Magnetna preiskava

image002

Magnetna preiskava je neporušna preiskava, ki lahko s pomočjo magnetnih delcev in umetno ustvarjenega magnetnega polja odkriva na površino odprte napake v feromagnetnih materialih.

Pod vplivom distorzije magnetnega polja se fero-magnetni delci nakopičijo na napakah - formira se: vidna magnetna indikacija.

Glede na smer magnetizacije ločimo naslednja magnetne polja:

a) Obodno (cirkularno) mag. polje, ki ga lahko ustvarimo z:

 • direktno indukcijo (če elek. tok teče skozi preizkušanec z magnetnimi čeljustmi ali elektrodami)
 • indirektno indukcijo (če tok teče skozi pomožen vodnik)

image003

image005

image007

b) Vzdolžno (longitudinalno) mag. polje, ki ga lahko ustvarimo z:

 • direktnim magnetnim poljem
 • indirektnim (induciranim) magn. poljem
image009 image011 image013

Pogoji opazovanja (EN ISO 3059), kvalifikacija osebja in ustrezen vid (EN ISO 9712).

Oprema za preiskavo

EN ISO 9934-3 (Oprema), EN ISO 9934-2 (sredstva za detekcijo)

Oprema:

 • prenosna
 • stacionarna
 • mobilna
 • avtomatizirana

image015 image017 image019

Kontrola MT-sistema za preiskavo/občutljivost

Vsak preizkusni sistem je potrebno med delom preverjati:

1. Merjenje

 • jakosti magnetnega polja (kAm)
 • osvetljenosti (lux)
 • UVA svetlobe (μWcm2)

2. Verifikacija

 • smeri mag. polja
 • dvižne sile (jarem)
 • koncentracije delcev
 • občutljivosti

image022    image023

image025 image027 image029

Merilna oprema mora biti kalibrirana (Lux-meter, UVA-meter: EN ISO 3059) in ustrezno označena na instrumentu.

Praktični primer:

image031image033

Slika lažne MT indikacije na zvaru vijaka in brusilnih razpok

Prednosti in omejitve

Prednosti:

 • visoka občutljivost (fluorescentni delci)
 • zanesljivost tudi pri kompliciranih geometrijah
 • odkriva tudi podpovršinske napake
 • visoka storilnost (serijska proizvodnja)
 • ekonomičnost (glede na obseg del)

Omejitve:

 • površinska metoda
 • uporabna le pri feromagnetnih materialih
 • pojav lažnih indikacij
 • nastanek dodatnih napak (kontakti)
 • demagnetizacija in čiščenje po preiskavi

Primer:

 • zlom 2" cevi na kondenzatorju
 • zahtevan dodaten pregled 45 enakih zvarov
 • odkrita še ena MT indikacija (preko sloja barve)
 • potrjevanje s PT-metodo

image035 image038image040 image042

Kljub temu da je po brušenju barve MT indikacija postala še bolj izrazita, naknadno (večkrat) izveden PT ni potrdil obstoja indikacije! Kljub temu, da je vse nakazovalo na lažno indikacijo, ki bi jo lahko povzročila uporaba avstenitne elektrode, to ni bilo mogoče dokazati. Analiza: vodja kontrole/tehnolog varjenja/tehnolog obrata/projektant. Akcija: popravilo zvara.

image045 image047

MT - standardi

SPLOŠNI:

SIST EN ISO 9934-1 (splošna načela)
SIST EN ISO 12707  (izrazi s področja preskušanja z magnetnimi delci)
SIST EN ISO 3059    (pogoji opazovanja)
SIST EN ISO 9934-2 (sredstva za preiskave)

SIST EN ISO 9934-3 (naprave)
ASME B&PV Sec. V

ASME B&PV Sec.

ZVARNI SPOJI:

SIST EN ISO 17638 (preskušanje z magnetnimi delci)

SIST EN ISO 23278 (stopnje sprejemljivosti)

CEVOVODI:

SIST EN 13480-5 (pregled in preskušanje)

ASME B 31.1

ASME B 31.3

TLAČNE POSODE:

SIST EN 13445-5 (kontrola in preskušanje)

AD 2000-Merkblatt HP 5/3

ASME Sec. VIII

ODKOVKI: SIST EN 10228-1 (preiskave z magnetnimi prahovi)
ULITKI: SIST EN ISO 1369 (preskušanje z magnetnim prahom - feromagnetne železne in jeklene ulitke)

Poročilo: EN ISO 9934-1

 • naziv podjetja
 • identif./opis preizkušanca
 • proizvodna faza
 • ref. procedure/inštrukcije
 • uporabljena oprema
 • tehnika magnetiziranja (mag. poljska jakost, tok, razdalja med poli ...)
 • naziv izvajalca NDT-del
 • magnetni delci, kontr. barva
 • priprava površine
 • pogoji opazovanja
 • maks. remanentni magnet. po končanih delih
 • metoda označevanja in beleženja indikacij
 • datum
 • ime, nivo in podpis kontrolorja

Shranjevanje dokumentacije (poročila, slike, video posnetki …) mora biti v skladu s pogodbenimi zahtevami za vodenje projektne dokumentacije.