Predavatelji

Velik poudarek posvečamo izbiri predavateljev. Biti morajo ustrezno strokovno usposobljeni, imeti morajo ustrezne strokovne reference, hkrati pa morajo biti dobri pedagogi, tj. da znajo na ustrezen način prenašati svoje znanje na slušatelje.

Baza predavateljev je zelo široka. Prihajajo iz industrije, inštitutov in univerz.

Na področju neporušitvene kontrole so naši predavatelji mednarodno certificirani v skladu z mednarodnimi standardi SIST EN 473 oz. SIST EN ISO 9712 in SNT-TC-1A (CP-189). Poleg tega so mnogi med njimi zaključili specializirano usposabljanje za NDT inštruktorja v ZDA pri Electric Power Research Institut (EPRI - www.epri.com).

Odlikujejo jih dolgoletne izkušnje pri izvajanju neporušnih preiskav, kakor tudi strokovni odnos do kandidatov na tečajih. Vedno so vam pripravljeni pomagati pri reševanju težav, ki jih srečujete pri izvajanju svojega dela. Usposabljanja osebja za neporušitveno kontrolo in za različne strokovne seminarje izvajajo naslednji strokovni sodelavci:

 

andrejl

dr. Andrej Lešnjak od samega začetka sodeluje pri pripravi in izvedbi izobraževanj v okviru Q Techne, kjer je od leta 2001 zaposlen kot direktor.

milanjMilan Javornik, med prvimi je pri podjetju Q Techna d.o.o. kot namestnik preskusnega laboratorija pričel z nadzori varjenja in uvajanjem neporušitvenih preiskav.

jernejjJernej Jerman v izobraževalnem centru Q Techni sodeluje pri izobraževanjih za NDT osebje in ostalih seminarjih, ki zajemajo teme NDT preiskav.

Ambrož Rožman nova 2018mag. Rožman Ambrož, v Q Techni zaposlen kot vodja kakovosti in vodja kontrolnega organa, v izobraževalnem centru sodeluje pri izvedbi izobraževanj.

lopezlJoaquin Lopez Lopez, v Q Techni zaposlen kot Inženir zagotavljanja kakovosti in specialist za tlačno opremo.

bojanbBojan Blaznik, v Q Techni zaposlen kot vodja preskusnega laboratorija. V izobraževalnem centru sodeluje pri izvedbi praktičnega izobraževanja in kot izpitni izpraševalec.

Rebeka Topolnik, po izobrazbi mag. strojništva, je vodja certifikacijskega organa za certificiranje NDT osebja ter skrbi za vzpostavitev formalno tehničnih okvirjev centra,

domenr2

Domen Ribič, po izobrazbi dipl. inž. elektrotehnike (UNI), vodja centra za usposabljanje NDT osebja, ki skrbi za organizacijo in izvedbo NDT usposabljanj ter seminarjev.

alesvAleš Vučajnk, po izobrazbi univ. dipl. inž. metalurgije, je kot NDT inštruktor od začetka vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

kresimirgKrešimir Gudek je eden izmed začetnikov izobraževanja za neporušitvene preiskave pri Q Techni.

Justin Božič, po izobrazbi dipl. inž. strojništva, je kot NDT inštruktor od leta 2004 vključen v pripravo in izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

janezbJanez Bečan, po izobrazbi metalurški tehnik, je kot Vodja oddelka za neporušne preiskave in obratne kontrole zaposlen pri podjetju Litostroj Jeklo iz Ljubljane,

alesw2Aleš Weiss je diplomiral na Fakulteti za strojništvo v Mariboru. Z NDT metodami se je spoznal že leta 1983 v Metalni Maribor, kjer je bil zaposlen v laboratoriju za neporušne preiskave.

rokt2

Rok Topolnik dela na področju zagotavljanja kakovosti, nadzor varjenja in izobraževanja NDT osebja.

dusanb

Dušan Balažič, v Q Techni zaposlen kot namestnik priglašenega organa za interoperabilnost železniških sistemov in namestnik vodje kakovosti.

markoa2

Marko Andrejaš, je v Q Techni zaposlen kot inženir za NDT kontrolo in QC, ter kot Inženir za področje interoperabilnosti železniškega prometa.  

aleswAndrej Weiss, v Q Techni zaposlen kot inženir zagotavljanje kakovosti, v izobraževalnem centru sodeluje pri izvedbi izbraževanj, ki se nanašajo na področje materialov.

DSenica3

Domen Senica , po izobrazbi univ. dipl. inž. elektrotehnike, je v Q Techni zaposlen kot namestnih vodje kontrolnega organa ter kot inženir za področje interoperabilnosti železniškega prometa.

RGermsek

Rok Germšek , po izobrazbi dipl. inž. strojništva, je v Q Techni zaposlen kot specialist za tlačno opremo ter NDT in QC kontrolor.

DanijelŽ

Danijel Živec, ki je diplomiral na Srednji tehnični šoli strojne šole - varilski odsek Ljubljane, že več let uspešno sodeluje s podjetjem Q Techna d.o.o. na področju izobraževanja varilskega kadra ter tehnološko svetuje na področju uvajanja varilskih tehnologij v novonastajajočih podjetjih v Sloveniji in BiH.

Gabor Sekereš, po izobrazbi univ. dipl. fizik je kot inštruktor vključen v izvedbo izobraževalnega programa Q Techne.

janeztdr. Janez Tušek je po podiplomski specializaciji varilskega inženirja v Mannheimu, leta 1991 doktoriral iz področja varilstva.

brankoa

Branko Arsenijevič je strokovni sodelavec Q Techne za usposabljanje osebja za neporušitveno kontrolo.

stevokStevo Kuzmanovič je strokovni sodelavec Q Techne za usposabljanje osebja za neporušitveno kontrolo.

ferdinanduFerdinand Ucman je strokovni sodelavec Q Techne za usposabljanje osebja za neporušitveno kontrolo.