Razpisana usposabljanja za pooblaščene in nadzorne inženirje

  Datum Področje Tema usposabljanja(Prijavnica) Lokacija Kreditne točke
Oktober  7.10.2020 Jeklene konstrukcije Izdelava kovinskih konstrukcij skladno z zahtevami uredbe o gradbenih proizvodih (CPR) in SIST EN 1090-1 Krško 3
22.10.2020 Cevovodi Projektiranje cevovodov

Celje (spletni seminar)

3
November  18.11.2020 Interoperabilnost Novosti in ključne spremembe zakonodaje o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski Uniji Spletni seminar 2
25.11.2020 Cevovodi Projektiranje cevovodov Spletni seminar 3
 December   03.12.2020 Prirobnice Prirobnični spoji in tesnila Spletni seminar 3
09.12.2020 Tlačne posode Projektiranje tlačnih posod Brezovica pri Ljubljani (spletni seminar) 3
15.12.2020 AKZ Protikorozijska zaščita konstrukcij Spletni seminar 3
16.12.2020 Jeklene konstrukcije Nadzor izdelave jeklenih konstrukcij Krško (spletni seminar) 3
Januar 12.01.2021 Prirobnice Izbor ustreznega tesnila za cevne prirobnične spoje Spletni seminar 2

Do nadaljnjega se bodo vsi seminarji izvajali samo v spletni obliki.