DSenica3

Domen Senica , po izobrazbi univ. dipl. inž. elektrotehnike, je v Q Techni zaposlen kot namestnih vodje kontrolnega organa ter kot inženir za področje interoperabilnosti železniškega prometa.

Opravlja tudi dela pooblaščenca za preglede delovne opreme za izvajanje pregledov vozil in cistern za prevoz nevarnega blaga (ADR).

V izobraževalnem centru sodeluje predvsem pri izvedbi izobraževanj, ki se nanašajo na področje tlačne opreme in varne uporabe le-te.

Na področju neporušnih metod dela od leta 2009 za potrebe remontnih del v Nuklearni elektrarni Krško in na nuklearnih elektrarnah po Evropi in Ameriki.

V letu 2016 je pridobil naziv International Welding Engineer (E/IWE), leta 2018 pa je opravil strokovni izpit iz varnosti in zdravje pri delu.

Certifikate za posamezne NDT metode je pridobil preko nemške certifikacijske hiše SECTOR Cert.

 


CERTIFIKATI IN DELOVNE IZKUŠNJE V POSAMEZNIH METODAH / STANDARDIH

MetodaPrvo certificiranjeISO 9712ASME
VT  2013 Nivo 2 Nivo II
PT  2013 Nivo 2 Nivo II
MT  2013 Nivo 2 Nivo II
UT  2013 Nivo 2 Nivo II
RT  2014 Nivo 2 Nivo II