Akreditacije

 

CP-010CO-001K-075LP-015

 

 • Akreditacija certifikacijskega organa v skladu s SIST EN ISO/IEC 17065 za certificiranje notranje kontrole proizvodnje (sistem 2+) za področje, ki je urejeno z Uredbo 305/2011/EU  za gradbene proizvode, v skladu z zahtevami harmoniziranih standardov SIST EN 1090-1:2009 in SIST EN 1090-1:2009/AC:2011 Jekleni in aluminijevi sestavni deli - 1. del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij – oznaka CP-010
 • Akreditacija certifikacijskega organa v skladu s SIST EN ISO/IEC 17024 za atestiranje varilnega osebja – oznaka CO-001
  • Akreditacijska listina

   Seznam aktualnih akreditiranih dejavnosti iz delno fleksibilnega obsega certifikacijskega organa:

   varilci

   welders

   SIST EN 287-1:2011

   Razveljavljen (withdrawn)

   Preskušanje za odobritev varilcev - Talilno varjenje - 1. del: Jekla

   Qualification test of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

   varilci

   welders

   SIST EN ISO 9606-1:2013

   Samo 9.3a (only 9.3a)

   Preskušanje usposobljenostiv varilcev - Talilno varjenje - 1. del: Jekla

   Qualification testin of welders - Fusion welding - Part 1: Steels

   operaterji varjenja

   welding operators

   SIST EN 1418:1999

   Razveljavljen (withdrawn)

   Varilno osebje – Preskušanje za odobritev osebja za popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje kovinskih materialov

   Welding personnel - Approval testing of welding operators for fusion welding and resistance weld setters for fully mechanized and automatic welding of metallic materials

   operaterji varjenja

   welding operators

   SIST EN ISO 14732:2013

   Samo 5.3a (only 5.3a)

   Varilno osebje – Preskušanje usposobljenosti varilcev za popolnoma mehanizirano talilno in uporovno varjenje kovinskih materialov

   Welding personnel – Qualification testing of welding operators and weld setters for fusion welding and resistance weld setters for mechanized and automatic welding of metallic materials

 • Akreditacija preskusnega laboratorija v skladu s SIST EN ISO/IEC 17025 za področje neporušitvenih preiskav– oznaka LP-015
 • Akreditacija kontrolnega organa v skladu s SIST EN ISO/IEC 17020 za področje periodičnih pregledov opreme pod tlakom - oznaka K-075