Certifikati

V skladu z novimi trendi in potrebami na tržišču želi Q TECHNA postati vodilno slovensko in konkurenčno srednjeevropsko podjetje za izvajanje kakovostnih storitev na področju energetike, farmacije, infrastrukture in ostalih objektih zahtevnih tehnologij. Naloga družbe je, da s prilagajanjem, znanjem, profesionalnim odnosom in brezpogojno kakovostjo, gradi dolgoročne partnerske odnose s kupci, z zadovoljevanjem njihovih potreb, zahtev okolja, družbe, zaposlenih in lastnikov. Zato ima Q TECHNA vzpostavljen sistem vodenja v skladu z mednarodnimi standardi: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 45001, EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17024 in EN ISO/IEC 17020.

Certifikat TUV 9001      Certifikat 14001 SIQ      Certifikat SIQ 18001      Certifikat ISO 45001:2018     iso 14001     91 ISO9001 rgb 120

Integralni sistem vodenja je hkrati usklajen z zahtevami zagotavljanja kakovosti po 10 CFR 50 App.B

integralni sist vodenja