Seminar Periodični pregledi opreme pod tlakom

Usposabljanje se nanaša na periodične preglede opreme pod tlakom - tlačnih posod, kotlov, cevovodov in testiranje varnostnih ventilov, kot to določa Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom Ur.l 92/2008, hkrati pa so predmet usposabljanja tudi na popravila obstoječe opreme pod tlakom in rekonstrukcije.

V nadaljevanju bomo predstavili določene praktične izkušnje s področja periodičnih pregledov, s poudarkom na problemih in težavah, ki se lahko pojavijo tako s strani uporabnika opreme pod tlakom ali izvajalca periodičnih pregledov.

Koliko časa traja?

En dan.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar Periodični pregledi opreme pod tlakom je v prvi vrsti namenjen skrbnikom opreme pod tlakom v okviru posameznih podjetij in ustanov, po drugi strani pa predstavnikom organov za periodične preglede.

Na tovrstnih seminarjih se vedno izmenja veliko izkušenj, hkrati pa pridobi informacije, ki jih je drugače težje pridobiti.