Razpisana usposabljanja za pooblaščene in nadzorne inženirje

  Datum Področje Tema usposabljanja(Prijavnica) Lokacija Kreditne točke
September  10.09.2020 NDT Neporušna kontrola za konstrukterje, tehnologe in nadzornike Spletni seminar 2
24.09.2020 Nerjavna jekla Nerjavna jekla, varjenje le-teh in njihova uporaba Krško 3
Oktober  7.10.2020 Jeklene konstrukcije Izdelava kovinskih konstrukcij skladno z zahtevami uredbe o gradbenih proizvodih (CPR) in SIST EN 1090-1 Krško 3
22.10.2020 Cevovodi Projektiranje cevovodov Celje 3
November 19.11.2020 Interoperabilnost Novosti in ključne spremembe zakonodaje o interoperabilnosti železniškega sistema v Evropski Uniji Maribor 2
December  09.12.2020 Tlačne posode Projektiranje tlačnih posod Brezovica pri Ljubljani 3
16.12.2020 Jeklene konstrukcije Nadzor izdelave jeklenih konstrukcij Krško 3