Penetrantska preiskava

image001

Penetrantska preiskava je neporušna preiskava pri kateri penetrant zaradi svoje kapilarnosti najprej zapolni napako, razvijalec pa povzroči njegovo ponovno izhajanje na kontrastno površino, s čimer napaka postane očem vidna.

Postopek izvedbe:

 • čiščenje površine
 • nanašanje penetranta
 • odstranjevanje presežka penetranta
 • nanašanje razvijalca
 • odkrivanje indikacij
 • zaključno čiščenje

Izbira ustrezne tehnike: na osnovi:

 • velikosti/geometrije izdelka
 • hrapavosti površine
 • vrste napak
 • transporta/manipulacije
 • stroškov izvedbe

Pogoji opazovanja (EN ISO 3059), kvalifikacija osebja in ustrezen vid (EN 473).

Oprema/tehnike za preiskavo (EN ISO 3452-1,2)

image002

Preizkusne tehnike:

 • barvno kontrastna – za normalno in visoko občutljivost
 • fluorescentna – za ultra-visoko občutljivost

Metode (mediji za) odstranjevanja presežka penetranta:

 • voda
 • topilo
 • emulgator + voda

Vrste razvijalcev:

 • suhi
 • mokri (vodni in ne-vodni)

Merilna oprema mora biti kalibrirana (Lux-meter, UVA-meter: EN ISO 3059) in ustrezno označena na instrumentu.

Primer:

image003 image004 image005

Pregled zvara posode pod tlakom: PT indikacija v zvaru po žlebljenju, ki se je v prvi fazi pokazala le kot brezbarvno-vlažna indikacija.

Kontrola PT-sistema za preiskavo/občutljivost

 • kontrole penetrantskih materialov v laboratorijih
  (vzorec/šarža – EN ISO 3452-2)
 • kontrole PT-sistema med izvedbo (EN ISO 3452-3)

Demonstracija, da je izbrana metoda/tehnika učinkovita:

image006 image007 image008
Kontrolni blok št.1 Kontrolni blok št. 2 ASME primerjalni blok

Prednosti in omejitve

Prednosti:

 • enostavna izvedba
 • učinkovita za različne vrste materialov
 • uporabna tudi pri komplicirani geometriji
 • ekonomičnost
 • učinkovita za interpretacijo lažnih MT-indikacij

Omejitve:

 • površinska metoda
 • ni uporabna za hrapave površine in porozne materiale
 • zahteva večfazne delovne operacije, kontrolirane pogoje dela (čas, temperatura) in doslednost
 • čiščenje pred in po izvedbi (včasih tudi kemično čiščenje)

PT - standardi

SPLOŠNI: SIST EN ISO 3452-1 (splošna načela)
SIST EN ISO 12706  (slovar izrazov)
SIST EN ISO 3059    (pogoji opazovanja)
SIST EN ISO 3452-2 (preiskava penetrantskih snovi)
SIST EN ISO 3452-3 (primerjalni vzorci)
SIST EN ISO 3452-4 (oprema)
SIST EN ISO 3452-5 (penetrantski preskusi pri temperaturah višjih od 50°C)
SIST EN ISO 3452-6 (penetrantski preskusi pri temperaturah nižjih od 10°C)
ASME B&PV Sec. V
ZVARNI SPOJI: SIST EN ISO 23277 (stopnje sprejemljivosti)
CEVOVODI: SIST EN 13480-5 (pregled in preskušanje)
TLAČNE POSODE: SIST EN 13445-5 (kontrola in preskušanje)
ODKOVKI: SIST EN 10228-2 (preskušanje s penetranti)
ULITKI: SIST EN 1371-1 (ulitki v pesek, težnostno kokilno uliti in nizkotlačno uliti ulitki)
SIST EN 1371-2 (precizijsko uliti ulitki)
JEKLENE CEVI: SIST EN ISO 10893-4 (ugotavljanje površinskih nepravilnosti nevarjenih in varjenih jeklenih cevi s tekočimi penetranti)

Poročilo: EN ISO 3452-1

 • podatki o preizkušancu:
  • označba, dimenzije, material, stanje površine, proiz. faza
  • preizkusni sistem, označba proizvajalec, ser. številka
  • postopek/navodilo
  • odstopanja od navodil
 • rezultati kontrole (opis indikacij)
 • lokacija izvedbe (datum, ime kontrolorja)
 • tehnika magnetiziranja
 • ime, nivo certifikata in podpis nadzorne osebe

Shranjevanje dokumentacije (poročila, slike, video posnetki…) mora biti v skladu s pogodbenimi zahtevami za vodenje projektne dokumentacije.

Primer: MT- obodna indikacija na spojnici – potrditev z PT in VT:

image011 image010 image009
Slika: MT indikacije PT indikacija VT indikacija

Rezultat PT in VT kontrole:

 • obodna MT indikacija je LAŽNA
 • realna je le ena: tista, ki jo lahko potrdimo tudi s PT in VT

Zaključek:
nekateri preizkušanci zahtevajo MULTIDISCIPLINARNI pristop pri načrtovanju in izvedbi NDT preiskave, v katerega se po potrebi  vključi tudi tehnolog varjenja in projektant.

Rezultate, ki vplivajo na kvaliteto proizvodov in stroške pa bi v bodoče morali upoštevati vsi udeleženi v proizvodnji (vodja kontrole/kontrolor, tehnolog, projektant, komercialist…).