Odpadki v organizacijah: Praktični primeri in dobre prakse

Ali ste vedeli, da je potrebno spremljati količine in tok odpadkov v organizacijah? Ali ste vedeli, da zakonodaja zahteva od imetnika, zbiralca in obdelovalca odpadkov poročanje o le-teh do 31. 3. tekočega leta pristojnemu ministrstvu? Ali ste vedeli, da je potrebno za to vodititi evidenčne liste ter letna poročila o nastajanju podatkov?

Vabljeni na seminar s področja ravnanja z odpadki, kjer boste zvedeli, kako se pravilno lotiti ravnanja z odpadki v organizacijah

Program seminarja:

  • Predstavitev zahtev zakonodaje in standardov
  • Predstavitev primerov ravnanja v praksi
  • Analiza in izboljšave

Seminar se na željo naročnika pripravi tudi v naročnikovih prostorih za najmanj 5 oseb.

Koliko časa traja?

En delovni dan.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar Odpadki v organizacijah: Praktični primeri in dobre prakse je namenjen odgovornim osebam za ravnanje z odpadki v podjetjih in vsem, ki se tako ali drugače srečujete s to vlogo na delovnem mestu.