Usposabljanje za notranje presojevalce na področju ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 in OHSAS 18001

Na področju sistemov vodenja kakovosti izvajamo tudi usposabljanja osebja za notranje presojevalce na področju ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 in OHSAS 18001

Program usposabljanja izvajamo na sledeč način (ali po željah naročnika)

  • Razvoj in trendi mednarodnih standardov
  • Zahteve standardov
  • Metode in tehnike izvajanja presoj
  • Izvedba delavnice, simulacija izvajanja notranje presoje procesa, usmerjenega v naročnikovem področju
  • Praktični del
  • Preizkus znanja

Vsi udeleženci prejmejo delovno gradivo. Po uspešno izvedenem preskusu znanja in uspešni presoji usposobljenosti pa prejmejo potrdilo "Notranjega presojevalca".

Seminar se lahko na željo naročnika pripravi tudi v naročnikovih prostorih, za najmanj pet udeležencev.

Koliko časa traja?

Dva delovna dneva.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar Usposabljanje za notranje presojevalce na področju ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 in OHSAS 18001 je namenjen vodjem službe kakovosti, notrajim presojevalcem ter tistim, ki tako ali drugače delate na področju kakovosti.