Neporušna kontrola za konstrukterje, tehnologe in nadzornike

Od konstrukterjev, tehnologov in nadzornikov se pričakuje, da imajo zelo širok spekter znanj, katera je potrebno uporabiti pri izdelavi tehnične dokumentacije (projektov) in v proizvodnji.

Tako mora projektant v projektni dokumentaciji predpisati osnovne tehnološke zahteve za izdelavo, hkrati pa mora na osnovi projektnih pogojev predvideti vrsto in obseg kontrole ter seveda tudi kriterije sprejemljivosti. Pri večini izdelkov se lahko projektant odloča med vitkejšo konstrukcijo in večjim obsegom kontrole ali obratno. Zaradi tega je potrebno poznati ustrezna izhodišča ter povezave med posameznimi predpisi in standardi, ki določajo te zahteve.

Tehnolog pa mora obvladovati zahteve za izvedbo kontrole ter se v prvi vrst zavedati možnosti in omejitev pri izvedbi neporušne kontrole. To je potrebno še posebej upoštevati pri tehnološki pripravi za proizvodnjo.

Nadzornik (inšpektor) mora ob spremljanju proizvodnje ali prevzemu suvereno obvladovati zahteve za preiskave ter biti sposoben preveriti, če je bila neporušna kontrola pravilno in v celoti izvedena.

Namen predavanja ni zahajanje v podrobnosti izvajanja neporušne kontrole, temveč zaokrožiti ključne zahteve v zaključeno celoto.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse. Prepričani smo, da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, ki vam bodo pomagale k uspešnejšem delu.

Predavajo specialisti za neporušno kontrolo, za tlačne posode, cevovode in jeklene konstrukcije.

Program seminarja:

  • Osnovni postopki neporušne kontrole, njihove prednosti in pomanjkljivosti
  • Zasnova zvarjencev oz. zvarnih spojev, ki omogočajo lažjo izvedbo neporušne kontrole
  • Način določevanja obsega kontrole pri različnih proizvodih - tlačne posode, jeklene konstrukcije, cevovodi ter kriteriji sprejemljivosti
  • Praktični primeri pomanjkljivosti pri določevanju obsega kontrole in kriterijev sprejemljivosti v projektni dokumentaciji
  • Zahteve za usposobljenost osebja

Za prijavo na usposabljanje, uporabite povezavo na razpisana usposabljanja.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar je tako v prvi vrsti namenjen konstrukterjem, tehnologom in nadzornikom, po drugi strani pa tudi komercialistom, ker se lahko ravno na prevelikem obsegu kontrole, ki ni bila vračunana v ceno lomi rentabilnost celotnega projekta.

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, MST in MSS.

Udeleženci strokovnega izobraževanja, ki so člani IZS, ne potrebujejo vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk na IZS, ker bo vlogo oddala Q Techna, kot organizator in se bodo kreditne točke pripisale avtomatično. Z udeležbo na seminarju bodo člani IZS pridobili potrdilo iz katerega so razvidne kreditne točke in s strani IZS ne bodo dobili dodatnega obvestila.

Koliko časa traja?

En delovni dan.