Vizualna preiskava

Vizualna preiskava je neporušna preiskava materiala, ki kot delovno sredstvo izkorišča elektromagnetno valovanje svetlobe v vidnem področju.

Ločimo (po EN 13018):

 • direktno vizualno kontrolo
 • daljinsko (indirektno) izvajano vizualno kontrolo

image001

Pogoji opazovanja (EN 970), kvalifikacija osebja in ustrezen vid.

image005

image003

Merilna oprema in pripomočki

Direktna vizualna kontrola:

 • oprema za dimenzionalno kontrolo (merila)
 • pripomočki (lupe, ogledala, dodatni izvori svetlobe…)

Daljinsko (indirektno) izvajana vizualna kontrola:

 • zahtevni delovni pogoji
 • nedostopna mesta

Oprema na visokem tehničnem nivoju (video-boroskopi, video sistemi, daljinsko vodene kamere…) – glede na industrijski sektor.

image007image009image011image013

Občutljivost – kalibracija merilne opreme

Demonstracija:
Daljinsko voden VT sistem

image015 image017
 • občutljivosti (testne karte s črtami)
 • osvetljenosti (lux-meter: izjemoma)
 • barvna ločljivost (testne-barvne karte)

Merilna oprema mora biti kalibrirana in ustrezno označena na instrumentu (lux-meter: EN ISO 3059).

Prednosti in omejitve

Prednosti:

 • neposredna
 • visoka storilnost
 • ekonomična (razen v medicini, letalski in jedrski industriji)
 • široko uporabna (enostavna izvedba)

image020image022

Primer: % izmeta ↑  →  (vodja kontrole-tehnolog/kovač-projektant → analiza → ukrepanje)

Omejitve:

 • površinska metoda
 • meja občutljivosti

VT - standardi

EN 13445-5 (pregled in preskušanje)AD 2000-Merkbaltt HP 5/3 (neporušne preiskave zvarnih spojev

SIST EN 13445-5 (pregled in preskušanje)AD 2000-Merkbaltt HP 5/3 (neporušne preiskave zvarnih spojev

SPLOŠNI: SIST EN 13018 (splošna načela), SIST EN ISO 14730, SIST EN ISO 13927 (oprema), SIST EN 1330-10, ASME, SIST EN 3058 (pripomočki), SIST EN 13927 (naprave), asme v, SIST EN ISO 17635
ZVARNI SPOJI:

SIST EN ISO 17637 (neporušitveno preskušanje zvarov)

SIST EN ISO 5817 (kriteriji sprejemljivosti)

SIST EN ISO 6520-1 (klas. geom. nepravilnosti)

SIST EN ISO 10042 (zvarni spoji aluminija in njegovih zlitin)

SIST EN ISO 13920 (splošne tolerance za varjenje konstrukcije)

PLOČEVINE:

SIST EN 10163-1 (splošne zahteve)

SIST EN 10163-2 (pločevina in široki ploščati izdelki)

SIST EN 10163-3 (profili)

SIST EN 8785 (poimenovanje, definicije in parametri)

ULITKI:

SIST EN ISO 1370 (livarstvo)

SIST EN SIO 8785 (poimenovanje, definicije in parametri)

TLAČNE POSODE:  

Primer: Kriteriji sprejemljivosti za zvarni spoj: (material: NAXTRA 70):

Napaki OBŽIG/OBRIZG: za ta material po EN ISO 5817 sta le izjemoma nesprejemljiva! Nujna pravočasna opredelitev in komunikacija med vsemi, ki so udeleženi v proizvodnji:

Projektant – tehnolog - vodja kontrole - kontrolor – komercialist.

Poročilo: EN 13018

 • datum in lokacija
 • metoda
 • kriterij sprejemljivosti
 • (procedura/inštrukcija-ref)
 • uporabljena oprema/sistem
 • ref. naročila
 • naziv izvajalca NDT-del
 • identifikacij/opis preizkušanca
 • rezultati glede na kriterije (velikost, lokacija…)
 • obseg izvedenih del
 • ime/podpis izvajalca del
 • označevanje preizkušanca
 • končna ocena preizkušanca (sprejemljivo: DA/NE)

Shranjevanje dokumentacije (poročila, slike, video posnetki …) mora biti v skladu s pogodbenimi zahtevami za vodenje projektne dokumentacije.