Certifikati

V skladu z novimi trendi in potrebami na tržišču želi Q TECHNA postati vodilno slovensko in konkurenčno srednjeevropsko podjetje za izvajanje kakovostnih storitev na področju energetike, farmacije, infrastrukture in ostalih objektih zahtevnih tehnologij. Naloga družbe je, da s prilagajanjem, znanjem, profesionalnim odnosom in brezpogojno kakovostjo, gradi dolgoročne partnerske odnose s kupci, z zadovoljevanjem njihovih potreb, zahtev okolja, družbe, zaposlenih in lastnikov. Zato ima Q TECHNA vzpostavljen sistem vodenja v skladu z mednarodnimi standardi: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, EN ISO 45001, EN ISO/IEC 17025, EN ISO/IEC 17024 in EN ISO/IEC 17020.

Certifikat TUV 9001 24.8.2018 Certifikat 14001 SIQ   Certifikat SIQ 18001 27.6.2018 Certifikat SIQ 45001 2018 28.8.2018 copy copy      iso 14001    91 ISO9001 rgb 120

Integralni sistem vodenja je hkrati usklajen z zahtevami zagotavljanja kakovosti po 10 CFR 50 App.B

integralni sist vodenja