Interoperabilnosti željezničkog sustava

 • Interoperabilnosti željezničkog
  sustava

 • Projekti u tijeku
 • Certifikati
 • Upit za ponudu

Direktivama o interoperabilnosti transeuropskog željezničkog sustava, Europska je unija pokrenula postupak usmjeren na osiguravanje nesmetanog i sigurnog prolaska vlakova iz mreže jedne države članice u drugu. Najnovija Direktiva o interoperabilnosti željezničkog sustava u EU, 2016/797 / EU i referentne tehničke specifikacije za interoperabilnost (TSI) za pojedine željezničke podsustave, propisuju bitne zahtjeve za interoperabilnost i sigurnost, koje proizvođači i izvođači moraju poštivati operateri u projektiranju, proizvodnji i ugradnji u infrastrukturne podsustave.

Dakle, u slučaju proizvodnje komponenata interoperabilnosti, potrebno je procijeniti njegovu sukladnost ili prikladnost za upotrebu.

U slučaju novogradnje, rekonstrukcije ili nadogradnje infrastrukture ili voznog parka, moraju se provesti odgovarajući postupci verifikacije ES-a za željezničke strukturne podsustave.

Procjenu sukladnosti komponenata ili njihove prikladnosti za uporabu i provjeru podsustava provest će prijavljena tijela u skladu s postupcima koji udovoljavaju zahtjevima modula utvrđenim u svakoj tehničkoj specifikaciji. Podnositelj zahtjeva (naručitelj, proizvođač, izvođač radova, ..) nalaže da dokaže jesu li ispunjeni propisani uvjeti u planiranju, proizvodnji i izgradnji.

Rezultat je potvrda o sukladnosti, potvrda o prikladnosti za uporabu ili potvrda o provjeri, zajedno s odgovarajućom tehničkom mapom. To je jedan od bitnih elemenata u procesu dobivanja operativne dozvole za podsustav koji je podnositelj zahtjeva zatražio kod nadležnog tijela (AŽP). Izdani certifikati ES vrijede u svim državama članicama EU-a i dostupni su svim zainteresiranim stranama u bazi podataka ERADIS – Europske agencije za željeznicu o interoperabilnosti i sigurnosti.

Podnositelj zahtjeva također mora dokazati usklađenost podsustava s nacionalnim pravilima države članice u kojoj:

 • TSI-ji ne obuhvaćaju ili ne pokrivaju u potpunosti određene aspekte koji se odnose na usklađenost s osnovnim zahtjevima, uključujući “otvorene točke” definirane u TSI-jevima.
 • prijavljeno je nepoštivanje ili odstupanje od TSI-ja (poglavlje 7)
 • ovo je specifičan slučaj koji zahtijeva primjenu tehničkih pravila koja nisu uključena u svaki TSI
 • primjenjuju se nacionalna pravila za procjenu tehničke kompatibilnosti vozila i mreže postojećeg sustava
 • vozila i mreža nisu obuhvaćeni TSI-jem
 • potrebna je privremena preventivna mjera, posebno nakon nesreće.

Tvrtka Q Techna d.o.o. u skladu s Direktivom 2016/797 / EU i zahtjevima Zakona o željezničkoj sigurnosti (ZVZelP-1):

 • prijavljeno tijelo (NoBo) za područje provjere sukladnosti s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost i
 • imenovano tijelo (DeBo) ovlašteno za provjeru usklađenosti podsustava sa slovenskim nacionalnim propisima.

Prijavljeni smo i imenovani za sljedeće željezničke strukturne podsustave:

 • infrastruktura,
 • energija,
 • rukovođenje, upravljanje i signalizacija duž linije,
 • rukovođenje, upravljanje i signalizacija na vozilu,
 • tračna sredstva (vozila).

Punopravni smo član NB-Rail – međunarodne neprofitne organizacije prijavljenih tijela za interoperabilnost u EU.

Dušan Balažič

Dušan Balažič

Vođa odjela

+386 7 49 12 417
+386 41 735 487
dusan.balazic@qtechna.si
interoperabilnost@qtechna.si

Tomaž Motoh

Tomaž Motoh

Zamjenik vođe odjela

+386 1 42 04 387
+386 41 544 008
tomaz.motoh@qtechna.si
interoperabilnost@qtechna.si

Projekti u tijeku

# Naročnik/Applicant Projekt/Project
1 2TDK d.o.o. Verifikacija gradnje 2. tira Divača-Koper
2 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija in ureditve izvennivojskih dostopov na 9 železniških postajah na JŽI
3 Tiring d.o.o. Verifikacija projektiranja nadgradnje železniške postaje Ljubljana
4 GH HOLDING d.o.o. Izvedba verifikacije po TSI CCS in nacionalnih predpisih na projektu »Vgradnja ERTMS/ETCS na progah d.m.-Dobova-Zidani Most in Pragersko-Maribor-Šentilj-d.m.«
5 INSTITUT IGH / GRANOVA Verifikacija podsistemov infrastruktura, energija in vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi za fazo projektiranja na projektu »IZGRADNJA DRUGOG KOLOSIJEKA, OBNOVA I MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKE PRUŽNE DIONICI ŠKRLJEVO-RIJEKA-JURDANI«
6 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija v skladu s TSI ENE, TSI INF in TSI SRT za novogradnjo odseka 595+900 do 599+600 na progi Maribor-Šentilj-d.m.
7 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija podsistemov infrastruktura in energija za nadgradnjo odseka žel. proge Maribor-Šentilj-d.m. ter 4 železniških postaj in novogradnja odseka 595+900 do 599+600 z nacionalnimi predpisi
8 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija podsistemov infrastruktura in energija pri gradnji novega nadvoza Rodik v skladu s TSI INF, TSI ENE in nacionalnimi predpisi
9 Iskra d.o.o. Verifikacija podsistema vodenje-upravljanje in signalizacija ob progi z nacionalnimi predpisi na projektu Nadgradnja SV naprav na železniški progi št. 30 Zidani Most-Šentilj-d.m.
10 BR-ICS GmbH Verifikacija lokomotive Bombardier z nacionalnimi predpisi
11 Plasser&Theurer Verifikacija tirnega vozila UNIMAT 08-4X4/4S z nacionalnimi predpisi
12 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija projektiranja in gradnje nadvoza na železniško progo v kraju Jurklošter
13 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija projektiranja podhoda pod železniško progo v kraju Pavlovci
14 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacije izvedenih del na podsistemu energija pri nadgradnji odseka železniške proge Ljubljana-Brezovica
15 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija izvedenih del na podsistemu infrastruktura pri nadgradnji železniškega vozlišča Pragersko
16 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija projektiranja in izvedenih del na podsitemu infrastruktura pri gradnji novega podvoza in novega postajališča Ledina
17 Tiring d.o.o. Verifikacija projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške infrastrukture na območju železniških postaj Brezovica in Preserje po evropskih in nacionalnih predpisih
18 MZI, Direkcija RS za infrastrukturo Verifikacija podsistema »ENE« in »VUS ob progi« v okviru umestitve izvennivojskih dostopov na devetih (9) postajah na JŽI s TSI in z nacionalnimi predpisi
19 Plasser&Theurer GmbH Verifikacija šestih (6) vozil v skladu z evropsko zakonodajo.

Upit za ponudu