2001. radi kao direktor.

Već više od petnaest godina radi na području kontrole zavarivanje, osiguranje kvalitete, projektiranja posuda pod tlakom, obučavanja i certificiranja. Njegova specijalnost su zavarivanje i oprema pod tlakom. Kao voditelj sudjelovao je u pripremi nekoliko pravilnika, u SIST-u je predsjednik Tehničkog odbora za posude pod tlakom, također je aktivan kao vodeći prosuditelj za razne sustave kvalitete.

Diplomirao je 1991. godine na Fakultetu strojarstva u Ljubljani, 1993. završio jednogodišnju specijalizaciju zavarivanja na Ecole Supérieure du Soudage et de ses Application u Parizu i stekao naslov inž. ESSA. Godine 1999. je magistrirao, a 2006. doktorirao u području zavarivanja na Fakultetu strojarstva u Ljubljani.

Joaquin Lopez Lopez

Joaquin Lopez Lopez

NDT inštruktor za LT

Joaquin Lopez Lopez, je u Q TECHNA-i zaposlen kao inženjer osiguranja kvalitete i specialist za opremu pod tlakom.

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izbraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme in fizikalne osnove ter na področju usposabljanja in certificiranja osebja za montažo prirobničnih in vijačnih spojev skladno s SIST EN 1591-4.

U centru za obućavanje uključen je u provedbu obuke na području tlačne opreme i fizikalnih osnova.

Radi u području upravljanja kvalitetom i sudjeluje u upravljanju i kontroli zahtjevnih projekata u nuklearnoj industriji u Sloveniji i inozemstvu.
Studirao je u Granadi (Španjolska) i stekao diplomu univerzitetski diplomiranog fizičara.
Godine 2011. bio je certificiran od strane Westinghouse kao QA/QC, te u 2012. godini uspješno završio obuku za Međunarodnog Inženjera zavarivanja (IWE).

Domen Ribič

Domen Ribič

NDT inštruktor za VT, PT, MT, UT in LT

Domen Ribič, je po izobrazbi univerzitetski diplomirani inženjer elektrotehnike (UNI), zamjenik je voditelja centra za obučavanje Q Techna, odgovoran za organizaciju i provedbu NDT tečajeve i seminara.

U centar za obučavanje uključen je od 2012. godine. Zbog sve veću potreba posla posljednjih nekoliko godina proveo je u stjecanju niza NDT certifikata po više metoda putem certifikacijske kuća SECTOR Cert, a u 2016. godini stekao i certifikat međunarodnog inženjera za zavarivanje (E/IWE).

Također, radi i kao QC u laboratoriju Q Techna. S bezrazornim ispitivanjima prvi se put susreo 2010. godine zbog posla na remontu Nuklearne elektrarne Krško.

Aktivno je uključen na praktičnim vježbama za sva obučavanja te radi i kao pomoćnik na kvalifikacijskim ispitima za certifikaciju osoblja.

Domen Senica

Domen Senica

NDT inštruktor za LT

Domen Senica, po izobrazbi univ. dipl. inž. elektrotehnike, je v Q Techni zaposlen kot namestnih vodje kontrolnega organa ter kot inženir za področje interoperabilnosti železniškega prometa.

Opravlja tudi dela pooblaščenca za preglede delovne opreme za izvajanje pregledov vozil in cistern za prevoz nevarnega blaga (ADR).

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izobraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme in varne uporabe le-te.

Na področju neporušnih metod dela od leta 2009 za potrebe remontnih del v Nuklearni elektrarni Krško in na nuklearnih elektrarnah po Evropi in Ameriki.

V letu 2016 je pridobil naziv International Welding Engineer (E/IWE), leta 2018 pa je opravil strokovni izpit iz varnosti in zdravje pri delu.

Certifikate za posamezne NDT metode je pridobil preko nemške certifikacijske hiše SECTOR Cert.

V izobraževalnem centru predava na področju preiskave tesnosti.

Aleš Vučajnik

Aleš Vučajnik

NDT inštruktor za VT, PT, UT in LT

Aleš Vučajnk, od obrazovanja univerzitetski diplomirani inženjer metalurgije je kao NDT instruktor od početka uključen u pripremu i provedbu programa školovanja u Q TECHNA-i.
Od 1992. godine zaposlen je u Nuklearnoj elektrani Krško, gdje je odgovoran za utvrđivanje tehničkih uvjeta, planiranje, organizaciju i provedbu NDT inspekcija u najvišem sigurnosnom razredu rada komponenata tijekom proizvodnog ciklusa.

Školovanje u području NDT-a započeo je 1993. (ECT-ZETEC / USA), a potom je kao ECT analizator nekoliko godina u različitim dijelovima svijeta sudjelova u pregledima generatora pare kao član radne skupine tvrtki Inetec, Westinghouse i Framatome. Time je stekao vrijedno iskustvo za timski rad ISI službe odgovorne za održavanje starih generatora pare.

Kada ste u području certifikaciju osoblja pojavili formalno stroži zahtjevi, njemačka tvrtka SEKTOR Cert i Lavander International (Engleska), u skladu s aktualnim europskim i američkim normama, uspješno je završio obuku za pet (5) NDT metoda u američkoj ustanovi EPRI (Electric Power Research Institute), te tečaj za NDT instruktora. Potonji tečaj je potreban za predavače koji pripremaju i provode programe školovanja NDT osoblja prema američkim standardima (ASME).

Ispitivači

Marko Andrejaš

Marko Andrejaš

Ispitivač za RT

Marko Andrejaš, u Q Techni radi kao inženjer NDT kontrole i QC, te kao inženjer na području interoperabilnosti željezničkih sustava.  

U centar za obučavanje uključen je prvenstveno u provedbi osposobljavanja NDT osoblja i drugih seminara iz područja bezrazornih ispitivanja.

Studirao je na Fakultetu strojarstva u Ljubljani, gdje je diplomirao na temi digitalne radiografije zavara i zavarenih spojeva. Studij je okončao s titulom univerzitetski diplomiranog inženjera strojarstva.

Od 2012. godine zaposlen je u laboratoriju za bezrazorna ispitivanja, a od 2015. godine i u odjelu prijavljenog tijela za interoperabilnost željezničkih sustava.

Certifikate za pojedine NDT metode stekao je preko njemačke certifikacijske kuće SECTOR Cert.

Justin Božič

Justin Božič

Ispitivač za PT

Justin Božič, po obrazovanju diplomirani inženjer strojarstva, kao NDT instruktor od 2004. godine, sudjeluje u pripremi i provedbi programa školovanja Q TECHNA.

Od 1999. godine zaposlen je u Nuklearnoj elektrani Krško, gdje je odgovoran za utvrđivanje tehničkih uvjeta, planiranje, organizaciju i provedbu NDT inspekcija u najvišem sigurnosnom razredu rada komponenata tijekom proizvodnog ciklusa.

Školovanje u području NDT započeo je 1999. (HDKBR-Zagreb) i nastavio specijalističku obuku u SAD (ECT-ZETEC). U 2003. uspješno je završena obuka za dijagnostku nepovratnih ventila (CRANE / SAD) gdje se koriste sljedeće bezrazorne metode: AE (akustična emisija), ETC (metoda vrtložnih struja) i UT (ultrazvučna metoda).

Kada ste u području certifikaciju osoblja pojavili formalno stroži zahtjevi, njemačka tvrtka SEKTOR Cert i Lavander International (Engleska), u skladu s aktualnim europskim i američkim normama, uspješno je završio obuku za četiri (4) NDT metode. U američkoj ustanovi EPRI (Electric Power Research Institute) specializirao je području specijalističkih ultrazvučnih ispitivanja zavarenih spojeva i završio tečaj instruktora za NDE potreban za predavača u programe školovanja NDT osoblja prema američkim standardima (ASME).

Krešimir Gudek

Krešimir Gudek

Ispitivač za VT

Krešimir Gudek, je jedan od pionira školovanja bezrazornih ispitivanja u Q TECHNA-i.

Vlastitim školovanjem na području NDT-a započeo je 1985. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je diplomirao kao univerzitetski diplomirani inženjer strojarstva. Karijeru je započeo kao nastavnik u srednjoj školi, a zatim u Tvornici parnih kotlova, odakle je s radnog mjesta voditelja Laboratorija za ispitivanje bez razaranja došao u Nuklearnu elektranu Krško. Od 1991. godine radi u ISI grupi i odgovoran je za provedbu NDT metoda nadzora osnovnih komponenata u proizvodnom ciklusu te za školovanje i certifikaciju osoblja ISI Grupe.

Prve certifikate stekao je u Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja (1986). Od 1991. godine, nastavio je školovanje i certificiranje u SAD u tvrtki ZETEC za metodu vrtložnih struja te WESTINGHOUSE i EPRI u području specijalističkih ultrazvučnih ispitivanja zavarenih spojeva i na području vizualnih ispitivanja u Lavande International (Engleska). Trenutno važeće certifikate u skladu sa EN 473 i ANSI / ASNT CP 189 stekao je u SEKTOR Cert Njemačka.

Trening za NDT instruktora prošao je u SAD pri Electric Power Research Institute (EPRI).

Milan Javornik

Milan Javornik

Ispitivač za VT in PT

Milan Javornik, među prvima je u društvu Q Techna d.o.o. kao zamjenik u ispitnom laboratoriju počeo s kontrolom zavarivanja i uvođenjem ispitivanja bez razaranja

Godine 1978. završio je srednju tehničku školu kao strojarski tehničar. Prije zapošljavanja u Q Techna-i stjecao je znanja u području zavarivanja i ispitivanja bez razaranja u tvrtki KOVINARSKA Krško u proizvodnji tlačne opreme, čeličnih konstrukcija i asfaltnih baza. Karijeru započinje na poziciji voditelja ispitnog laboratorija za ispitivanja bez razaranja u KOVINARSKA Krško, gdje je, u dužem razdoblju radio i kao tehnolog zavarivanja.

U Q Techna d.o.o. došao je 1999. Iste 1999. gidine završio je obuku za Europskog tehnologa zavarivanja - EWT. Od 2005. godine radi na području NDT i na certificiranju zavarivača / operatera i postupaka zavarivanja. U nekoliko slovenskih tvrtki ugovorno radi na poslovima tehnologa zavarivanja i poslovima koordinatora zavarivanja / nadzora zavarivanje. Također, u nekoliko tvrtki slovenskih i hrvatskih tvrtki koje proizvode tlačne opreme u skladu sa ASME propisima ugovorno radi kao Nivo III za RT i PT metode.

Školovanjem u području NDT počeo je radiografskom metodon - RT 1982. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i nastavio u Institutu Boris Kidrič Vinča Srbija - RT Nivo II. Školovanje i certificiranje u skladu s tadašnjim propisima nastavlja Zuz - ultrazvučna metoda kod gosp. Mitje Šipka u srednjoj školi znanosti tehničke i pedagoške orijentacije -Ravne (UT I. UT + 2).

Godine 2000. i 2001. nastavio je obućavanje i certifikaciju u skladu s novim europskim normama (EN 473) na područja četiri NDT metode (PT, MT, UT, RT) u tvrtki SECTORA Cert Njemačka, kao i na području vizualne metode (VT) u Lavande International (Engleska), Trenutno važeće certifikata u skladu sa EN 473 i ANSI / ASNT CP 189 stekao je u SECTOR CERT-u Njemačka i dodatno Nivo III za RT i PT pri ASNT po ACCP programu certificiranja.

Borut Krivec

Borut Krivec

Ispitivač za VT, PT, MT in UT

Borut Krivec, univ. dipl. inž. Strojništva je leta 1998 diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, smer Konstruiranje in gradnja strojev. Od leta 1996 zaposlen v Metalni ECCE, Primatu in Montavarju, od leta 2007 pa je zaposlen v podjetju MIN d.o.o. Delovne izkušnje je pridobival v fazi proizvodnje, montaže, vodenja projektov, QA/QC in nazdora na področju hidromehanske, turbinske, metalurške in procesne opreme.
Leta 2009 je pridobil diplomo za mednarodnega varilnega inženira (EWE) in kontrolorja za neporušitvene preiskave na 2. stopnji za VT, PT, MT in UT. V letu 2015 je opravil vse štiri NDT metode za 3. stopnjo. Pridobljene ima tudi ASNT ACCP profesional level III certifikate za PT, MT in VT. V letu 2020 je pridobil certifikat FROSIO 3. stopnje za inšpektorja protikorozijske zaščite.
V izobraževalnem centru Q Techne sodeluje kot predavatelj na različnih seminarjih. V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave pa je izpitni izpraševalec za: VT, PT, MT in UT.

Gabor Sekereš

Gabor Sekereš

Ispitivač za RT

Gabor Sekereš, po izobrazbi univ. dipl. fizik, je razvojni inženir v podjetju SIJ Ravne Systems d.o.o.
Dela na področju neporušitvenih preiskav je pričel v SIJ Metal Ravne d.o.o. Izvajal je neporušitvene preiskave odkovkov in valjanih profilov (UT, MT). V podjetju SIJ Ravne Systems je aktivno vključen v izobraževalnem centru za neporušitvene metode. V tem času se je certificiral tudi na področju ostalih osnovnih neporušitvenih preiskav (VT, PT, RT).
Kot NDT inštruktor je vključen v izvedbo izobraževalnega programa za MT, PT, UT in VT. V certifikacijskem organu  Q Techne pa je izpitni izpraševalec za radiografijo (RT).

Rebeka Topolnik

Rebeka Topolnik

Ispitivač za BASIC, VT, PT in LT

Rebeka Topolnik, po izobrazbi mag. strojništva, je vodja področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave ter skrbi za vzpostavitev formalno tehničnih okvirjev certifikacijskega organa, dokumentacijo, sistem nadzora praktičnih izpitnih vzorcev in izpitnih vprašanj ter za usklajevanje pri izvedbi posameznih izpitov.

Kot NDT inštruktorica je bila vključena v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa. V podjetju je zaposlena od leta 2002, sprva na oddelku zagotavljanja kakovosti, v letu 2006 je prevzela vodenje izobraževalnega centra. Leta 2017 je prevzela vodenje certifikacijskega organa za certificiranje NDT osebja.

Z usposabljanjem na področju NDT je pričela takoj po svoji zaposlitvi v Q Techni. Še vedno aktivna kot inženir zagotavljanja kakovosti je vključena v remontna dela v nuklearni in farmacevtski industriji ter drugih branžah. Sodelovala je v projektih za Agencijo za železniški promet in je bila vključena v dva tehnična odbora (SIST in AŽP).

V ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) je opravila tečaj za NDE inštruktorja, kar se zahteva za predavatelje, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: BASIC, VT, PT in LT

Aleš Vučajnk

Aleš Vučajnk

Ispitivač za MT

Aleš Vučajnk, po izobrazbi univ. dipl. inž. metalurgije, je kot NDT inštruktor od začetka vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

Izobraževanje na področju NDT je pričel 1993 (ECT-ZETEC / ZDA) in potem kot ECT analizator več let sodeloval na posameznih inšpekcijah uparjalnikov kot član projektne skupine podjetij Inetec, Westinghouse in Framatome na različnih koncih sveta. S tem si je nabral koristne izkušnje za timsko delo ISI skupine, ki je skrbela za vzdrževalna dela na starih uparjalnikih.

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v petih (5) NDT metodah, v ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) pa še tečaj za NDE inštruktorja. Slednji tečaj se zahteva za predavatelje, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: MT

Raspored

wdt_ID Mjesec Početak obuke Kraj obuke Ispit Metoda(Prijavnica) Lokacija Sukladno sa zahtjevima Stupanj
63 Siječanj 24/01/2023 24/01/2023 25/01/2023 Ispitivanje penetrantima - recertifikacija Krško EN ISO 9712 2
64 06/01/2023 06/01/2023 27/01/2023 Ispitivanje magnetnim česticama - recertifikacija Krško EN ISO 9712 2
65 Veljača 10/02/2023 10/02/2023 10/02/2023 Ispitivanje penetrantima - recertifikacija Krško SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189 II
66 21/02/2023 21/02/2023 22/02/2023 Ispitivanje magnetnim česticama - recertifikacija Krško EN ISO 9712 2
67 22/02/2023 22/02/2023 23/02/2023 Vizualno ispitivanje - recertifikacija Krško SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189 II
68 23/02/2023 23/02/2023 24/02/2023 Ispitivanje penetrantima - recertifikacija Krško EN ISO 9712 2
69 27/02/2023 03/03/2023 07/03/2023 Vizualno ispitivanje Krško EN ISO 9712, SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189 1+2
70 Ožujak 06/03/2023 06/03/2023 07/03/2023 Vizualno ispitivanje - recertifikacija Krško EN ISO 9712 2
71 13/03/2023 17/03/2023 21/03/2023 Ispitivanje penetrantima Krško EN ISO 9712, SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189 1+2
72 20/03/2023 20/03/2023 21/03/2023 Ispitivanje penetrantima - recertifikacija Krško EN ISO 9712 2
73 21/03/2023 21/03/2023 22/03/2023 Ultrazvučno ispitivanje - recertifikacija Krško EN ISO 9712 2
74 23/03/2023 23/03/2023 24/03/2023 Ispitivanje magnetnim česticama - recertifikacija Krško EN ISO 9712 2
75 27/03/2023 31/03/2023 04/04/2023 Ispitivanje magnetnim česticama Krško EN ISO 9712, SNT-TC-1A in ANSI/ASNT CP-189 1+2

Upit za ponudu