Izdelava kovinskih konstrukcij skladno z zahtevami uredbe o gradbenih proizvodih (CPR) in SIST EN 1090-1

Od leta 2014 je potrebno kovinske gradbene konstrukcije označiti s CE znakom in izdati izjavo o lastnostih. Sem spadajo nadstrešnice, stavbe, proizvodnji objekti, balkoni, nosilne ograje, stebri, povezja, regali, silosi in še vrsta drugih konstrukcij. Enaka zahteva velja tudi za elemente konstrukcij oz. podsklope, ki jih kasneje vgradi nekdo drug. Osnovne zahteve postavlja uredba o gradbenih proizvodih (CPR), ki določa zahteve za izdelavo in trženje gradbenih proizvodov v Sloveniji in ostalih članicah ES.

Da proizvajalec pritrdi CE znak na konstrukcijo, mora izpolniti nekatere predpogoje, pri čemer bi še posebej omenili:

  • Konstrukcijo mora izdelati skladno s projektno dokumentacijo in skladno z zahtevami SIST EN 1090-2 v primeru jeklenih konstrukcij oz. skladno z zahtevami SIST EN 1090-3 za aluminijaste konstrukcije
  • Proizvajalec mora imeti certificirano notranjo kontrolo proizvodnje skladno s SIST EN 1090-1
  • Izdati mora izjavo o lastnostih.

Seminar ima za cilj, da si vsak proizvajalec naredi celotno sliko, kako morajo potekati aktivnosti.

  • Pregledali bomo zahteve uredbe o gradbenih proizvodih,
  • predstavili standard SIST EN 1090-1 in razložili postopek certificiranja notranje kontrole proizvodnje in način priprave dokumentacije za jekleno konstrukcijo,
  • predstavili standard SIST EN 1090-2 in s tem pojasnili tehnične zahteve za jeklene gradbene proizvode in
  • dali navodila za označevanje s CE znakom.

Pomemben del predavanja zajema razprava na temo problemov iz prakse.

Za prijavo na usposabljanje, uporabite povezavo na razpisana usposabljanja.

Komu je usposabljanje namenjeno?

Seminar je namenjen proizvajalcem jeklenih in aluminijastih konstrukcij, projektantom, tehnologom, vodjem notranje kontrole, vodjem proizvodnje, varilnim koordinatorjem, presojevalcem, službi kakovosti, nadzornim organom, komercialistom, kot tudi investitorjem.

Koliko kreditnih točk pridobim?

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, MST in MSS.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev za matične sekcije MSG, MST in MSS.

Koliko časa traja?

En delovni dan.