Poštovani,

Sve edukacije i certificiranje provodimo u našim predavaonicama i specijaliziranom laboratoriju na novoj lokaciji na adresi Cesta krških žrtev 135 C (Job centar), 8270 Krško, Slovenija.