Seminar Osnove jedrske tehnologije (OJT)

Usposabljanje organiziramo skupaj z »Izobraževalnim centrom za jedrske tehnologije IJS«, ki je vodilna ustanova na tem področju.
Predavali bodo strokovnjaki, ki imajo na tem področju dolgoletne praktične izkušnje.

Pripravili smo usposabljanje, ki v kratkem podaja osnovne informacije o jedrski fiziki, varstvom pred sevanji in o tehnologiji jedrskih elektrarn. Poznavanje tega področja je zelo pomembno za vse posameznike, ki neposredno ali posredno delajo na področju jedrske tehnologije.

Velikokrat se zgodi, da strokovnjaki, ki delajo na svojem ozkem področju, ne poznavajo celotnih sistemov. Prav njim je namenjeno to enotedensko usposabljanje. Namen ni spoznavanje detajlov, temveč pridobiti si osnovno sliko o tem področju.

Koliko časa traja?

Program je zaokrožen v 40 ur predavanj vključno z izpitom.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar Osnove jedrske tehnologije je namenjen zelo širokemu spektru udeležencev. To so lahko inženirji, tehniki, vzdrževalci; ekonomisti, ki delajo na tem področju; osebje, ki izvaja nadzor; projektanti in še kdo.

V okviru usposabljanja s področja jedrske tehnologije je poudarek na sistemih NE Krško, pri čemer tudi glavnina predavanj odpade na ta sklop.

To usposabljanje ni nadomestilo daljšim usposabljanjem s področja jedrske tehnologije in sistemov, ki trajajo 2 ali 9 mesecev. Je pa lahko dober uvod v to področje in je lahko tudi izhodišče, da se določeni posamezniki, ki bodo potrebovali poglobljeno znanje s tega področja, kasneje udeležijo tudi teh usposabljanj.