O podjetju

IBAN: SI56 0298 0001 6674 363
Pri Novi ljubljanski banki d.d. Ljubljana

SWIFT: LJBASI2X

Matična številka: 5609984
Davčna številka: SI63243849

Okrožno sodišče v Ljubljani, vl.št. 1/38791/00

Osnovni kapital: 14.376,00 EUR

Spremembe na trgu se odvijajo z veliko hitrostjo. Izzivi novih trendov so postali zahtevni, zato je za uspeh pomembna jasna in ustrezna strategija. Kakovost na trgu včeraj ne zagotavlja več odličnih rezultatov na trgu danes. Prilagajanje trgu in usmerjenost h kupcu je največja prednost vsake uspešne družbe in je glavni pogoj za uspešno poslovanje.