kresimirgKrešimir Gudek je eden izmed začetnikov izobraževanja za neporušitvene preiskave pri Q Techni.

S svojim usposabljanjem na področju NDT je pričel leta 1985 na Fakultetu strojarstva i brodogradnje v Zagrebu, kjer je zaključil študij kot univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Poklicno kariero je začel kot predavatelj na srednji strojni šoli, potem v Tvornici parnih kotlova, od koder je z mesta vodje laboratorija za neporušitvene preiskave prišel v Nuklearno elektrarno Krško. Tu je zaposlen od leta 1991, kjer v ISI skupini skrbi za izvajanje NDT metod pri med-obratovalnih pregledih primarnih komponent ter za usposabljanje in certifikacijo osebja ISI skupine.

Prve certifikate je pridobil pri Hrvatskom društvu za kontrolu bez razaranja (1986). Od leta 1991 je nadaljeval šolanje in certificiranje v ZDA pri firmi ZETEC za metodo vrtinčnih tokov, pri Westinghouse in Electric Power Research Institute na področju specialističnih ultrazvočnih preiskav zvarnih spojih ter na področju vizualnih preiskav pri Lavander International (Anglija). Trenutno veljavne certifikate v skladu z EN 473 kot tudi ANSI/ASNT CP 189 je pridobil pri SECTOR Cert Nemčija.

Usposabljanje za NDT inštruktorja je opravil v ZDA pri Electric Power Research Institut (EPRI).

CERTIFIKATI IN DELOVNE IZKUŠNJE V POSAMEZNIH METODAH / STANDARDIH

MetodaPrvo certificiranje / del. izkušnjeISO 9712
ANSI/ASNT CP 189/ACCP
VT 1993 / 1992 Nivo 3 Nivo III
PT 1986 / 1985 Nivo 3 Nivo III
MT 1989 / 1989 Nivo 3 Nivo III
UT 1989 / 1989 Nivo 3 Nivo III - (ASME XI, App. VIII)
ECT 1991 / 1991 / Nivo IIA-QDA
RT 1989 / 1989 / Nivo II, SNT-TC-1A