Akreditacije

 

CP-010CO-001K-075LP-015

 

  • Akreditacija certifikacijskega organa v skladu s SIST EN ISO/IEC 17065 za certificiranje notranje kontrole proizvodnje (sistem 2+) za področje, ki je urejeno z Uredbo 305/2011/EU  za gradbene proizvode, v skladu z zahtevami harmoniziranih standardov SIST EN 1090-1:2009 in SIST EN 1090-1:2009/AC:2011 Jekleni in aluminijevi sestavni deli - 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij – oznaka CP-010
  • Akreditacija certifikacijskega organa v skladu s SIST EN ISO/IEC 17024 za certificiranje varilnega in NDT osebja – oznaka CO-001
  • Akreditacija preskusnega laboratorija v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025 za področje neporušitvenih preiskav– oznaka LP-015
  • Akreditacija kontrolnega organa v skladu s SIST EN ISO/IEC 17020 za področje periodičnih pregledov opreme pod tlakom - oznaka K-075