Akreditacije

  • Q Techna je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije CP-010 na področju certificiranja proizvodov, procesov in storitev.
  • Q Techna je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije CO-001 na področju certificiranja osebja.
  • Q Techna je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije LP-015 na področju preskušanja.
  • Q Techna je akreditirana pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-075 na področju kontrole.