Certificiranje NDT osoblja

U skladu sa zahtjevima SIST EN ISO / IEC 17024, provodimo certificiranje osoblja za ispitivanje bez razaranja u skladu sa standardom SIST EN ISO 9712. Certificiranja provode se za sve metode navedene u rubrici NDT metode i grupe proizvoda, tj. odljevci, otkovci, zavari, cijevi i lijevani proizvodi.

Unutar industrijskih sektora pokrivamo područje proizvodnje i ispitivanja prije i tijekom pogona, što uključuje i ispitivanje u fazi proizvodnje.

Novi prostori centra za obuku smješteni su u prostorijama JOB centra, CKŽ 135e u Krškom. Imamo dvije predavaonice, jednu za 9 i drugu za 20 osoba, koje su opremljene svom potrebnom računalnom, vizualnom i audio tehnologijom.

za praktični dio ispita postoji laboratorij za 10 osoba i tamna komora s modernom mjernom i ispitnom opremom i uzorcima, što je rezultat petnaestogodišnjeg pažljivog odabira i selekcije.

Većina naših predavača dolazi iz industrije.

Na zahtjev klijenta provodimo certifikaciju na drugim mjestima ili na lokaciji klijenta.

Sretni smo što je odziv sudionika treninga u pogledu kvalitete i uvjeta treninga vrlo pozitivan.

Klemen Perčič
Voditelj programa, certificiranje osoblja za NDT (nedestruktivne preglede)

+386 7 49 12 484
+386 51 352 218

certificiranje@qtechna.si

Uvjeti za pristup certificiranju

Kandidat za certificiranje može biti svaka osoba starija od 16 godina, bez obzira na spol, mjesto prebivališta, materinji jezik, status zaposlenog / nezaposlenog i školovanje. Dodjelom certifikata, certificirani NDT kontrolor stječe pravo korištenja certifikata za obavljanje djelatnosti za koje je certificiran, u opsegu navedenom u certifikatu.

Certifikat prema SIST EN ISO 9712 vrijedi 5 godina. 

Produljenje certifikata nakon 5 godina od prvog certificiranja se može izvesti:

 • Praktičnim ispitom (1 ispitni uzorak i 1-dna pisana uputa za stupanj 2)
 • Kreditnim sistemom

Certifikat je potrebno produljiti pred istekom. Ukoliko ga se ne produlji,  kandidat mora ponovno pristupiti certifikaciji (izvesti cjelokupni praktični ispit). Postupak ponovnog certificiranja je odgovornost vlasnika certifikata.

Nakon 10 godina od prvog certificiranja,  recertifikacija se može izvesti:

 • Praktičnim ispitom (za stupanj 1 i 2)
 • Pismenim ispitom (stupanj 3)
 • Kreditnim sistemom (stupanj 3)

Rcertifikacija se mora izvesti pred istekom certifikata.

Tijek certifikacije

Postupak certificiranja jasno je definiran i kandidat bi s njim trebao biti unaprijed obaviješten.

Trening

Kandidat koji se prijavljuje za certifikaciju mora imati prethodno završenu obuku za svaku metodu. Obuka se mora odvijati u centru za obuku koji je odobrilo akreditirano i imenovano tijelo za certificiranje.

Dokaz o adekvatnosti vida kandidat mora obaviti i potvrdu predati centru za obuku prije početka obuke.

Slijedeća tablica prikazuje minimalno trajanje svakog treninga. Izravno pristupanje certificiranju za stupanj 2, sati za oba stupnjha se zbrajaju.

NDT metoda

1. nivo (br. dana)

2. nivo (br. dana)

3. nivo (br. dana)

VT

 

3

2

3

PT

 

3

2

3

MT

 

3

2

4

LT

LT-P – tlačna metoda

3

4

LT-TG – metoda s plinom za detekciju

5

9

6

UT

 

10

10

5

RT

 

5

10

5

Jedan dan osposobljavanja traje najmanje 7 sati. Pri direktnom pristupu certificiranju na stupanj 2, dani za osposobljavanje se zbrajaju.

Zahtjev za certifikaciju

Zahtjev za certifikaciju je dokument kojim kandidat za certifikaciju  određuje opseg za koji želi biti certificiran. Potpisivanjem prijave kandidat potvrđuje da je upoznat s pravilima i postupcima certificiranja.

Zahtjev mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:

 • Ime i prezime
 • Adresa
 • Datum i mjesto rođenja
 • Podaci poslodavca
 • Podaci za certificiranje
 • Potpisana izjava ulagatelja
 • Potpisana izjava naručitelja
 • Potvrda za izdavanje PED certifikata (ako je potrebno)
 • Potpis za izdavanje džepne potvrde (ako je potrebna)

Prilozi:

 • Kopija dokaza o adekvatnosti vida (potvrda liječnika ili optičara da kandidat ispunjava zahtjeve EN ISO 9712)
 • Potvrda o NDT obuci (na prvom certificiranju)
 • Osobna fotografija u elektroničkom obliku
 • Potpisana načela profesionalne etike

Iskustvo

Iskustvo potrebno prije certificiranja navedeno je u donjoj tablici. U pristupu izravnom certificiranju za stupanj 2, zbraja se iskustvo za oba stupnja.

NDT metoda

Iskustvo (u danima)

Stupanj 1

Stupanj 2

Stupanj 3

VT

 

15

45

240

PT

 

15

45

240

MT

 

15

45

240

LT

djelomično iskustvo za tlačnu metodu

45

135

450

 

 

 

 

UT

 

45

135

450

RT

 

45

135

450

Opseg radog iskustva temelji na 7 satnom radnom vremenu koje se može postići u jednom danu ili zbrajanjem sati. Najveći dozvoljeni broj postignutih sati u jednom danu je 12. Iskustva u danima se postižu zbrajanjem svih sati podijeljenih sa 7.

Osobni podaci dobiveni u postupku certificiranja su povjerljivi, javni je popis samo imena i prezimena certificiranog osoblja, zajedno s opsegom za koji je izdan certifikat i broj certifikata.

SEP osposobljavanje

Prisustvovanjem na SEP osposobljavanjima kandidat može pridobi manjkajuće dane NDT radnih iskustava. Prisutnošću od jednog dana na osposobljavanju, kandidat pridobije 5 dana radnih iskustava.

Ispit

Ispit je sastavljen iz triju dijelova i to iz:

 • općeg pismenog dijela – 40 pitanja (trajanje ispita: 2 min/pitanje),
 • specifičnog pismenog dijela – 30 pitanja (trajanje ispita: 3 min/pitanje),
 • praktične provjere znanja (trajanje ispita: cca. 3 do 4 h).

Specifični i praktični dio ispita izvodi se posebno za SIST EN ISO 9712 i posebno za SNT-TC-1A / CP-189.

Tablica u nastavku prikazuje broj pitanja potrebnih za stupanj 3 (osnovni ispit) u skladu sa EN ISO 9712.

Dio

Predmet

Broj pitanja

A

Tehničko znanje iz područja materijala i procesne tehnologije.

25

B

Poznavanje sustava kvalificiranja i certificiranja certifikacijskog tijela na temelju SIST EN ISO 9712. Ovo može biti otvoreni ispit

10

C

Opće znanje o najmanje četiri metode kako je potrebno za stupanj 2 koje je kandidat odabrao od metoda opisanih u točki 5.1 ovog postupka. Jedna od ovih metoda mora biti volumetrijska (UT ili RT).

15 za svaku metodu ispitivanja (skupa 60)

Tablica u nastavku prikazuje broj pitanja potrebnih za stupanj 3 (ispit iz glavne metode) u skladu sa SIST EN ISO 9712.

Dio

Predmet

Broj pitanja

D

Znanje na stupnju 3 o korištenoj metodi ispitivanja.

30

E

Primjena NDT metode ispitivanja u dotičnom sektoru, uključujući relevantna pravila, standarde, specifikacije i postupke. Ovo može biti otvoreni ispit u smislu politika, standarda, specifikacija i postupaka.

20

F

Planiranje jednog ili više postupaka ispitivanja NDT-a u odgovarajućem sektoru. Kandidatu moraju biti na raspolaganju odgovarajuća pravila, standardi, specifikacije i postupci.

Uvjeti za pozitivan rezultat ispita

Da bi uspješno položio ispit u skladu sa EN ISO 9712, kandidat mora postići najmanje 70% u svakom dijelu ispita (tj. opći, specifični, praktični dio ili A, B, C te D, E i F). Uz to, u praktičnom dijelu ispita mora se postići ocjena od najmanje 70% za svaki ispitivani uzorak zasebno i za upute za ispitivanje bez razaranja.

Da bi položio ispit u skladu sa ASME standardima, kandidat mora postići najmanje 70% u svakom pisnom dijelu ispita (tj. opći, specifični, A, B i C) i najmanje 80% u praktičnom dijelu. Prosjek svih ispita mora biti najmanje 80%.

NDT certifikat

Dodjelom certifikata i ovlaštenjem nositelja certifikata od strane poslodavca, certificirana NDT osoba stječe pravo korištenja certifikata za obavljanje djelatnosti za koje je certificirana, u opsegu navedenom u certifikatua

NDT metode

Na području osposobljavanja osoblja za ispitivanja bez razaranja (NDT) u sukladu sa EN ISO 9712 i SNT-TC-1A (CP-189) vršimo dolje navedene programe:

 MetodaOpis metode
VTVizualno ispitivanjeVT – Vizualno ispitivanje
PTPenetrantsko ispitivanjePT – Penetrantsko ispitivanje
MTIspitivanje magnetnim česticamaMT – Ispitivanje magnetnim česticama
LTIspitivanje propusnostiLT – Ispitivanje propusnosti
UTUltrazvučno ispitivanje i mjerenje debljinaUT – Ultrazvučno ispitivanje i mjerenje debljina
RT
Radiografsko ispitivanjeRT – Radiografsko ispitivanje

Uvjeti prijave i uvjeti plačanja

Prijavnica za prijavu za sudjelovanje u obuci mora se predati centru za obuku u pisanom obliku ili koristiti obrazac za prijavu. Kada je obrazac za prijavu uspješno prihvaćen i naknada za prijavu plaćena, centar za obuku vrši rezervaciju i obavještava klijenta. Troškovi tečaja i certificiranja potrebni su prije početka tečaja ili ispita platiti na transakcijskom računu otvorenom kod NLB d.d. SI56 0298 0001 6674 363. Ako troškovi obuke i ovjere nisu u potpunosti plaćeni, certifikati se ne predaju klijentu.

U slučaju da polaznik padne na ispitu, može ponovno pohađati trening besplatno. Pri ponovnoj registraciji za ponavljanje ispita to mora biti označeno u prijavnom obrascu.

 • Zahtjev za certifikaciju
 • Obrazac prijave u slučaju sudjelovanja na besplatnom osposobljavanju
 • Kopija dokaza o očnom liječničkom pregledu
 • Potpisani principi profesionalne etike

Prijavnice se moraju podnijeti najmanje deset (10) dana prije početka obuke. Rok za otkazivanje je pet (5) radnih dana prije početka treninga. U tom ćemo slučaju kotizaciju vratiti u cijelosti. U slučaju otkazivanja nakon ovog roka, naplaćujemo administrativne troškove (40% od kotizacije). U slučaju nesudjelovanja na tečaju ili certificiranje bez prethodne odjave zadržavamo kotizacije u cijelosti. Otkazivanje se mora poslati u pisanom obliku. Djelomično ponavljanje ispita je moguće i izračunava se u skladu s važećim cjenikom.

Dokumenti

Prijava za trening

Domen Ribič

vodja področja usposabljanja osebja za neporušitvene preiskave

+386 (0)7 49 12 509
+386 (0)40 609 436

domen.ribic@qtechna.si
izobrazevanje@qtechna.si

Unaprijed rezerviramo sve oglašene treninge, koji vam daju prednost prilikom najave pojedinačnih treninga u slučaju prekomjernog broja prijava.

U slučaju da polaznik padne na ispitu, može ponovno pohađati trening besplatno. Pri ponovnom prijavljivanju na trening zbog ponavljanja, to mora biti označeno u prijavnici – trening je u ovom slučaju besplatan.

Rok za otkazivanje je pet radnih dana prije početka obuke. U tom ćemo slučaju vratiti kotizaciju u cijelosti. U slučaju otkazivanja nakon ovog roka, naplaćujemo administrativne troškove (40% od kotizacije). U slučaju nesudjelovanja na tečaju ili certificiranju bez prethodne odjave zadržavamo cijenu kotizacije u cijelosti. Otkazivanje se mora poslati u pisanom obliku.

Prijava za certificiranje

Klemen Perčič

vodja področja certificiranja osebja za neporušitvene preiskave

+386 (0)7 49 12 484
+386 (0)51 352 218

certificiranje@qtechna.si

Sva dokumentacija za prijavu za certificiranje (prijava sa svim potrebnim prilozima) treba biti poslana u elektroničkom obliku prije početka obuke voditelju područja certifikacije osoba za ispitivanje bez razaranja.

Ispitivači

Marko Andrejaš

Marko Andrejaš

Ispitivač za RT

Marko Andrejaš, u Q Techni radi kao inženjer NDT kontrole i QC, te kao inženjer na području interoperabilnosti željezničkih sustava.  

U centar za obučavanje uključen je prvenstveno u provedbi osposobljavanja NDT osoblja i drugih seminara iz područja bezrazornih ispitivanja.

Studirao je na Fakultetu strojarstva u Ljubljani, gdje je diplomirao na temi digitalne radiografije zavara i zavarenih spojeva. Studij je okončao s titulom univerzitetski diplomiranog inženjera strojarstva.

Od 2012. godine zaposlen je u laboratoriju za bezrazorna ispitivanja, a od 2015. godine i u odjelu prijavljenog tijela za interoperabilnost željezničkih sustava.

Certifikate za pojedine NDT metode stekao je preko njemačke certifikacijske kuće SECTOR Cert.

Justin Božič

Justin Božič

Ispitivač za PT

Justin Božič, po obrazovanju diplomirani inženjer strojarstva, kao NDT instruktor od 2004. godine, sudjeluje u pripremi i provedbi programa školovanja Q TECHNA.

Od 1999. godine zaposlen je u Nuklearnoj elektrani Krško, gdje je odgovoran za utvrđivanje tehničkih uvjeta, planiranje, organizaciju i provedbu NDT inspekcija u najvišem sigurnosnom razredu rada komponenata tijekom proizvodnog ciklusa.

Školovanje u području NDT započeo je 1999. (HDKBR-Zagreb) i nastavio specijalističku obuku u SAD (ECT-ZETEC). U 2003. uspješno je završena obuka za dijagnostku nepovratnih ventila (CRANE / SAD) gdje se koriste sljedeće bezrazorne metode: AE (akustična emisija), ETC (metoda vrtložnih struja) i UT (ultrazvučna metoda).

Kada ste u području certifikaciju osoblja pojavili formalno stroži zahtjevi, njemačka tvrtka SEKTOR Cert i Lavander International (Engleska), u skladu s aktualnim europskim i američkim normama, uspješno je završio obuku za četiri (4) NDT metode. U američkoj ustanovi EPRI (Electric Power Research Institute) specializirao je području specijalističkih ultrazvučnih ispitivanja zavarenih spojeva i završio tečaj instruktora za NDE potreban za predavača u programe školovanja NDT osoblja prema američkim standardima (ASME).

Krešimir Gudek

Krešimir Gudek

Ispitivač za VT

Krešimir Gudek, je jedan od pionira školovanja bezrazornih ispitivanja u Q TECHNA-i.

Vlastitim školovanjem na području NDT-a započeo je 1985. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, gdje je diplomirao kao univerzitetski diplomirani inženjer strojarstva. Karijeru je započeo kao nastavnik u srednjoj školi, a zatim u Tvornici parnih kotlova, odakle je s radnog mjesta voditelja Laboratorija za ispitivanje bez razaranja došao u Nuklearnu elektranu Krško. Od 1991. godine radi u ISI grupi i odgovoran je za provedbu NDT metoda nadzora osnovnih komponenata u proizvodnom ciklusu te za školovanje i certifikaciju osoblja ISI Grupe.

Prve certifikate stekao je u Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja (1986). Od 1991. godine, nastavio je školovanje i certificiranje u SAD u tvrtki ZETEC za metodu vrtložnih struja te WESTINGHOUSE i EPRI u području specijalističkih ultrazvučnih ispitivanja zavarenih spojeva i na području vizualnih ispitivanja u Lavande International (Engleska). Trenutno važeće certifikate u skladu sa EN 473 i ANSI / ASNT CP 189 stekao je u SEKTOR Cert Njemačka.

Trening za NDT instruktora prošao je u SAD pri Electric Power Research Institute (EPRI).

Milan Javornik

Milan Javornik

Ispitivač za VT in PT

Milan Javornik, među prvima je u društvu Q Techna d.o.o. kao zamjenik u ispitnom laboratoriju počeo s kontrolom zavarivanja i uvođenjem ispitivanja bez razaranja

Godine 1978. završio je srednju tehničku školu kao strojarski tehničar. Prije zapošljavanja u Q Techna-i stjecao je znanja u području zavarivanja i ispitivanja bez razaranja u tvrtki KOVINARSKA Krško u proizvodnji tlačne opreme, čeličnih konstrukcija i asfaltnih baza. Karijeru započinje na poziciji voditelja ispitnog laboratorija za ispitivanja bez razaranja u KOVINARSKA Krško, gdje je, u dužem razdoblju radio i kao tehnolog zavarivanja.

U Q Techna d.o.o. došao je 1999. Iste 1999. gidine završio je obuku za Europskog tehnologa zavarivanja - EWT. Od 2005. godine radi na području NDT i na certificiranju zavarivača / operatera i postupaka zavarivanja. U nekoliko slovenskih tvrtki ugovorno radi na poslovima tehnologa zavarivanja i poslovima koordinatora zavarivanja / nadzora zavarivanje. Također, u nekoliko tvrtki slovenskih i hrvatskih tvrtki koje proizvode tlačne opreme u skladu sa ASME propisima ugovorno radi kao Nivo III za RT i PT metode.

Školovanjem u području NDT počeo je radiografskom metodon - RT 1982. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i nastavio u Institutu Boris Kidrič Vinča Srbija - RT Nivo II. Školovanje i certificiranje u skladu s tadašnjim propisima nastavlja Zuz - ultrazvučna metoda kod gosp. Mitje Šipka u srednjoj školi znanosti tehničke i pedagoške orijentacije -Ravne (UT I. UT + 2).

Godine 2000. i 2001. nastavio je obućavanje i certifikaciju u skladu s novim europskim normama (EN 473) na područja četiri NDT metode (PT, MT, UT, RT) u tvrtki SECTORA Cert Njemačka, kao i na području vizualne metode (VT) u Lavande International (Engleska), Trenutno važeće certifikata u skladu sa EN 473 i ANSI / ASNT CP 189 stekao je u SECTOR CERT-u Njemačka i dodatno Nivo III za RT i PT pri ASNT po ACCP programu certificiranja.

Borut Krivec

Borut Krivec

Ispitivač za VT, PT, MT in UT

Borut Krivec, univ. dipl. inž. Strojništva je leta 1998 diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, smer Konstruiranje in gradnja strojev. Od leta 1996 zaposlen v Metalni ECCE, Primatu in Montavarju, od leta 2007 pa je zaposlen v podjetju MIN d.o.o. Delovne izkušnje je pridobival v fazi proizvodnje, montaže, vodenja projektov, QA/QC in nazdora na področju hidromehanske, turbinske, metalurške in procesne opreme.
Leta 2009 je pridobil diplomo za mednarodnega varilnega inženira (EWE) in kontrolorja za neporušitvene preiskave na 2. stopnji za VT, PT, MT in UT. V letu 2015 je opravil vse štiri NDT metode za 3. stopnjo. Pridobljene ima tudi ASNT ACCP profesional level III certifikate za PT, MT in VT. V letu 2020 je pridobil certifikat FROSIO 3. stopnje za inšpektorja protikorozijske zaščite.
V izobraževalnem centru Q Techne sodeluje kot predavatelj na različnih seminarjih. V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave pa je izpitni izpraševalec za: VT, PT, MT in UT.

Gabor Sekereš

Gabor Sekereš

Ispitivač za RT

Gabor Sekereš, po izobrazbi univ. dipl. fizik, je razvojni inženir v podjetju SIJ Ravne Systems d.o.o.
Dela na področju neporušitvenih preiskav je pričel v SIJ Metal Ravne d.o.o. Izvajal je neporušitvene preiskave odkovkov in valjanih profilov (UT, MT). V podjetju SIJ Ravne Systems je aktivno vključen v izobraževalnem centru za neporušitvene metode. V tem času se je certificiral tudi na področju ostalih osnovnih neporušitvenih preiskav (VT, PT, RT).
Kot NDT inštruktor je vključen v izvedbo izobraževalnega programa za MT, PT, UT in VT. V certifikacijskem organu  Q Techne pa je izpitni izpraševalec za radiografijo (RT).

Aleš Vučajnk

Aleš Vučajnk

Ispitivač za MT

Aleš Vučajnk, po izobrazbi univ. dipl. inž. metalurgije, je kot NDT inštruktor od začetka vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

Izobraževanje na področju NDT je pričel 1993 (ECT-ZETEC / ZDA) in potem kot ECT analizator več let sodeloval na posameznih inšpekcijah uparjalnikov kot član projektne skupine podjetij Inetec, Westinghouse in Framatome na različnih koncih sveta. S tem si je nabral koristne izkušnje za timsko delo ISI skupine, ki je skrbela za vzdrževalna dela na starih uparjalnikih.

Ko so se na področju certifikacije osebja pojavile formalno strožje zahteve, je pri nemškem podjetju SECTOR Cert in Lavender International (Anglija) v skladu z aktualnimi evropskimi in ameriškimi standardi uspešno opravil usposabljanje v petih (5) NDT metodah, v ameriški ustanovi EPRI (Electric Power Research Institut) pa še tečaj za NDE inštruktorja. Slednji tečaj se zahteva za predavatelje, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja NDT osebja po ameriškem standardu (ASME).

V certifikacijskem organu za certificiranje osebja za neporušitvene preiskave je izpitni izpraševalec za: MT

Raspored

wdt_ID Mjesec Početak obuke Kraj obuke Ispit Metoda(Prijavnica) Lokacija Sukladno sa zahtjevima Stupanj
127 Lipanj 10/06/2024 10/06/2024 10/06/2024 Ispitivanje propusnosti - recertifikacija / produženje Krško EN ISO 9712:2022 2
135 11/06/2024 11/06/2024 11/06/2024 Ultrazvučno ispitivanje - recertifikacija / produženje Krško EN ISO 9712:2022 2
136 14/06/2024 14/06/2024 14/06/2024 Penetrantsko ispitivanje - recertifikacija / produženje Krško EN ISO 9712:2022 2
137 19/06/2024 19/06/2024 19/06/2024 Vizualno ispitivanje - recertifikacija / produženje Krško EN ISO 9712:2022 2
140 Kolovoz 27/08/2024 27/08/2024 27/08/2024 Penetrantsko ispitivanje - recertifikacija Krško CP-189, SNT-TC-1A II
141 29/08/2024 30/08/2024 SEP-VT2 Krško EN ISO 9712:2022 2
142 Rujan 02/09/2024 06/09/2024 10/09/2024 Vizualno ispitivanje Krško EN ISO 9712:2022, CP-189, SNT-TC-1A 1+2
143 09/09/2024 09/09/2024 10/09/2024 Vizualno ispitivanje - recertifikacija Krško CP-189, SNT-TC-1A II
144 11/09/2024 11/09/2024 11/09/2024 Vizualno ispitivanje - recertifikacija / produženje Krško EN ISO 9712:2022 2
145 12/09/2024 13/09/2024 SEP-PT2 Krško EN ISO 9712:2022 2
146 16/09/2024 20/09/2024 24/09/2024 Penetrantsko ispitivanje Krško EN ISO 9712:2022, CP-189, SNT-TC-1A 1+2
147 23/09/2024 23/09/2024 23/09/2024 Penetrantsko ispitivanje - recertifikacija / produženje Krško EN ISO 9712:2022 2
148 24/09/2024 24/09/2024 24/09/2024 Ispitivanje magnetnim česticama - recertifikacija / produženje Krško EN ISO 9712:2022 2
149 26/09/2024 27/09/2024 SEP-MT2 Krško EN ISO 9712:2022 2
150 Listopad 30/09/2024 04/10/2024 08/10/2024 Ispitivanje magnetnim česticama Krško EN ISO 9712:2022, CP-189, SNT-TC-1A 1+2
151 07/10/2024 11/10/2024 15/10/2024 Vizualno ispitivanje Krško / Online EN ISO 9712:2022 3
152 08/10/2024 08/10/2024 08/10/2024 Ispitivanje magnetnim česticama - recertifikacija / produženje Krško EN ISO 9712:2022 2
153 15/10/2024 15/10/2024 15/10/2024 Vizualno ispitivanje - recertifikacija / produženje Krško EN ISO 9712:2022 2
154 17/10/2024 17/10/2024 17/10/2024 Penetrantsko ispitivanje - recertifikacija / produženje Krško EN ISO 9712:2022 2
155 21/10/2024 29/10/2024 30/10/2024 Ispitivanje propusnosti Krško EN ISO 9712:2022 1+2
156 Studeni 04/11/2024 22/11/2024 26/11/2024 Radiografsko ispitivanje Krško EN ISO 9712:2022, CP-189, SNT-TC-1A 1+2
157 12/11/2024 12/11/2024 12/11/2024 Radiografsko ispitivanje - recertifikacija / produženje Krško EN ISO 9712:2022 1
158 21/11/2024 22/11/2024 SEP-UT1 Krško EN ISO 9712:2022 2
159 24/11/2024 06/12/2024 10/12/2024 Ultrazvučno ispitivanje Krško EN ISO 9712:2022, CP-189, SNT-TC-1A 1
160 26/11/2024 26/11/2024 26/11/2024 Radiografsko ispitivanje - recertifikacija / produženje Krško EN ISO 9712:2022 2

Upit za ponudu